Hoppa till innehållet

Elevernas delaktighet

Att stärka klassens och elevkårens delaktighet är en viktig del av skolans pedagogiska uppdrag. En frisk och trygg skola är en skola, där de unga på många olika sätt är delaktiga i de beslut som rör deras eget arbete. För att det på riktigt ska vara möjligt att stärka elevernas delaktighet måste man medvetet skapa förutsättningar för detta.

I samband med skolfreden innebär delaktighet elevernas möjligheter att påverka skolan och ta del i beslut och diskussioner som berör dem själva. Delaktighet innebär att de unga själva sätter upp mål samt diskuterar olika lösningar och tar ansvar för sitt agerande. När de unga får vara med och fundera ut verksamhetsmodeller höjs deras motivation och resultaten blir bättre. Att axla ett ansvar på riktigt och påverka på riktigt ökar de ungas engagemang. Alla unga får då pröva på att vara delaktiga och påverka sin näromgivning som till exempel skolan. Delaktigheten hjälper till att bygga upp ett samhälle, som de unga vill påverka och delta i.

Mer information

Tillbaka till toppen