Siirry sisältöön

Sateenkaarinuorten syrjintä on lopetettava

Syrjimättömyys ja ihmisten yhdenvertaisuus ovat keskeisiä ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Syrjintä on syvä loukkaus ihmisen persoonallisuutta ja identiteettiä vastaan. Syrjintä mitätöi ihmistä sellaisena kuin hän on.

Seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla on muita nuoria huomattavasti suurempi riski joutua syrjityiksi. Seksuaalivähemmistöillä tarkoitetaan yleensä ihmisiä, joiden seksuaalinen suuntautuminen on muu kuin heteroseksuaalisuus. Sukupuolivähemmistöillä tarkoitetaan yleensä transihmisiä ja intersukupuolisia henkilöitä.

Seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten eli sateenkaarinuorten hyvinvointia on kartoitettu useassa tutkimuksessa ja selvityksessä viime vuosien aikana. Näissä kaikissa tulee vahvasti esiin se, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin nuoriin kohdistuu syrjintää, joka heikentää heidän hyvinvointiaan. Sateenkaarinuoret voivatkin keskimäärin muita nuoria huonommin. Vaikka sateenkaarinuorten hyvinvointi on muita nuoria heikommalla tasolla, myös useimmat sateenkaarinuoret voivat hyvin.

Monet sateenkaarinuoret kokevat tarpeelliseksi pitää seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä salassa. Nuoret eivät halua tuoda asiaa julki muun muassa siksi, että pelkäävät tulla jätetyiksi kaveripiirin ulkopuolelle. Vaikka moni nuori joutuu piilottelemaan seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoli-identiteettiään läheisten hyväksynnän menettämisen pelossa, toisaalta monet sateenkaarinuoret saavat lähipiiriltään hyväksyntää ja tukea.

Sateenkaarinuoret kertovat huomattavasti useammin kokeneensa syrjintää ja ahdistelua kuin muut nuoret. Myös kokemukset väkivallasta ovat huomattavasti tavallisempia kuin suomalaisnuorilla yleensä. Sateenkaarinuoret kokivat heteronuoria harvemmin voivansa kertoa asioistaan tai huolistaan muille.

Sateenkaarinuoret kokevat terveydentilansa muita nuoria huonommaksi ja kokevat muita nuoria enemmän ahdistuneisuutta. Erityisesti transnuoret arvioivat ystävyyssuhteensa huonommiksi kuin muut nuoret ja transnuorten oma arvio terveydentilastaan on huomattavasti kielteisempi kuin muiden sateenkaarinuorten. Erityisen vahvasti tämä näkyy niiden nuorten kohdalla, jotka eivät voi ilmaista sukupuoltaan sillä tavoin kuin heistä itsestään tuntuu oikealta.

Koulu näyttäytyy tutkimuksen valossa varsin turvattomana ympäristönä sateenkaarinuorille. Enemmistö nuorista, jotka ovat kertoneet koulukiusaamisesta opettajalle, on kokenut, ettei kertomisesta ole ollut hyötyä. Vielä suurempi osa nuorista sanoo, etteivät he ole kertoneet kiusaamisesta, koska ovat kokeneet, ettei se olisi johtanut mihinkään tai että heidän sen takia olisi ollut tuotava esiin sateenkaari-identiteettinsä.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on vuonna 2016 antanut laajan yleiskommentin lapsen oikeuksien täytäntöönpanosta nuoruusiässä. Yleiskommentissa korostetaan, että sateenkaarinuorten oikeuksien toteutumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Komitea toteaa lesbo-, homo-, bi- ja trans- ja intersukupuolisten nuorten kohtaavan yleisesti hyväksikäyttöä ja väkivaltaa, leimaamista, syrjintää ja kiusaamista.  Komitea painottaa kaikkien nuorten oikeutta sananvapauteen sekä ruumiillisen ja psykologisen koskemattomuuden, sukupuoli-identiteetin ja kehittyvän itsenäisyyden kunnioittamiseen.

Lapsen oikeuksien komitea tuomitsee niin kutsutut ”hoidot”, joilla yritetään muuttaa seksuaalista suuntautumista, ja intersukupuolisten nuorten pakottamisen kirurgisiin toimenpiteisiin tai hoitoihin. Komitea kehottaa valtioita poistamaan tällaiset käytännöt, kumoamaan kaikki lait, joissa syrjitään yksilöitä heidän seksuaalisen suuntautumisensa, sukupuoli-identiteettinsä tai intersukupuolisuutensa takia, ja hyväksymään lakeja, jotka kieltävät syrjinnän näillä perusteilla. Valtion tulee ryhtyä tehokkaisiin toimiin kaikkien lesbo-, homo-, bi- ja trans- ja intersukupuolisten nuorten suojelemiseksi kaikilta väkivallan, syrjinnän tai kiusaamisen muodoilta lisäämällä yleistä tietoisuutta ja toteuttamalla turva- ja tukitoimenpiteitä.

Julkisen vallan velvollisuutena on ryhtyä tehokkaisiin toimiin seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä koskevien syrjivien asenteiden ja käytäntöjen muuttamiseksi. Koulu on nuorten keskeinen kasvu- ja vertaisympäristö, ja se on hyvin tärkeässä roolissa sateenkaarinuorten syrjinnän ehkäisemisessä ja tuen antamisessa. Oppilaitoksen yhdenvertaisuussuunnitelmassa tulee määritellä toimintamallit syrjinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Koko koulun henkilökunnan aktiivinen sitoutuminen syrjinnän havaitsemiseen, puuttumiseen, ehkäisemiseen ja syrjintää kokeneiden oppilaiden tukemiseen.

Monet nuoret ovat omasta seksuaali- ja sukupuoli-identiteetistään riippumatta eturintamassa puolustamassa sateenkaarinuorten oikeuksien toteutumista. Vähemmistöihin kuuluvien oikeuksien näkyvä puolustaminen ei ole vain näihin vähemmistöihin kuuluvien asia, vaan meidän kaikkien. Tästä on hyvä myös meidän keski-ikäisten ottaa oppia. Hyvää Pride-viikkoa kaikille!

Esa Iivonen

Esa Iivonen

Vaikuttamistyön johtaja

Aiheeseen liittyvät

Kommentit

  1. Kouluissa on paljon kiusaamista ja syrjintää myös muista syistä. Lähes mistä tahansa poikkeavuudesta voi joutua kiusatuksi ja syrjityksi. Eikö olisi syytä nostaa kaikki syrjiminen esille, ja kiinnittää huomiota kaikenlaiseen kiusaamiseen. Nuoret, ainakin 25 ikävuoteen asti, vasta hakevat omaa indentiteettiään. Eikö voitaisi vaatia että annetaan kasvurauha nuorille? Lopetetaan kaikki leimaaminen ja annetaan nuorten etsiä itseään ja omaa minuutta rauhassa. Annetaan kaikkien kukkien kukkia. Kannatan että ei mitään kirurgisia toimenpiteitä suuntaan tai toiseen ennen 25 ikää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös