Siirry sisältöön
VAIN VANHEMPAINNETIN KÄYTTÖÖN!

Tukea perheen huoliin ja kriiseihin

Jokainen perhettä kohtaava vaikeus tuo mukanaan paljon kipua, pettymystä ja toivottomuuttakin. Vaikeudet muistuttavat siitä, että elämä ei ole ongelmatonta ja ennustettavissa. Vanhempina emme voi suojata lapsiamme ja nuoriamme kaikilta elämän kolhuilta. Lapsella ja nuorella on eväitä selvitä haastavasta tilanteesta, kun turvallinen ja luottavainen suhde vanhempiin säilyy vaikeuksienkin keskellä.

Tämän osion tekstien tarkoitus on auttaa vanhempaa tukemaan lastaan ja nuortaan erilaisissa perhettä kohdanneissa vaikeuksissa sekä selviämään niistä.

Kun perhe kohtaa vaikeuksia, jokainen perheenjäsen tarvitsee samaa: tukea ja ymmärrystä. Aikuisen tehtävä on varmistaa, että lapsi ja nuori saavat apua. Aikuisen tehtävä on hankkia myös itselleen tukea ja tarvittaessa apua.

Lue lisää lapsen tukemisesta perheen kriisissä

Jokaiselle meille tulee tilanteita, joissa omat voimavaramme ovat koetuksella ja apu on tarpeen. Jokaisella meillä on oikeus saada apua. Ota rohkeasti yhteyttä auttajiin!

Lue lisää avun hankkimisesta

Riiteleminen on taito. Kun vanhemmat opettelevat riitelemään rakentavasti, he antavat lapselleen hyvän mallin käsitellä ongelmia.

Lue lisää riitelystä

Yksinäinen nuori tarvitsee vanhemman tukea: aitoa kiinnostusta, huomiota, kuuntelua ja rohkaisua. Vanhemman tuki saa nuoressa aikaan myönteisiä tunteita ja tukee hänen itsetuntoaan. Pienikin parannus itsetunnossa rohkaisee ihmissuhteissa. Vanhemman huomio ja kannustus on tärkeää, vaikkei se korvaakaan nuorten välistä ystävyyttä.

Lue lisää nuoren yksinäisyydestä

Verkossa on helppo löytää samanhenkistä seuraa. Netti tarjoaa nuorille mahdollisuuden peilata ajatuksiaan muiden kanssa. Netistä voi hakea tietoa, jota ei kehtaa kysyä kavereilta tai vanhemmilta. Valitettavasti verkon kasvoton ja nimetön viestintä mahdollistaa myös ylilyönnit ja väärinkäytökset.

Lue lisää nettiyhteisöistä

Murrosiässä on normaalia käyttäytyä ajoittain huonosti, olla ärtyisä ja levoton sekä tuntea ajoittain masentuneisuutta ja alakuloisuutta. Kannattaa pyytää ammattiapua arvioimaan tilannetta, jos nuoren alakuloisuuden ja masennuksen tunteet kestävät yli kaksi viikkoa, eikä nuori selviä koulusta tai vietä aikaa kavereiden kanssa.

Lue lisää nuoren mielenterveydestä

Joskus puolisot eivät löydä vaikeaan tilanteeseensa muuta mahdollisuutta kuin eron. Aikuinen voi eron hetkellä käydä läpi yhtä elämänsä vaikeinta vaihetta. Vanhemman voimavaroja sitovat omat vaikeat tunteet ja monet käytännön asiat, esimerkiksi talouteen, asumiseen ja lasten tapaamiseen liittyvien asioiden hoito.

Lue lisää vanhempien erosta

Lapsen kanssa on hyvä keskustella siitä, mitä kiusaaminen tarkoittaa. Ristiriidat ja kiusaaminen ovat eri asioita. Ristiriidassa tai kinastelussa kumpikaan osapuoli ei ole altavastaajan asemassa.

Lue lisää kiusaamisesta pienten lasten keskuudessa

Tutkimusten mukaan Suomen peruskouluissa kiusataan toistuvasti jopa yhtä lasta kymmenestä. Kiusattujen lisäksi kouluissa on lukuisia oppilaita, jotka joko itse kiusaavat, seuraavat kiusaamista sivusta tai pelkäävät tulevansa kiusatuiksi. Jo pelko kiusatuksi tulemisesta voi heikentää oppilaiden viihtymistä koulussa.

Lue lisää kiusaamisesta

Kun kuolema koskettaa läheltä, lapsen turvallisuus järkkyy. Jos kuolema on kohdannut lapsen vanhempaa, menettää lapsi tärkeän ihmisen ja samalla hänen jokapäiväinen elämänsä muuttuu pysyvästi. Sureva lapsi tarvitsee rinnalleen aikuisia tukemaan ja auttamaan häntä vaikeiden tunteiden kanssa.

Lue lisää läheisen kuoleman käsittelystä

Lapsen pitkäaikaissairaus tai vammaisuus selviää toisinaan jo sikiötutkimuksissa. Useimmiten sairaus selviää kuitenkin vasta lapsen syntymän jälkeen. Aiemmin terveen lapsen pitkäaikainen sairastuminen tai vammautuminen tulee usein täydellisenä yllätyksenä ja vaatii paljon sopeutumista koko perheeltä ja lähiympäristöltä. Näissä tilanteissa perhe tarvitsee aikaa ja monipuolista tukiverkostoa.

Lue lisää lapsen sairaudesta tai vammasta

Noin joka viides lapsi kokee vanhemman alkoholinkäytön haittaavan elämäänsä. Lapset saattavat kärsiä myös ns. kohtuukäytöstä. Alkoholin aiheuttamat haitat eivät liity pelkästään suurkuluttajiin.

Lue lisää vanhemman alkoholinkäytöstä

Kaikenlainen väkivalta on lapselle ja nuorelle haitallista. Eniten hän kärsii sekä vanhempien välisestä että häneen itseensä kohdistuvasta väkivallasta.

Lue lisää väkivallasta perheessä

Kun lapsi tai nuori kertoo seksuaalisesta kaltoinkohtelusta kuuntele, usko, välitä lämpöä ja varmista avun saaminen.

Lue lisää seksuaalisen kaltoinkohtelun käsittelemisestä

Lapsen ja nuoren ymmärrystä ei pidä väheksyä ja jättää kertomatta hänelle vanhemman sairaudesta, on se sitten psyykkinen tai fyysinen. Lapselle tulee kertoa rehellisesti ja hänen kehitystasoaan vastaavalla tavalla sairaudesta ja sen seurauksista.

Lue lisää vanhemman sairaudesta

Takaisin ylös