NT Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen

Opas tukee varhaiskasvattajia ja työyhteisöjä mediakasvatuksessa, lasten mediakulttuurin kohtaamisessa ja osallisuuden vahvistamisessa. Opas sisältää runsaasti varhaiskasvatussuunnitelman perusteita huomioivia vinkkejä ja käytännön mediakasvatusharjoituksia lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen.

Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen