Siirry sisältöön

Perhekeskusyhteistyö

MLL:n monipuolinen toiminta osana hyvinvointialueiden perhekeskuksia ja niiden kohtaamispaikkaverkostoja vahvistaa perheiden tukea ja ehkäisee tehokkaasti arjen ongelmien kasaantumista.

MLL on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, vapaaehtoistyön toteuttaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja.

MLL edistää lasten ja nuorten osallisuutta
 • Tukioppilastoimintaa lähes jokaisessa yläkoulussa
 • Nuortennetti.fi osallistaa nuoret
 • Mediakasvatus vahvistaa lasten ja nuorten mediataitoja
 • Kerho- ja harrastustoimintaa lapsille, nuorille ja perheille
 • Tapahtumat lapsiperheille
 • Leikkipäivä edistää leikkiä ympäri vuoden
MLL tukee lasten ja nuorten mielenterveyttä
 • Lasten ja nuorten puhelin, nettikirjepalvelu ja chat ovat maksuttomia auttavia kanavia, jotka ovat auki vuoden jokaisena päivänä
 • Nuorten tukilinja on ammattilaisten ylläpitämä kriisipuhelin, joka on auki joka arki-ita
 • Kiusaamisen ehkäisy ja jälkihoito, mm. vertaisryhmiä sekä menetelmiä kiusaamisen ehkäisyyn
 • Kaveritoiminnasta lapsi tai nuori voi saada koulutetun vapaaehtoisen kaverin
MLL tukee vanhemmuutta
 • Ammattilaisten ohjaamia kohtaamispaikkoja ja lähinnä vapaaehtoisten vetämiä perhekahviloita on yli 550 ympäri Suomen
 • Vanhempainryhmät tarjoavat vertaistukea
 • Tukihenkilötoiminnasta vanhempi tai perhe voi löytää vapaaehtoisen perhekummin ja maahanmuuttajaäiti ystävän
 • Vanhempainpuhelin ja sen nettipalvelut ovat vanhempien maksuttomia auttavia kanavia, joissa päivystävät koulutetut vapaaehtoiset
 • Vanhempainnetistä tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen (mll.fi/vanhemmille)
 • Tilapäinen lastenhoitoapu

MLL:n työ perustuu vapaaehtoisten ja ammattilaisten perhekeskuskumppanuuteen.

MLL panostaa vapaaehtoisten ammatilliseen ohjaamiseen, jonka avulla varmistetaan vapaaehtoistoiminnan jatkuvuus. MLL:n keskusjärjestö ja piirit tarjoavat vapaaehtoisille koulutuksia, vertaistapaamisia ja tukimateriaalia, jotka vahvistavat vapaaehtoisten osaamista ja jaksamista sekä auttavat uusien vapaaehtoisten rekrytoinnissa.

Perhekeskuskumppanina MLL edistää perheiden hyvinvointia, mahdollistaa avun ja vertaistuen sekä tukee vanhemmuudessa.

THL:n kuva perhekeskusten tehtävistä. Tehtävät on kerrottu myös alla.

