Hoppa till innehållet

Arbetsgruppen i Joensuu 2022

Skolfredsarbetsgruppen i Joensuu har sammanställt skolfredsuppgifter för de olika månaderna under läsåret 2022─2023.

I arbetsgruppen ingick elever och lärare från Utran koulu, Pielisjoen koulu, Niittylahden koulu och Joensuun steinerkoulu. Som svensk skola medverkade Kuokkala svenska skola i Jyväskylä.

Temat för augusti och september är gruppbildning och uppkomsten av skolglädje. I början av läsåret är det viktigt att lära känna sina klasskamrater och känna sig som en del av gruppen. Ägna er åt de olika gruppbildningsuppgifterna och bygg en ”drömstad” som beskriver er klass och klassandan i den.

Läs om uppgifterna

I oktober lyfts betydelsen av psykisk hälsa och välbefinnande fram. Ordna en temavecka i samarbete med andra aktörer och pröva den underbara avslappningsövningen!

Läs mer

November är en mörk och deprimerande månad, och som motvikt är temat för november därför positivitet. Att ordna en positivitetstimme och utföra planschuppgiften ger uppmuntran i mörkret.

Läs instruktionerna

I december lär vi oss att uppmärksamma varandra med vänliga handlingar. Också små gester är viktiga och blir ihågkomna. Till exempel en hälsning eller ett leende är enkla sätt att göra andra på gott humör. Anta utmaningen att vara hyggliga mot varandra, förslagsvis i hela skolan!

Läs tipsen för utmaningen

I januari och februari uppmärksammas betydelsen av vänskap. Varje barn och ungdom behöver en vän att tillbringa tid med och tala om viktiga saker med. Testa hälsningsradion eller ordna en dansföreställning på alla hjärtans dag!

Instruktioner

I mars firas jämställdhetsdagen. Det är viktigt att var och en i skolan ska få känna sig jämlik med de andra. Reflektera över temat genom att ordna en lektion om jämlikhet eller en presentationsrunda för de kulturer som finns representerade i klassen.

Ytterligare instruktioner för aktiviteten

I april betonas vikten av att ta hand om sig själv. Motion och sömn utgör hörnstenar i välbefinnandet. Ordna en sömndag under vilken ni på ett roligt sätt diskuterar sömnens betydelse. Ni kan också ordna en hel motionsvecka, idéer finns här!

Läs mer

I maj tar vi åter upp läsårets tema ”vän med alla”. Det finns många sätt att se till att ingen i skolan blir lämnad ensam. Med rastaktiviteter skapas möjligheter för deltagarna att lära känna varandra och knyta vänskapsband. Pröva rastleksveckan eller ”vän med alla”-övningen!

Ytterligare instruktioner för aktiviteten

 

Mer information

Tillbaka till toppen