Siirry sisältöön
isä ja lapsi syksy

Yritysyhteistyö

Yhdessä pienen puolella

MLL tekee yhteistyötä yritysten kanssa monin eri tavoin. Yhteistyö voi olla

  • pidempiaikaista ja strategista vuosisopimukseen sidottua kumppanuutta
  • tukikumppanuutta kouluikäisten perheille kohdennetuissa suoraposti- ja verkkokampanjoissa tai
  • kampanjakumppanuutta, jossa tukisumma kertyy esimerkiksi tuotteen tai palvelun myynnistä

Yritys voi tukea MLL:n työtä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi myös antamalla kertalahjoituksen.

Yhteiskunta, jossa lapset ja nuoret voivat hyvin, on hyvä kaikenikäisille

MLL on tehnyt jo sata vuotta työtä lasten ja perheiden hyvän arjen puolesta. Rakennamme yhteiskuntaa, jossa lapsuutta arvostetaan ja jossa lasten hyvinvointi on kaikkien yhteinen asia. MLL tuntee Suomessa asuvien perheiden arjen ja asiantuntijamme ovat arvostettuja ammattilaisia. Työmme perustuu ajankohtaiseen tutkimustietoon ja kentältä saamaamme tietoon lasten ja perheiden elämästä.

MLL:n arvot ovat lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys ja yhdenvertaisuus. Toimintaperiaatteitamme ovat avoimuus, ilo, kumppanuus, osallisuus sekä arjen arvostus.

Auta kiusattuja! Tee yrityslahjoitus

Lahjoittamalla varmistatte kiusaamista ennaltaehkäisevän työn jatkumisen ja mahdollistatte matalan kynnyksen tuen kiusatuille lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen.

MLL tukee lapsia ja vanhempia muun muassa auttavilla puhelin- ja nettipalveluilla sekä järjestämällä kiusaamista kokeneille lapsille ja nuorille verkossa toimivia Selviytyjät-vertaisryhmiä.

Tee yrityslahjoitus

MLL on luotettava ja asiantunteva kumppani

MLL on tunnettu ja arvostettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jolla on yli 85 000 henkilöjäsentä. Suomalaisista 80 % tuntee MLL:n vähintään nimeltä ja lähes kaksi kolmannesta kertoo tuntevansa MLL:n toiminnan tarkoituksen ainakin jossain määrin.

MLL:n vahvuuksia ovat luotettavuus, asiantuntemus, tehokkuus ja lähestymisen helppous.

Vanhempien mielestä MLL:n toiminta on avointa ja kaikille tarkoitettua. Lisäksi MLL tarjoaa heille helposti löydettävissä olevaa tietoa kasvatuksen tueksi.

Vaikuttajaorganisaatioiden kesken tehdyssä tutkimuksessa MLL on tunnettuudessa, näkyvyydessä, uskottavuudessa ja vaikuttavuudessa ykkössijalla. Ulkoisen viestinnän onnistumista mittaavassa tutkimuksessa MLL on järjestöjen, etujärjestöjen ja julkisten toimijoiden sarjassa toisena.

Lähteet: Taloustutkimuksen Suomi tänään -hyväntekeväisyystutkimus, Taloustutkimuksella MLL:n teettämät koulunalkukampanjoiden vaikuttavuuskyselyt, Taloustutkimuksen Yritysviestintä-tutkimus sekä YouGovin Vaikuttajajärjestöt-selvitys.

Tee yrityslahjoitus

Yhteistyötä lapsen parhaaksi

Meille on tärkeää, että MLL:n kanssa yhteistyötä tekevä yritys kunnioittaa arvojamme, tavoitteitamme ja toimintaperiaatteitamme, noudattaa YK:n lapsen oikeuksien sopimusta ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa sekä muualla maailmassa. Toivomme myös, että kumppanimme tuntevat kansalaisjärjestöjen toimintatapoja ja arvostavat MLL:n pitkäjänteistä työtä, jonka tulokset ja vaikutukset voivat toisinaan olla mitattavissa vasta vuosien päästä.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Kerromme mielelämme lisää.

Tiina Vienanlinna
varainhankintapäällikkö
tiina.vienanlinna(at)mll.fi
050 472 2445

Yhteistyökumppanimme

Napsauta yrityksen logoa lukeaksesi lisää yrityksen tekemästä yhteistyöstä MLL:n kanssa

                                  Lifa Airin logo

                                   

Katso myös muut työmme tukijat

Tee yrityslahjoitus

Lahjoittamalla varmistatte kiusaamista ennaltaehkäisevän työn jatkumisen ja mahdollistatte matalan kynnyksen tuen kiusatuille lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen.

Takaisin ylös