Siirry sisältöön

Kouluille ja oppilaitoksille

MLL on mukana kehittämässä koulun myönteistä ilmapiiriä ja oppilaiden mahdollisuuksia vaikuttaa. Järjestämme oppitunteja ja tuotamme materiaaleja esimerkiksi tukioppilas- ja kummioppilastoiminnasta, mediakasvatuksesta, yhdenvertaisuudesta, kiusaamisen ehkäisemisestä ja osallisuudesta. Teemme yhteistyötä, tuotamme sisältöjä ja koulutuksia kouluille ja kasvatusalan ammattilaisille.

 

Tilaamalla uutiskirjeen kouluille pysyt kärryillä MLL:n ajankohtaisista julkaisuista ja tilaisuuksista.


MLL tuottaa koulujen ja oppilaitosten käyttöön aineistoja muun muassa mediakasvatuksesta ja kiusaamisen ehkäisemisestä. Aineistot ovat maksuttomia ja kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.

Tutustu aineistoihin tästä

Podcast-sarjassa ”Ettei kukaan jäisi yksin” keskustellaan asiantuntijoiden kanssa ajankohtaisista teemoista kuten yksinäisyydestä ja kiusaamisesta. Jaksoissa pohditaan, minkälaisin keinoin kouluissa voidaan tukea lasten ja nuorten hyvinvointia. Miten kouluissa huolehditaan, ettei kukaan jäisi yksin?

Kuuntele podcast tästä


Valmiita harjoitteita muun muassa ryhmäyttämisestä, kiusaamisen ehkäisystä, mediakasvatuksesta ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisesta on koottu printattavien tehtäväkorttien muotoon.

Tutustu tehtäväkortteihin tästä


MLL järjestää koulutuksia koulujen ammattilaisten tueksi. Tulevat koulutukset näet tapahtumakalenterista. Valitse tapahtumatyypiksi ”Koulutus ammattilaisille”.

Siirry tapahtumakalenteriin tästä


MLL:n kouluttajan voi tilata vanhempainiltaan, ammattikasvattajien tilaisuuteen tai pitämään oppilaille toiminnallista koulutusta. Koulutuksia pidetään esimerkiksi tukioppilas- ja kummioppilastoiminnasta, mediakasvatuksesta, kiusaamisen ehkäisemisestä sekä ryhmän toiminnan ja turvallisuuden tukemisesta.

Tutustu koulutuspalveluihin tästä


Aikaseikkailu on koulun kerho, joka on tarkoitettu 3.—4.-luokkalaisille. Kerhossa lapset harjoittelevat leikillisyyden ja pelillisyyden avulla esimerkiksi omien vahvuuksien tunnistamista, empatiaa ja ongelmanratkaisutaitoja. Kerho-ohjaajan voi toimia esimerkiksi koulun opettaja, koulunkäynninavustaja tai ohjaaja. Kerhomateriaalit ovat maksuttomia.

Tutustu koulun kerhotoimintaan tästä


Kummioppilastoiminta tukee alakoulun oppilaiden osallisuutta ja kouluviihtyvyyttä. Kummioppilaat ovat yleensä 5.-6. luokkalaisia, jotka auttavat ensimmäisen luokan oppilaita tutustumaan kouluun ja luokkatovereihin. Tavoitteena on luoda kouluun yhteisöllisyyttä ja edistää uusien oppilaiden turvallista koulun alkua ehkäisemällä kiusaamista ja yksinäisyyttä.

Lue lisää kummioppilastoiminnasta


Tukioppilaat ovat 8. ja 9. -luokkalaisia vapaaehtoisia nuoria, jotka luovat hyvää kouluhenkeä, edistävät toiset huomioivaa käyttäytymistä ja torjuvat yksinäisyyttä. MLL:n tukioppilastoiminta kattaa lähes kaikki Suomen yläkoulut. Toiminnalla on pitkät perinteet: MLL koulutti Suomen kouluihin ensimmäiset tukioppilaat jo vuonna 1972.

Lue lisää tukioppilastoiminnasta


Tutortoiminta on vertaistukea jossa edistetään toisen asteen opiskelijoiden hyvää yhteishenkeä ja hyvinvointia. Tutorit opastavat, neuvovat ja auttavat uusia opiskelijoita tutustumaan toisiinsa sekä oppilaitoksen toimintaan.

Lue lisää tutortoiminnasta


Lapsilla ja nuorilla on oikeus hyvään elämään ja kasvuun myös mediakulttuurissa. MLL:n  mediakasvatuksen keskiössä on hyvinvoivan, myönteisen ja turvallisen kasvun ja kehityksen edistäminen digitaalisessa ajassa. Mediakulttuuri tarjoaa lasten ja nuorten kasvuun moninaisia aineksia, mutta vähäisesti suuntaviivoja siihen, millaiset valinnat ja taidot tukevat hyvinvointia, edistävät yhteiskunnallista osallisuutta ja kehittävät eettistä asennetta toisia kohtaan. Mediakasvatusta tarvitaan tukemaan medialukutaitoa sekä turvallista ja toisia kunnioittavaa mediankäyttöä.

Lue lisää mediakasvatuksesta


Lapsen ja nuoren näkökulmasta koulun arki saa merkityksensä pitkälti kavereista ja ystävistä, johonkin ryhmään kuulumisesta. Ryhmän merkitys oppilaan sosiaalisen identiteetin kehittymiselle, hyvinvoinnille, oman ja muiden suhteiden jäsentämiselle sekä oppimiselle on erittäin keskeinen. Lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten tulee tuntea ja ymmärtää ryhmiin liittyviä ilmiöitä ja prosesseja, ryhmädynamiikkaa sekä ryhmissä esiintyviä rooleja, valtasuhteita ja vuorovaikutusta.

Lue lisää ryhmäyttämisestä


Suuri osa kiusaamisesta jää koulun aikuisilta piiloon. On tärkeää, että oppilaat tietävät, kenelle kiusaamisesta voi kertoa ja miten siihen puututaan. MLL:n materiaalien avulla koulussa voidaan harjoitella empatiataitoja ja ystävällistä käyttäytymistä sekä miettiä yhdessä, miten yksin jätettyä ja kiusaamista kokenutta voi tukea. Usein auttaa, että toinen oppilas juttelee ja viettää aikaa kiusaamista kokeneen kanssa. Myönteisen kouluilmapiirin tavoitteellisella kehittämisellä ehkäistään loukkaavaa kohtelua, kiusaamista, syrjintää, häirintää ja vihapuhetta.

Lue lisää kiusaamisen ehkäisystä


Koulurauha-ohjelma on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Ohjelman keskeisiä periaatteita ovat oppilaiden osallisuus, yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ─ ilon ja innon tuominen koulutyöhön.

Lue lisää Koulurauha-ohjelmasta


Kaveriviikko on paikallinen viikko, jolloin lapset ja nuoret harjoittelevat kaveritaitoja ja toisten huomioon ottamista. Kaveriviikolla on mahdollista tehdä monenlaista mukavaa, mutta sen ei tarvitse olla mitään isoa ja työllistävää.

Lue lisää kaveriviikosta


Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projekteja voi työstää opiskelijoiden kanssa Meidän projekti! oppaan avulla. Oppaasta löydät valmiin kurssirungon ja tehtävät, joiden avulla voitte tuottaa osallistujien näköisen projektin alusta loppuun.

Lue lisää projekteista opetuksessa


Valitse MLL luokkasi päivätyökeräyskohteeksi, jotta Lasten ja Nuorten puhelin ja chat voi jatkaa toimintaansa ja vastata mahdollisimman monen lapsen ja nuoren yhteydenottoon sekä pitää puhelut soittaville lapsille ja nuorille maksuttomina myös jatkossa. Ilmoita luokkasi mukaan, ja saat meiltä ohjeet keräyksen järjestämiseksi.

Lue lisää ja ilmoita luokkasi mukaan


Haluatko ajankohtaista tietoa MLL:n sisällöistä, materiaaleista, koulutuksista ja tapahtumista?

Tutustu uutiskirjeisiin tästä


Täältä löydät MLL:n koulu- ja oppilaitosyhteistyöstä keskustoimistossa ja piireissä vastaavien yhteystiedot.

Kouluyhteistyöstä vastaavien yhteystiedot


MLL ylläpitää koulurekisteriä. Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään tiedotukseen (MLL:n kouluille tarjoama tuki kuten koulutukset, aineistot ja yhteistyömahdollisuudet), viestintään sekä tutkimustoimintaan ja palveluiden kehittämiseen. Koulun tukioppilastoiminnan tiedot on hyvä päivittää MLL:n koulurekisteriin vuosittain.

Lue lisää koulurekisteristä


Jaamme Freeedissä uusimmat kuulumiset, tietoa kouluhyvinvoinnista, tukioppilastoiminnasta sekä mediakasvatuksesta. Löydät aiheisiin liittyviä sisältöjä, oppaita, tehtäväkortteja, oppituntimalleja sekä paljon muuta. 
 
Joko Freeed on sinulle tuttu? Freeed on maksuton yhteisö, verkosto ja työkalu varhaiskasvattajille, opettajille ja opetusalan ammattilaisilla. Freeedin avulla voit löytää sekä jakaa parhaat ideat ja materiaalit opetuksen tueksi. Verkostoidu muiden ammattilaisten kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Kirjaudu Freeediin

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös