Mannerheims Barnskyddsförbund

Välkommen till Mannerheims Barnskyddsförbunds webbplats

Vår webbplats är idelade i tre helheter:

www.mll.fi innehåller information om organisationen och material riktat till föräldrar, skolor och andra som jobbar med fostran.

Nuortennetti-webbplatsen är riktad till barn och unga i åldern 10–18 år.

Vanhempainnetti-webbplatsen är ett omfattande stödpaket för föräldrar.

De svenska sidorna har ett mera begränsat innehåll än de finska sidorna. Navigationen sker genom länkarna i spalten till vänster.