Meidän projekti!

Meidän projekti! (2018–2020) kehittää nuorten tekemää vapaaehtoistoimintaa ja tuottaa vapaaehtoistoimintaan projektikurssin ammattioppilaitosten käyttöön. Erityisesti projektissa huomioidaan VALMA-opiskelijat ammattioppilaitoksissa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto toteuttaa projektia yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa.

Projektissa ovat mukana Omnia Espoosta, Salpaus Lahdesta, Gradia Jämsästä, Varia Vantaalta, Stadin ammattiopisto Helsingistä, Nuoriso-opisto Mikkelistä ja Tredu Tampereelta.

Projektien tarkoituksena on opettaa nuorille esimerkiksi tiimityötä, vaikuttamista, vuorovaikutustaitoja ja vahvistaa ajatusta nuorten omasta pystyvyydestä. Nuorten vapaaehtoistoiminnan projektit toteutetaan paikallisesti tai verkossa. Verkkovapaaehtoisuuden paikkana toimii MLL:n Nuortennetti.

’’On kiva kyl välil miettii, mistä unelmoi’’

Meidän projekti toteutti etäkursseja esimerkiksi Instagramin välityksellä. Yllätys oli suuri, kun nuoret heti alusta lähtien pohtivat syvällisesti omia vahvuuksiaan ja unelmiaan. Tuntui, että monelle omien ajatusten jakaminen oli luonnollisempaa ja helpompaa Instagramin välityksellä verrattuna luokkatilanteeseen.

Lue Onnistuuko kohtaaminen ilman kohtaamista -blogi

Hankesuunnitelmasta projektiarkeen – mikrohetkien arvostaminen ja esille nostaminen

” Erään ryhmän kanssa oli vaikeuksia saada opiskelijoita sovittuun paikkaan sovittuna aikana. Ryhmästä pääsääntöisesti vähintään puolet olivat jossain muualla kuin piti. Eräällä kerralla kehitysvammaisten päivätoimintaan tuli mukaan opiskelija, jolla oli haasteita sosiaalisissa taidoissa. Kontaktin ottaminen muihin ihmisiin oli vaikeaa. Kunnes tapahtui jotain.” Hankkeen työntekijät kirjoittivat kokemuksistaan Osuman blogiin.

Lue blogi kokonaisuudessaan tästä linkistä

Meidän projekti! -seminaarit syksyltä muutetaan verkkotilaisuuksiksi

Seminaarissa tarjolla asiantuntijapuheenvuoroja ja työpajoja vapaaehtois- ja harrastustoiminnasta sekä projekteissa oppimisesta osana VALMA -opintoja. Tilaisuudet ovat suunnattu erityisesti VALMA-opettajille sekä muille koulutuksen parissa työskenteleville. Ohjelma täydentyy kevään aikana.

Seminaarit toteutetaan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen verkkototeutuksina. Tiedotamme aikataulusta myöhemmin.

Tilaisuudet toteuttaa Meidän projekti! -Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja –hanke Euroopan sosiaalirahaston tuella. Tilaisuus on maksuton.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu seminaariin

Webinaari syksyllä 2020

Järjestämme seminaarien teemoista kaikille avoimen webinaarin syksyllä 2020. Webinaarin ajankohta varmistuu kevään aikana. Webinaarin voi katsoa myös tallenteena.

Jos haluat, että lähetämme sinulle tietoa webinaarista, jätä meille yhteystietosi. Tietoja käytetään vain yksittäisen webinaarin tiedottamiseen.

Jätä yhteystietosi lomakkeeseen webinaari-ilmoittelua varten

Vapaaehtoistyöstä apua ilmastoahdistukseen

”Uusi nuorten ilmastoliikehdintä ei ole sattumaa. Esimerkiksi Pelastakaa Lasten elokuussa 2019 toteuttaman kyselyn perusteella suurin huoli 13-17 vuotiailla nuorilla liittyy ilmastonmuutokseen: 78 % kyselyyn vastanneista piti suurimpana tulevaisuuden huolenaiheena ilmastonmuutosta. Työttömyys oli toiseksi suurin aihe nousten esille 55 % vastauksissa. Nykyiset päättäjät ja aikuiset eivät ole onnistuneet luomaan maailmaa, jossa kestävän kehityksen tavoitteet ja ilmastotutkijoiden esittämät huolet olisi otettu huomioon”, kirjoittaa Meidän projekti -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Leo Stranius.

Lue lisää blogista

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke

Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sitä koordinoi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Lue lisätietoa rahoituksesta rakennerahastot -sivun kautta.

Tutustu rakennerahastot.fi -sivuun

Yhteistyökumppanit