Säätiöt

Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö edistää sairaiden ja vammaisten sekä psyykkisissä ja sosiaalisissa vaikeuksissa olevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä mahdollisuuksia hyvään ja tasavertaiseen elämään.

Siirry Kuntoutussäätiön sivuille tästä

Tutkimussäätiö

MLL:n tutkimussäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea lapsuutta sekä lasta, nuorta ja lapsiperhettä koskevaa tieteellistä tutkimusta ja tutkimustulosten hyväksikäyttöä.

Apurahahaku

Tutkimussäätiö myöntää tutkimusapurahoja ensisijaisesti lasten ja nuorten leikkikulttuuria, digitaalista kasvuympäristöä, mielenterveyttä ja vanhemmuuden tukea koskeviin väitöstutkimuksiin. Apurahaa haetaan tutkimussäätiön sivuilta.

Siirry MLL:n tutkimussäätiön sivuille tästä