MLL edistää lapsiperheiden hyvinvointia

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö, johon kaikki uudet jäsenet ovat tervetulleita. MLL:n päätehtävä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

MLL:lla on 86 849 jäsentä ja 556 paikallisyhdistystä ympäri Suomea (31.12.2016). Paikallisyhdistysten toimintaa tukee 10 piirijärjestöä.  MLL:n paikallisyhdistykset tarjoavat kaikenikäisille mahdollisuuden osallistua toimintaan yhdessä lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa.

MLL tekee yhteistyötä koti- ja ulkomaisten järjestöjen, yhteisöjen ja verkostojen kanssa. Liiton keskustoimisto pitää yhteyksiä ministeriöihin, viranomaisiin ja järjestöihin, piirit ja paikallisyhdistykset paikallisiin tahoihin.

 

Vaikutamme

MLL vaikuttaa lapsi- ja perhepoliittiseen päätöksentekoon. MLL pitää aktiivisesti yhteyttä eduskuntaan, ministeriöihin, lapsiasiainvaltuutettuun, tutkijoihin, muihin järjestöihin ja mediaan. MLL muistuttaa, että päätöksenteossa on otettava huomioon lapsen oikeudet ja arvioida päätösten lapsivaikutukset


Kuuntelemme

Lapset ja nuoret voivat soittaa maksutta, nimettömänä, ja luottamuksellisesti MLL:n Lasten ja nuorten puhelimeen tai kirjoittaa Nuortennetin kirjepalveluun. Vanhemmat puolestaan voivat soittaa nimettömänä ja luottamuksellisesti Vanhempainpuhelimeen tai kirjoittaa Vanhempainnetin kirjepalveluun. Yhteydenottoihin vastaavat koulutetut vapaaehtoiset.
 

Rakennamme hyvinvointia

Pyrimme vähentämään lasten ja nuorten kiusaamista, yksinäisyyttä, päihteiden käyttöä ja syrjäytymistä. Tuotamme kouluille materiaalia, ylläpidämme tukioppilastoimintaa ja tuemme kotien ja koulujen mediakasvatusta.


Yhdistämme

Perhekahviloissamme pienten lasten vanhemmat tutustuvat toisiin samassa elämäntilanteessa olevia. Kerhot tarjoavat mukavaa tekemistä niin lapsille kuin vanhemmille. Kylämummina ja -vaarina voi käyttää aikaansa lasten seurassa.


Autamme ja neuvomme

MLL kouluttaa ja välittää perheisiin tilapäistä lastenhoitoapua. Koulutamme tukihenkilöitä pienten lasten perheisiin sekä kehitämme yhdessä neuvoloiden kanssa uusia tapoja tukea vanhempia. Vanhempainnettiin olemme koonneet laajan tietopaketin 0-18 -vuotiaiden kasvusta ja kehityksestä. Tuotamme oppaita lasten terveen kehityksen tueksi. Oppaita jaetaan neuvoloissa.

 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tehtävä (missio)

 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. 
   

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tahtotila 2024 (visio)

 • Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin. 
 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, luotettava ja ketterä kumppani, vapaaehtoistyön toteuttaja ja innovatiivinen kehittäjä sekä vahva vaikuttaja. MLL tarjoaa innostavan ja arvostavan osallistumisympäristön vapaaehtoistoiminnalle lasten, nuorten ja perheiden kanssa.
   

MLL:n arvot

 • Lapsen ja lapsuuden arvostus
 • Yhteisvastuu
 • Inhimillisyys
 • Yhdenvertaisuus


MLL:n periaatteet 

 • Avoimuus
 • Ilo
 • Kumppanuus
 • Osallisuus 
 • Arjen arvostus