Meidän projekti!

Meidän projekti! (2018–2020) kehittää nuorten tekemää vapaaehtoistoimintaa ja tuottaa vapaaehtoistoimintaan projektikurssin ammattioppilaitosten käyttöön. Erityisesti projektissa huomioidaan VALMA-opiskelijat ammattioppilaitoksissa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto toteuttaa projektia yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa.

Projektissa ovat mukana Omnia Espoosta, Salpaus Lahdesta, Gradia Jämsästä, Varia Vantaalta, Stadin ammattiopisto Helsingistä, Nuoriso-opisto Mikkelistä ja Tredu Tampereelta.

Projektien tarkoituksena on opettaa nuorille esimerkiksi tiimityötä, vaikuttamista, vuorovaikutustaitoja ja vahvistaa ajatusta nuorten omasta pystyvyydestä. Nuorten vapaaehtoistoiminnan projektit toteutetaan paikallisesti tai verkossa. Verkkovapaaehtoisuuden paikkana toimii MLL:n Nuortennetti.

Vapaaehtoistyöstä apua ilmastoahdistukseen

”Uusi nuorten ilmastoliikehdintä ei ole sattumaa. Esimerkiksi Pelastakaa Lasten elokuussa 2019 toteuttaman kyselyn perusteella suurin huoli 13-17 vuotiailla nuorilla liittyy ilmastonmuutokseen: 78 % kyselyyn vastanneista piti suurimpana tulevaisuuden huolenaiheena ilmastonmuutosta. Työttömyys oli toiseksi suurin aihe nousten esille 55 % vastauksissa. Nykyiset päättäjät ja aikuiset eivät ole onnistuneet luomaan maailmaa, jossa kestävän kehityksen tavoitteet ja ilmastotutkijoiden esittämät huolet olisi otettu huomioon”, kirjoittaa Meidän projekti -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Leo Stranius.

Lue lisää blogista

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke

Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sitä koordinoi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Lue lisätietoa rahoituksesta rakennerahastot -sivun kautta.

Lue lisää

Tiedätkö sopivan vapaaehtoistyöpaikan Meidän projektiin?

Etsimme tällä hetkellä projektissa mukanaoleville nuorille vapaaehtoistoiminnan paikkoja Lahdesta, Helsingistä, Vantaalta ja Tampereelta. Tiedätkö sinä sopivan? Ilmoita siitä  liisa.kilpiainen@mll.fi.

Lue lisää

Vapaaehtoisena oppimassa -hankkeen jalanjäljissä

Nuorten Akatemian Vapaaehtoisena oppimassa -hankkeessa toteutettiin seitsemän vapaaehtoisprojektia vuosina 2015-2016. Vapaaehtoisprojekteja toteutettiin palvelutaloissa, iltapäiväkerhoissa sekä turvapaikanhakijoiden kanssa. Meidän projekti! -hanke pohjautuu osittain tämän hankkeen kokemuksiin.

Vapaaehtoisena oppimassa -hankkeen materiaalit

Yhteistyökumppanit