Hoppa till innehållet

Lokalt skolfredsjippo

Varje skola eller region kan planera ett eget lokalt skolfredsjippo. För skolsamfundet fungerar det samtidigt som en påminnelse om att välbefinnandet i skolan beror på många små faktorer och att alla de som hör till samfundet också själva har ansvar för skolans trygghet och trivsel.

Det egna jippot kan ordnas i liten skala i klasserna i anslutning till morgonsamlingen eller som ett gemensamt jippo för hela skolan. Tillsammans med andra lokala aktörer kan man också ordna ett större evenemang i den egna kommunen eller regionen.

Det egna skolfredsjippot kan bestå av många olika sorters program. Några elever kan fungera som konferencierer och programmet kan till exempel bestå av en pjäs om mobbning, av musik och uppläsning av deklarationen.

Före skolfredsjippot kan eleverna samla in uppslag i klasserna om vad allt skolfreden i den egna skolan kan innebära och hur man kan upprätthålla skolfreden under året. Skolfredsjippot ger också en fin möjlighet att i början av skolåret tillsammans med hela elevkåren gå igenom skolans planer för hur man ska förebygga mobbning och hur man ska handla om det förekommer mobbning. Vid samma tillfälle kan man presentera skolans stödelevs- och elevkårsverksamhet.

Skolfreden kan enkelt utlysas i skolan i samband med morgonsamlingen. Eleverna kan läsa deklarationen i centralradion eller så kan skolans alla elever samlas i festsalen för att lyssna till texten. Vid samma tillfälle kan man läsa en text som poängterar skolfredens betydelse.

Skolfreden utlyses också på både svenska och finska i radio. Efteråt kan man klassvis diskutera vad en trygg skola innebär och vad eleverna kan göra för att främja tryggheten i skolan. På basis av den diskussionen kan eleverna till exempel hänga upp en egen slogan eller ett motto för det kommande läsåret.

Mer information

Tillbaka till toppen