Siirry sisältöön

Varhaiskasvattajille

Täältä löydät tietoa ja MLL:n materiaaleja varhaiskasvatuksen tueksi.

Mediakasvatus on osa lapsen kasvatusta. Aikuisten tehtävä on suojella lasta median haitallisilta vaikutuksilta, mutta myös mahdollistaa lapselle nautinnollisia kokemuksia median parissa. Varhaiskasvatuksessa mediaa voi hyödyntää lujittamaan aikuisten ja lasten suhdetta sekä helpottaa kodin ja hoitopaikan välistä vuorovaikutusta. Vanhemmat tarjoavat tärkeän viitekehyksen lapselle mediakokemusten jäsentämisessä ja medialukutaidon kehittymisessä. Myös päivähoidon henkilöstön, opettajien ja muiden lasten kanssa toimivien ammattilaisten näkemykset ja tuki ovat keskeisiä.

Lue lisää

Päiväkodeissa kiusaaminen on arkipäivää, mutta ilmiötä ei aina tunnisteta kiusaamiseksi. Ehkäisemällä kiusaamista päiväkodeissa voidaan vähentää myös koulukiusaamista. Alle kouluikäisten lasten vuorovaikutustaidot ovat vasta kehittymässä, eivätkä lapset vielä ole omaksuneet kiusaajan tai kiusatun toimintatapoja. Varhaiskasvatuksessa kiusaamista ehkäistään vaikuttamalla lapsiryhmän toimintaan, luomalla turvallinen ilmapiiri ryhmään sekä vahvistamalla vuorovaikutustaitoja.

Lue lisää

Mentalisaatioon perustuva työtapa tarkoittaa varhaiskasvatuksessa sitä, että varhaiskasvattaja pohtii ja havainnoi tietoisesti jokaisen kohtaamansa lapsen näkökulmaa:  lapsen käyttäytymisen takana olevia kokemuksia, tarpeita, aikeita, tunteita ja toiveita. Hän pohtii ja havainnoi myös omia ajatuksiaan, tunteitaan ja toimintaansa sekä niiden vaikutusta vuorovaikutustilanteisiin niin lasten, vanhempien kuin työtovereiden kanssa.  Mentalisaatioon perustuva työote auttaa huomioimaan lapsen näkökulmaa ja vahvistaa myös päiväkotiryhmän turvallisuutta.

Lue lisää

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös