Lapset ensin.

Lapsiystävällinen Suomi on tekoja

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään lapsuuteen. Sen toteutuminen edellyttää vaalikaudet ylittävää tavoitteellista työtä, joka toteuttaa lasten ja nuorten oikeuksia:
1) edistää hyvinvointia
2) torjuu eriarvoisuutta ja ulkopuolisuutta sekä
3) vahvistaa kuulemista ja vaikuttamismahdollisuuksia.

MLL:n vaaliohjelma

MLL:n eduskuntavaaliohjelma lyhyesti: lapsen oikeuksien sopimukseen perustuva lapsistrategia, lapsivaikutusten arviointi käytäntöön, perhekeskusmalli koko maahan, lapsi- ja perhelähtöinen perhevapaauudistus, perheiden riittävä ja joustava perusturva, varhaiskasvatuslain uudistuksen jatko, turvallinen ja terveellinen koulu, kaikille lapsille mahdollisuus harrastamiseen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen.

Tutustu MLL:n vaaliohjelmaan

MLL: Lasten kuulemista lisättävä

Jokaisen lapsen oikeus tulla kuulluksi ja otetuksi vakavasti kuuluu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen perusarvoihin. Miten lasten kuulemista ja osallisuutta voidaan edistää? Lue MLL:n ehdotukset liittovaltuuston kannanotosta.

Lue kannanotto

Anna ääni lapselle

Lähes kaikki poliittiset päätökset vaikuttavat lasten elämään. On tärkeää, että muistetaan arvioida tarkkaan, millaisia vaikutuksia milläkin toimella on lapsiin ja heidän tulevaisuuteensa. Siksi lapsi- ja perhejärjestöt ovat yhdistäneet rivinsä eduskuntavaalien alla Anna ääni lapselle -kampanjaan, jossa on mukana yli kolmekymmentä järjestöä.

Anna ääni lapselle -vaaliohjelma

Lapsen oikeuksien sopimus lapsipolitiikan perustana

Lapsen oikeuksien sopimus ei toteudu itsestään. Sopimuksessa turvattuja oikeuksia on toteutettava joka päivä kaikissa lasten kasvuympäristöissä ja heihin vaikuttavassa päätöksenteossa. Lapsen oikeuksien sopimus muodostaa perustan kestävälle ja johdonmukaiselle lapsi- ja perhepolitiikalle.

Lue blogikirjoitus

Millaista on olla lapsi Suomessa?

Kysyimme asiantuntijoilta eli lapsilta itseltään. Saimme kuulla, mikä harmittaa tai pelottaa, mistä saa itse päättää, mistä tulee iloiseksi ja millaisia ajatuksia tulevaisuus herättää. Lapsilla on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa, myös päätöksenteossa. Meistä aikuisista riippuu, toteutuvatko lasten oikeudet.

Katso pidempi versio videosta