Siirry sisältöön

Tulevaisuuden kunta on lasten ja nuorten kunta

Lasten ja nuorten palvelut kuten varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-ajan toiminnot korostuvat kunnissa, kun sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen on tulevaisuudessa kunnan tärkein tehtäväkokonaisuus.

Valtaosa lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta osalle kasaantuu erilaisia hyvinvoinnin haasteita. Niiden voittamisessa kuntapalveluilla on merkittävä rooli.

Turvataan lasten ja nuorten hyvinvointi koronakriisin jälkihoidossa

Kuntien on varattava palveluihin riittävät voimavarat, jotta koronakriisin vakavat ja pitkäkestoiset vaikutukset voidaan välttää.

Lue lisää

Luodaan lasten ja perheiden palveluista toimiva kokonaisuus

Kun perheiden palvelut jakautuvat kunnan ja hyvinvointialueen vastuulle, on pidettävä huoli, että niistä syntyy toimiva kokonaisuus. Perhekeskus on hyvä tapa koota palvelut yhteen.

Lue lisää

Varmistetaan laadukas varhaiskasvatus

Lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Laatua varmistavat koulutettu ja sitoutunut henkilökunta, riittävän pienet ja pysyvät lapsiryhmät sekä hyvä yhteistyö vanhempien kanssa.

Lue lisää

Vahvistetaan oppimisen ja hyvinvoinnin tukea kouluissa

Oppiminen sujuu, kun koulussa on turvallinen olo, tukea oppimiseen saa helposti ja kouluterveydenhoitajan, -lääkärin, -psykologin ja -kuraattorin tavoittaa, kun tarvitsee.

Lue lisää

Tarjotaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastamiseen

Harrastukset tukevat lasten ja nuorten kaverisuhteita, hyvinvointia ja kehitystä. Jokaisella pitää olla mahdollisuus harrastaa.

Lue lisää

Edistetään hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäistään hyvinvointi- ja terveyseroja

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu jatkossakin kunnan tehtäviin.

Lue lisää

Turvataan vapaaehtoistoiminnan edellytykset

Aktiivinen järjestö- ja vapaaehtoistoiminta lisää kuntalaisten hyvinvointia. Viisas kunta näkee järjestöt kumppaneina ja tukee niiden toimintaa.

Lue lisää

Edistetään tavoitteellisesti lasten oikeuksien toteutumista

Lapsen oikeuksien toteuttaminen kuuluu kunnan tehtäviin. Oikeudet pitää myös tehdä tutuiksi sekä lapsille että aikuisille.

Lue lisää

Arvioidaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvat vaikutukset

Kunnan on arvioitava lapsia koskevien päätösten ja toiminnan vaikutukset eri tilanteissa eläviin lapsiin. Lapsivaikutusten arviointi auttaa selvittämään lasten edun ja tekemään parempia päätöksiä.

Lue lisää
Takaisin ylös