THL:n kuva perhekeskusten tehtävistä

Tehtävä: Mahdollistaa vertaistuen, vahvistaa yhteisöllisyyttä
 • Lapsiperheiden kohtaamispaikat, esim. perhekahvilat
 • MLL:n paikallisyhdistystoiminnan toimintaedellytyksien tuki ja ohjaus (ml. perhekahvilat)
 • Nuorten ja vanhempien keskustelupalstat Nuortennetissä ja mll.fi:ssä
 • Tukioppilastoimintaa lähes kaikissa Suomen kouluissa
Tehtävä: Tukee vanhemmuudessa ja parisuhteessa
 • Perhekahvilat
 • Vanhempainpuhelin, chat ja kirjepalvelu
 • MLL:n mediakasvatukseen ja kiusaamisen ehkäisyyn liittyvät oppitunnit ja vanhempainillat kouluissa
 • Vanhempainnetti tarjoaa tietoa ja vertaistukea
 • Haluanko vanhemmaksi -palvelu tarjoaa ennakoivaa vanhemmuuden tukea
Tehtävä: Tarjoaa varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta
 • Tukihenkilötoiminta (mm. lasten ja nuorten kaverit, maahanmuuttajaäitien ystävät, perhekummit)
 • Lasten ja nuorten puhelin, chat ja kirjepalvelu sekä Nuorten tukilinja
 • Ajanvarauschatit lapsille, nuorille ja vanhemmille
 • Verkkotukiryhmät kiusaamista kokeneiden tai kiusaamiseen osallistuneiden alakouluikäisten lasten vanhemmille
Tehtävä: Edistää ja seuraa lapsen ja perheen terveyttä ja hyvinvointia, ml. lapsen kasvua
 • Tukioppilastoiminta
 • Nuortennetti.fi tarjoaa tietoa ja tukea nuorille
 • Vanhempainnetti tarjoaa tietoa ja tukea vanhemmille

Perhekeskusten muita tehtäviä on auttaa sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden jatkumiseen, ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa sekä ottaa huomioon perheiden monimuotoisuus.

Kohtaamispaikat tarjoavat alueen kaikille lapsille, nuorille ja perheille avoimen kynnyksettömän paikan tavata toisiaan. Kohtaamispaikka mahdollistaa vertaistoiminnan, vahvistaa osallisuutta, edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja toimii lähellä perheitä.

MLL sekä koordinoi että on kumppanina mukana kohtaamispaikoissa. Lisäksi MLL:n piirit ja yhdistykset organisoivat avoimia perhekahviloita ympäri Suomea.


MLL tuntee tämän päivän perheiden arjen ja tarjoaa monipuolista toimintaa, tukea ja auttavia palveluita lapsille, nuorille ja vanhemmille. MLL haluaa rakentaa yhdessä hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa lapsiystävällistä yhteiskuntaa, jossa lapsia, lapsuutta ja vanhemmuutta arvostetaan ja jossa yhdessä kannamme vastuuta lastemme hyvinvoinnista.

Vuonna 2023 MLL:n piireillä on yhteistyösopimus 18 hyvinvointialueen kanssa, 243 kunnassa.

Yhteistyötä tehdään perhekeskus- ja kohtaamispaikkaverkostoissa. MLL:n tekemien kyselyiden perusteella yhteistyö on suunnitelmallista ja sen ansiosta perheiden osallistumismahdollisuudet, vertaistuki ja kynnyksettömät kohtaamispaikat ovat lisääntyneet yhteistyökunnissa.

Miksi yhteistyö MLL:n kanssa kannattaa?

 • Perheille tarjottava varhainen tuki ja ennaltaehkäisevä toiminta lisääntyy ja monipuolistuu
 • Lasten, nuorten ja perheiden keskinäinen tuki ja osallisuus lisääntyvät
 • Lasten, nuorten ja perheiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet vahvistuvat
 • Uusia toimintamalleja ja -tapoja kehittyy
 • Tarjoamme vapaaehtoisille koulutusta ja tukea, jotka lisäävät vapaaehtoistoiminnan pitkäjänteisyyttä
 • Tuomme esiin lasten, nuorten ja perheiden ääntä osana kuntien ja hyvinvointialueiden toiminnan ja palveluiden suunnittelua ja toteutusta
 • Arvioimme ja seuraamme toimintamme vaikutuksia

”MLL:n kanssa tehty yhteistyö on rakentavaa ja siitä hyötyvät kuntalaiset. Luottamus MLL:oon kumppanina on meillä vahva ja kaikilla tasoilla olemme sitoutuneet yhteistyöhön. Tulokset näkyvät käytännössä!” – MLL:n Kuntakyselyn vastaaja

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Tutustu paikallisen toiminnan eri muotoihin

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Tarja Satuli-Kukkonen

Kehittämispäällikkö

tarja.satuli-kukkonen(at)mll.fi
040 524 0888

Takaisin ylös