Lapset ensin.

Lapsiystävällinen Suomi on tekoja

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään lapsuuteen. Sen toteutuminen edellyttää vaalikaudet ylittävää tavoitteellista työtä, joka toteuttaa lasten ja nuorten oikeuksia:
1) edistää hyvinvointia
2) torjuu eriarvoisuutta ja ulkopuolisuutta sekä
3) vahvistaa kuulemista ja vaikuttamismahdollisuuksia.

MLL:n vaaliohjelma

MLL:n eduskuntavaaliohjelma lyhyesti: lapsen oikeuksien sopimukseen perustuva lapsistrategia, lapsivaikutusten arviointi käytäntöön, perhekeskusmalli koko maahan, lapsi- ja perhelähtöinen perhevapaauudistus, perheiden riittävä ja joustava perusturva, varhaiskasvatuslain uudistuksen jatko, turvallinen ja terveellinen koulu, kaikille lapsille mahdollisuus harrastamiseen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen.

Tutustu MLL:n vaaliohjelmaan

Onko se, mikä on tärkeää, tärkeää myös politiikassa?

Vähissä ovat ne ihmiset, jotka olisivat eri mieltä lapsi- ja perhepolitiikan tavoitteiden tärkeydestä. Tavoitteet eivät kuitenkaan toteudu itsestään, vaan niiden eteen on tehtävä määrätietoista työtä. Toivottavasti ensi keväänä käytävissä hallitusneuvotteluissa muistetaan, että kansakunnan menestykselle lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi on oikeasti tärkeä kysymys. Kysymys, joka on juhlapuheiden lisäksi muistettava niin hallitusohjelmaa, lainsäädäntöä kuin budjettia valmisteltaessa.

Lue blogikirjoitus

Anna ääni lapselle

Anna ääni lapselle on lasten asioista kiinnostuneiden järjestöjen ja kansalaisten vaikuttamiskampanja. Kampanjan tavoitteena on vaikuttaa siihen, että päättäjinä eri päätöksenteon tasoilla on mahdollisimman monta lapsen edun ajajaa ja että päättäjät tietävät, miten lapsen etu otetaan huomioon. Ryhdy sinäkin Ääni lapselle -agentiksi ja edistä lapsen äänen kuulumista maakunta- ja eduskuntavaaleissa.

Anna ääni lapselle -kampanja

Valtavan tärkeä yhteiskunnalle = asia, jota vaalitaan ja rahoitetaan?

Yhteiskunta hyötyy siitä, että julkisen ja yksityisen rinnalla toimii elinvoimainen kolmas sektori. Eduskunnan on pidettävä huoli, että kansalaistoiminnan edellytykset turvataan myös muutostilanteissa, erityisesti sote-palveluja uudistettaessa. Suunniteltujen maakuntien on rakennettava järjestöyhteistyöhön selkeät kumppanuus- ja avustusmallit. Samalla on huolehdittava, että järjestöjen hyvä yhteistyön myös kuntien kanssa säilyy ja kehittyy.

Lue blogikirjoitus

Millaista on olla lapsi Suomessa?

Kysyimme asiantuntijoilta eli lapsilta itseltään. Saimme kuulla, mikä harmittaa tai pelottaa, mistä saa itse päättää, mistä tulee iloiseksi ja millaisia ajatuksia tulevaisuus herättää. Lapsilla on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa, myös päätöksenteossa. Meistä aikuisista riippuu, toteutuvatko lasten oikeudet.

Katso pidempi versio videosta