Siirry sisältöön

Tietoa lapsiperheen elämästä

Täältä löydät tietoa muun muassa lasten mediankäytöstä, nukkumisesta ja muista lapsiperheen elämässä mahdollisesti askarruttavista asioista.

Lapsen odotusaika ja vauvan syntyminen vaikuttavat koko perheen elämään. On tärkeää, että perheeseen syntyvä vauva alkaa elää vanhemman mielessä omana persoonanaan raskauden alusta alkaen ja, että vanhemman mielessä syntyy myönteinen kuva sekä vauvasta, että hänestä itsestään juuri tämän vauvan vanhempana. Tämä edistää turvallisen lapsi-vanhempisuhteen kehittymistä.

Lue lisää

Elämä muuttuu merkittävällä tavalla, kun tulemme vanhemmiksi. Vanhemmaksi kasvaessamme ymmärrämme paremmin myös oman lapsuutemme merkityksen.

Lue lisää

Kun vanhempi voi hyvin, lapsi voi hyvin. Omien tarpeiden sivuuttaminen on pienen lapsen vanhemmille luonnollista, mutta jaksaakseen arjessa omiakin tarpeita kannattaa kuunnella. Oma harrastus tai esimerkiksi kavereiden tapaaminen voi olla suuri voimavara arjessa.

Lue lisää

Päiväkoti-ikäinen kokee suuria tunteita, mutta hän tarvitsee vielä apua niiden sanoittamisessa. Samaan aikaan päiväkodissa syntyvien kaverisuhteiden merkitys kasvaa. Vanhemman ja lapsen välinen hyvä vuorovaikutus luo pohjan lapsen sosiaalisille taidoille. Hyvillä kaverisuhteilla on suuri merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle.

Lue lisää

Koulunkäynti on olennainen osa lapsen ja nuoren elämää. Koulussa opitaan uutta tietoa ja uusia taitoja niin oppiaineisiin kuin elämäntaitoihinkin liittyen. Erityisen merkittävä on koulun rooli lapsen ja nuoren sosiaalisen elämän keskuksena.

Lue lisää

Murrosiässä lapsen on kypsyttävä vähitellen itsenäisyyteen ja etsittävä uudenlainen suhde itseensä ja vanhempiinsa. Vanhempi joutuu tasapainoilemaan lapsensa kasvun ja itsenäistymisen sekä turvallisten rajojen asettamisen välillä.

Lue lisää

Riittävä uni ja lepo on tärkeää lapselle. Vanhemmat vastaavat lapsensa riittävästä unesta.

Lue lisää

Terveellinen, säännöllinen ja tarpeeksi monipuolinen ruokavalio on tärkeää kasvavalle lapselle ja nuorelle. Ravitsemustottumukset opitaan jo varhaislapsuudessa. Vanhempien ja koko perheen ruokavalinnat ja ruokailutottumukset vaikuttavat.

Lue lisää

Kirjat, internet, elokuvat, tietokonepelit, mainokset, televisiot, valokuvat ja kännykät ovat kaikki mediaa ja osa pienenkin lapsen elämänpiiriä. Vanhemman ei tarvitse itse olla mediataituri tai tietokonevelho opastaakseen lasta elämään tämän päivän maailmassa.

Lue lisää

Hyvinvointia tukevat taidot ja valinnat ovat tulleet sähköistyvässä yhteiskunnassamme elintärkeiksi keinoiksi hallita yltäkylläistä tietotulvaa, ajankäyttöämme ja sosiaalisia suhteitamme.

Lue lisää

Hyvillä kaverisuhteilla on suuri merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle. Vanhemman ja lapsen välinen hyvä vuorovaikutus luo pohjan lapsen sosiaalisille taidoille. Kahdenvälisten kaverisuhteiden lisäksi kaveritaitoja tarvitaan ryhmässä toimimiseen ja ystävyyssuhteiden ylläpitämiseen.

Lue lisää

Uni ja lepo ovat niin vauvan, lapsen kuin nuorenkin kasvun ja kehityksen tukipilareita. Hyvä uni on olennaista kaikkien perheenjäsenten hyvinvoinnin kannalta ja on tärkeää, että vanhempi huolehtii myös omasta nukkumisestaan.

Lue lisää

Takaisin ylös