Hoppa till innehållet

En trygg skola

Rätten till en trygg studiemiljö är definierad i skollagen. Begreppet trygg skolmiljö inbegriper både fysisk, psykisk och social trygghet. En trygg skola bygger på ett samarbete mellan elever, föräldrar, lärare och skolans övriga personal.

I en skola där det finns en växelverkan som går över den egna klassens och den egna kompiskretsens gränser är det lätt att känna sig som en del av gemenskapen. I en sådan skola är det lätt att trivas och växa som människa.

Mer information

Tillbaka till toppen