Siirry sisältöön

Lapsen kasvu ja kehitys

Millainen on 1-vuotias lapsi? Miksi 2-vuotias heittäytyy hankalaksi? Mitä 5-vuotias osaa? Mitä voi odottaa 10-vuotiaalta? Mikä on normaalia murrosiässä?

Täältä löydät tietoa kuhunkin ikäkauteen kuuluvista kehitysvaiheista.

0–1-vuotiaat

Vauva tarvitsee kehittyäkseen vuorovaikutussuhteen toiseen ihmiseen. Vauvalla on valmiuksia ja tarve vuorovaikutukseen syntymästä alkaen.

Pysyvä ja läheinen suhde vanhempaan on ensiarvoista. Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää, että hänelle kehittyy vauvavaiheessa ja varhaisvuosina hyvä perusturvallisuus.

Lue lisää 0–1-vuotiaan kehityksestä

1–2-vuotiaat

Toisella ikävuodella lapsi pystyy vaikuttamaan entistä enemmän asioihin ja tapahtumiin. Lapsi oppii kävelemään ja ilmaisemaan itseään ja hän tutustuu itseensä, läheisiinsä ja ympäristöönsä innokkaasti. Lapsi oppii koko ajan uusia asioita – omassa tahdissa.

Vanhemman tärkeä tehtävä on asettaa rajoja ja kestää lapsen kiukkua.

Lue lisää 1–2-vuotiaan kehityksestä

2–3-vuotiaat

Kolmannella ikävuodella lapsesta tulee yleensä rauhallisempi ja mukautuvampi kuin ennen. Hän tarkkailee, touhuaa ja oppii uusia taitoja.

Lapsi tarvitsee kuitenkin vielä aikuisen jatkuvaa huolenpitoa ja suojelua.

Lue lisää 2–3-vuotiaan kehityksestä

3–4-vuotiaat

Neljännellä ikävuodella lapsella on usein vilkas mielikuvitus, joka voi heijastua lapsen nukkumiseen ja aiheuttaa esimerkiksi pelkoja.

Lapsi tarvitsee aikuista pettymysten ja epäonnistumisten sietämisessä sekä toisinaan rauhoittamaan leikkiä.

Lue lisää 3–4-vuotiaan kehityksestä

4–5-vuotiaat

Tullessaan viidennelle ikävuodelle lapsi lapsi on monessa asiassa itsenäinen, mutta tarvitsee kuitenkin vielä vanhempaansa moneen.

Lapsi tarvitsee rohkaisua ja tukea aloitteellisuuteen, omaehtoiseen leikkiin sekä sosiaaliseen ja moraaliseen kehitykseensä.

Lue lisää 4–5-vuotiaan kehityksestä

5–6-vuotiaat

Vaikka lapsi voi jo näyttää isolta, hän tarvitsee yhä päivittäistä huolenpitoa ja hellyyttä.

Vanhemman on hyvä tulee tukea lapsen kaveripiiriin ja liikkumiseen liittyvää itsenäistymistä sekä moraalin kehittymistä. Lapsi kaipaa vanhemmalta rohkaisua sekä kiitosta yrittämisestään.

Lue lisää 5–6-vuotiaan kehityksestä

6–7-vuotiaat

Seitsemänvuotiaan lapsen elämässä koulun aloittaminen tuo uusia asioita koko perheen elämään.

Lapselle tapahtuu päivän aikana paljon sellaista, mitä vanhempi ei näe. Vanhemman tärkeä tehtävä on tukea, kannustaa ja rohkaista lasta pärjäämään itsenäisesti näissä tilanteissa.

Lue lisää 6–7-vuotiaan kehityksestä

7–9-vuotiaat

Eka–tokaluokkalainen lapsi voi olla ajoittain vanhempaan takertuva, uhmakas ja tarvita vanhemman erityistä huomiota ja tukea uusissa haasteissa. Välillä lapsi haluaa olla iso ja itsenäinen, välillä taas käpertyä vanhemman syliin.

Lue lisää 7–9-vuotiaan kehityksestä

9–12-vuotiaat

Kaverisuhteet vaikuttavat vahvasti 9 – 12-vuotiaan itsetuntoon. Myös lähestyvä murrosikä voi vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen.

Lue lisää 9–12-vuotiaan kehityksestä

12–15-vuotiaat

Missään muussa elämänvaiheessa ei tapahdu yhtä nopeaa ja laaja-alaista kehitystä kuin nuoruudessa.

Oma keho muuttuu lapsen vartalosta aikuisen mittoihin, seksuaalisuus voimistuu ja tunne-elämässä kuohuu. Kehittyvät ajattelutaidot avaavat nuorelle uuden maailman ja suhde muihin, erityisesti omaan vanhempaan, muuttuu merkittävästi.

Lue lisää 12–15-vuotiaan kehityksestä

15–18-vuotiaat

Peruskouluiän ohittaneiden nuorten elämään kuuluvat kokeilut ja irtiotot. Nuori etsii uudenlaista identiteettiä.

Nuori tarvitsee tilaa itsenäistyä, mutta edelleen vanhempansa tukea ja aikaa.

Lue lisää 15–18-vuotiaan kehityksestä


Haluatko tukea MLL:n työtä lasten hyväksi?

Anna lahja kotimaan lapsille!

Yksikään lapsi nuori tai vanhempi ei saa jäädä huolineen yksin. Sinun tuellasi pystymme olemaan lähellä, kuuntelemaan ja auttamaan lapsia, nuoria ja vanhempia kaikkialla Suomessa.

Sinä voit auttaa. Lahjoita nyt!

Takaisin ylös