Lähialue- ja kehitysyhteistyö

Tukea tyttöjen terveyden- ja koulunkäynnin edistämiseen Malawissa

MLL ja Väestöliitto aloittivat vuonna 2013 Malawissa tyttöjen koulunkäyntiä ja seksuaaliterveyttä edistävän hankkeen. Näihin tavoitteisiin pyritään muun muassa lisäämällä tietoa tyttöjen oikeuksista ja seksuaaliterveydestä sekä vahvistamalla positiivisia roolimalleja. Kouluilmapiiriä parannetaan koulukiusaamista vähentämällä ja tukioppilastoimintaa kehittämällä. MLL:n jäsenet ovat pitkään tukeneet toimintaa jäsenmaksujen yhteydessä kerätyilllä vapaaehtoisilla tukimaksuilla

Olennainen osa työtä on paikallisten yhteisöjen asenteiden muuttaminen tyttöjen koulunkäyntiä tukevaksi. Hanketta toteuttaa malawilainen CYECE-järjestö (Center for Youth Empowerment and Civic Education). Hankealueina ovat Dedzan ja Mangochin läänit. MLL:n ja Väestöliiton kanssa yhteistyössä on nykyään mukana myös Marttaliitto.

Malawissa tyttöjen asema on heikko ja koulutustaso alhainen. Tytöt ovat vaarassa pudota koulutuksesta jo ala-asteen ylemmillä luokilla avioliittojen ja raskauksien takia. Suurimpia esteitä tyttöjen koulunkäynnille ovat perheiden köyhyys ja se, ettei yhteisö tue ja kannusta tyttöjä opiskelemaan. Tytöiltä puuttuu usein myös mahdollisuus hyödyntää koulutustaan tulevaisuudessa, vaikka pystyisikin suorittamaan peruskoulun loppuun.

MLL on perehdyttänyt ja kouluttanut malawilaisia opettajia ja hankkeessa mukana olevia nuorisotyöntekijöitä tukioppilastoimintaan, jota sovelletaan paikallisiin oloihin. Koulurauha- ja kiusaamista ehkäisevällä työllä voidaan luoda tytöille myönteisempää kouluilmapiiriä. Se tarkoittaa sitä, että tytöt saavat käydä rauhassa koulua, kokevat vähemmän seksuaalista häirintää ja koulussa heillä on esimerkiksi oma vessa ja peseytymismahdollisuus.

Hankkeessa on Mangochin ja Dedzan maaseutukeskuksissa mukana jo 12 koulua ja se koskettaa yli 6 000 tyttöä perheineen. Koulujen määrä on kolminkertaistunut kolmessa vuodessa.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Aiheeseen liittyvät