Skip to content

Lapsiystävällinen Suomi on tekoja

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään lapsuuteen. Sen toteutuminen edellyttää vaalikaudet ylittävää tavoitteellista työtä, joka toteuttaa lasten ja nuorten oikeuksia:
1) edistää hyvinvointia
2) torjuu eriarvoisuutta ja ulkopuolisuutta sekä
3) vahvistaa kuulemista ja vaikuttamismahdollisuuksia.

MLL:n vaaliohjelma

MLL:n eduskuntavaaliohjelma lyhyesti: lapsen oikeuksien sopimukseen perustuva lapsistrategia, lapsivaikutusten arviointi käytäntöön, perhekeskusmalli koko maahan, lapsi- ja perhelähtöinen perhevapaauudistus, perheiden riittävä ja joustava perusturva, varhaiskasvatuslain uudistuksen jatko, turvallinen ja terveellinen koulu, kaikille lapsille mahdollisuus harrastamiseen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen.

Tutustu MLL:n vaaliohjelmaan

Perhekeskusmallin kehittämistä on jatkettava

Perhekeskusten kehittämistyössä on aika ottaa seuraava askel, kirjoittaa MLL:n perhekeskustoiminnan päällikkö Tarja Satuli-Kukkonen blogissamme. Nyt on aika perustaa uusia perhekeskuksia, sillä ne kokoavat lapsiperheille tärkeät palvelut.

Lue blogi

Mitä kysyisin omalta ehdokkaaltani

Milla Kalliomaa keräsi blogiinsa kysymykset, joita kannattaa omalta ehdokkaalta kysyä, jotta saa selville miten hän aikoo valituksi tultuaan edistää ja kehittää lasten ja lapsiperheiden asioita.

Lue blogiteksti

Anna ääni lapselle

Lähes kaikki poliittiset päätökset vaikuttavat lasten elämään. On tärkeää, että muistetaan arvioida tarkkaan, millaisia vaikutuksia milläkin toimella on lapsiin ja heidän tulevaisuuteensa. Siksi lapsi- ja perhejärjestöt ovat yhdistäneet rivinsä eduskuntavaalien alla Anna ääni lapselle -kampanjaan, jossa on mukana yli kolmekymmentä järjestöä.

Anna ääni lapselle -vaaliohjelma

Nyt tarvitaan tekoja lasten hyväksi

Seuraavalla hallituksella on edessään kolme iso uudistusta, jotka kaikki vaikuttavat suoraan lapsiperheiden elämään. Äänestäjän on hyvä selvittää, minkälaista perhevapaamallia ehdokas ja hänen puolueensa kannattaa tai mitä pitää tärkeänä sosiaaliturvan uudistuksessa tai sotessa.

Lue Lapsemme-lehden artikkeli

Millaista on olla lapsi Suomessa?

Kysyimme asiantuntijoilta eli lapsilta itseltään. Saimme kuulla, mikä harmittaa tai pelottaa, mistä saa itse päättää, mistä tulee iloiseksi ja millaisia ajatuksia tulevaisuus herättää. Lapsilla on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa, myös päätöksenteossa. Meistä aikuisista riippuu, toteutuvatko lasten oikeudet.

Katso pidempi versio videosta
Back to top