Siirry sisältöön

NT Viisaasti verkossa - Opas tukioppilastoimintaan

Viisaasti verkossa -opas sisältää toiminnallisen koulutusmallin ja ohjeet tukioppilaiden
jatkokouluttamiseen. Opas on suunnattu tukioppilasohjaajan käyttöön
ja soveltuvin osin sitä voi käyttää myös muussa nuorisotyössä. Oppaassa keskitytään sellaisten media- ja tunnetaitojen
herättelemiseen, joiden avulla uskalletaan
ja osataan toimia fiksusti netissä. Materiaalissa olevien harjoitusten pohjalta
nuoret voivat kartuttaa tietoisuuttaan netin
eri ilmiöistä, kehittää mediataitojaan ja opastaa
nuorempiaan viisaassa verkon käytössä.

Viisaasti verkossa - Opas tukioppilastoimintaan
Takaisin ylös