Tietoa teemoittain

Mentalisaatioperusteinen toiminta

Mentalisaatio tarkoittaa kykyä eläytyä sekä omiin että toisen ihmisen kokemuksiin. Vanhemmuudessa se tarkoittaa vanhemman halua ja kykyä pohtia sekä omaa että lapsensa kokemusta ja näkökulmaa. Hyvä mentalisaatiokyky auttaa vanhempaa pitämään mielessä sen, että lapsen tunteet ja kokemukset ovat syntymästä lähtien ainutlaatuisia ja erillisiä vanhemman tunteista. MLL kouluttaa sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan ammattilaisia mentalisaatioon perustuvien perhe- ja vanhempainryhmän ohjaajiksi. Lisäksi mentalisaatio on lähestymistapana monissa MLL:n koulutuksissa ja toiminnoissa.

Lue lisää

Mediakasvatus

Mediakulttuuri ja digitaaliset ympäristöt tarjoavat kasvuun moninaisia aineksia, mutta vähäisesti suuntaviivoja hyvinvointiin, osallisuuteen ja toisten ihmisten huomioimiseen liittyviin valintoihin. Siksi tarvitaan mediakasvatusta, jolla tuetaan medialukutaitoa ja hyvinvointia. MLL tukee vanhempia ja kasvatuksen parissa toimivia ammattilaisia järjestämällä mediakasvatustilaisuuksia ja vanhempainiltoja, tarjoamalla koulutusta sekä tuottamalla mediakasvatusaineistoja ja materiaalia kotien, koulujen, varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön tueksi. MLL:n nuorisotyön kouluttajat vierailevat kouluissa ja oppilaitoksissa keskustelemassa oppilaiden kanssa mediankäytöstä ja myönteisestä nettikulttuurista. MLL vaikuttaa lapsille ja nuorille myönteisen mediakulttuurin rakentumiseen ja lapsen oikeuksien toteutumiseen mediaympäristöissä tekemällä yhteistyötä erilaisten toimijoiden sekä kotimaisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.

Lue lisää