Tietoa teemoittain

Mentalisaatioperustainen toiminta

Mentalisaatio tarkoittaa kykyä eläytyä sekä omiin että toisen ihmisen kokemuksiin. Vanhemmuudessa se tarkoittaa vanhemman halua ja kykyä pohtia sekä omaa että lapsensa kokemusta ja näkökulmaa. Hyvä mentalisaatiokyky auttaa vanhempaa pitämään mielessä sen, että lapsen tunteet ja kokemukset ovat syntymästä lähtien ainutlaatuisia ja erillisiä vanhemman tunteista. MLL kouluttaa sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan ammattilaisia mentalisaatioon perustuvien perhe- ja vanhempainryhmän ohjaajiksi. Lisäksi mentalisaatio on lähestymistapana monissa MLL:n koulutuksissa ja toiminnoissa.

Lue lisää mentalisaatioperusteisesta toiminnasta

Mediakasvatus

Mediakulttuuri ja digitaaliset ympäristöt tarjoavat kasvuun moninaisia aineksia, mutta vähäisesti suuntaviivoja hyvinvointiin, osallisuuteen ja toisten ihmisten huomioimiseen liittyviin valintoihin. Siksi tarvitaan mediakasvatusta, jolla tuetaan medialukutaitoa ja hyvinvointia. MLL tukee vanhempia ja kasvatuksen parissa toimivia ammattilaisia järjestämällä mediakasvatustilaisuuksia ja vanhempainiltoja, tarjoamalla koulutusta sekä tuottamalla mediakasvatusaineistoja ja materiaalia kotien, koulujen, varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön tueksi.

Lue lisää mediakasvatuksesta

Kiusaamisen vastainen työ

MLL tekee kiusaamisen vastaista työtä päiväkodeissa, peruskouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa, harrastustoiminnassa sekä digitaalisissa ympäristöissä. MLL:n kiusaamisen vastaisen työn tavoitteena on lasten ja nuorten kaverisuhteiden ja ryhmässä toimimisen taitojen tukeminen. Erityisenä painopisteenä on lasten ja nuorten oma toiminta kiusaamisen ehkäisemiseksi. MLL tuottaa aineistoja ja materiaaleja myös vanhemmille sekä tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä kiusaamisen ehkäisemiseksi.

Lue lisää kiusaamisen vastaisesta työstä