Siirry sisältöön
Perhekahvilan kuva

Kuntayhteistyö

Lasten ja nuorten tärkeimmät kasvuympäristöt perheen jälkeen ovat varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-ajan toiminta. Ne ovat kaikki kuntapalveluita. Sote-uudistuksen myötä lasten ja nuorten asiat korostuvat kuntien toiminnassa ja päätöksenteossa entisestään.

Lapsiin investoiminen on kannattavaa. Se on myös kaikkien kuntalaisten etu: lapsiystävällinen kunta on kaikille hyvä.

Lasten hyvinvointia tuetaan parhaiten tarjoamalla vanhemmille varhaista tukea. Järjestöt tarjoavat avointa ja kynnyksetöntä toimintaa lapsiperheille ja toimivat yhteistyössä kuntien kanssa.

MLL:n perheille tarjoamat palvelut ovat osa paikallista ja valtakunnallista hyvinvointiverkostoa. Ne perustuvat käytännössä testattuihin valtakunnallisiin malleihin.

MLL:n ja kunnan yhteistyöllä:

 • Vahvistamme perheiden varhaista tukea
 • Monipuolistamme palvelutarjontaa
 • Minimoimme päällekkäistä toiminta
 • Lisäämme avoimen varhaiskasvatuksen tarjontaa
 • Kehitämme palveluita perheiden tarpeiden mukaisesti
 • Luomme lapsiperheille mahdollisuuksia osallistua itse palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen
 • Vahvistamme vanhempien keskinäistä tukea ja jaksamista

MLL tarjoaa lapsiperheille:

 • Avoimia kohtaamispaikkoja
 • Vertaistukea
 • Sukupolvia yhdistävää toimintaa
 • Tukihenkilötoimintaa
 • Tapahtumia
 • Tilapäistä lastenhoitoapua
 • Auttavan puhelimen ja nettikirjepalvelun

MLL:n monipuolinen toiminta osana kunnan perhekeskuksia vahvistaa perheiden tukiverkostoja ja ehkäisee tehokkaasti arjen ongelmien kasaantumista. Useissa perheiden pulmatilanteissa toisten vanhempien tarjoama vertaistuki riittää, eikä ammattiapuun ole tarvetta turvautua.

Lue lisää

Yhteistyö MLL:n Nuorisotoiminnan kanssa tarjoaa apua ja työkaluja kuntien nuorisotyöhön tukien esimerkiksi nuorten osallisuutta ja vertaistukea, kaveritaitoja sekä kiusaamisen ehkäisyä.

Lue lisää

Panostaminen perheiden voimavaroja vahvistavaan ja ongelmia ennaltaehkäiseviin palveluihin on kunnalle kannattava investointi, joka tuottaa hyvinvointia ja säästää varoja. Tuemme perheiden hyvinvointia parhaiten tarjoamalla vanhemmille riittävää ja varhaista tukea vanhemmuuteen. MLL:n vauvaperheryhmätoiminta on osa järjestöjen ja Kuntaliiton yhteistyötä näyttöön perustuvien vanhemmuuden tuen mallien levittämiseksi Suomeen.

Lue lisää

MLL on koostanut 10 askelta, joilla kunnasta tehdään lapsiystävällinen paikka asua.

Lue lisää

Lapsivaikutusten arviointi on osa ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia. Lapsivaikutusten arvioinnissa arvioidaan päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. MLL on laatinut ohjeistuksen tukemaan lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamista kunnissa.

Lue lisää

Ladattavat aineistot

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös