Siirry sisältöön

Lasten oikeudet

Lasten oikeudet eivät toteudu itsestään. Niitä on toteutettava kaikissa lasten kasvuympäristöissä ja lapsia koskevissa päätöksissä joka päivä. Lasten oikeuksien toteutuminen edellyttää niiden tuntemusta.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto tarjoaa perustietoa lapsia, nuoria ja lapsiperheitä koskevista oikeuksista sekä ohjaa lisätiedon äärelle. Tavoitteemme on vahvistaa lasten oikeuksia koskevaa tietoisuutta ja siten edistää oikeuksien toteutumista.

Tämän osion sisältö on suunnattu erityisesti lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Se sopii myös kuntien, hyvinvointialueiden ja valtiovallan päättäjille. Sisältöä voivat hyödyntää myös järjestöt, vapaaehtoiset, toimittajat, lasten ja nuorten vanhemmat sekä kaikki muut lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksista kiinnostuneet.


Perus- ja ihmisoikeuksilla tarkoitetaan erityisen tärkeitä oikeuksia, jotka on määritelty perustuslaissa, EU:n perusoikeuskirjassa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Perusoikeudet ja ihmisoikeudet kuuluvat myös lapsille. Lapsille on turvattu ihmisoikeussopimuksissa ja perustuslaissa myös erityisiä oikeuksia, joita sovelletaan vain lapsiin.

Lue lisää

Lapsen oikeuksien sopimuksen ja varhaiskasvatuslain mukaisesti varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.

Lue lisää

Koulua voidaan pitää perheen jälkeen lapsen tärkeimpänä kasvuympäristönä. Sillä, miten lapsen oikeudet toteutuvat koulussa, onkin valtava vaikutus niin lapsen hyvinvointiin, kehitykseen ja tulevaisuuteen kuin niitä turvaavien oikeuksien toteutumiseen.

Lue lisää

Uusia osioita julkaistaan vuoden 2023 aikana.

Takaisin ylös