Siirry sisältöön

NT_Yhdenvertaisuus - Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaalit

Materiaali tarjoaa välineitä oppilaiden myönteisen vuorovaikutuksen tukemiseen. Aineisto on tarkoitettu yläkoulujen tukioppilasohjaajille ja oppilashuollon henkilöstölle. Se soveltuu hyvin myös opettajien käyttöön. Aineistoa voidaan hyödyntää soveltuvin osin esimerkiksi äidinkielen, elämänkatsomustiedon, terveystiedon tai yhteiskuntaopin opetuksessa.

Yhdenvertaisuus - Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaalit
Takaisin ylös