Siirry sisältöön

Huolehditaan velvoitteiden ja suositusten mukaisista henkilöstömitoituksista

Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus ja laatu edellyttävät riittävää henkilöstöä. Palveluissa tulee turvata henkilöstön mahdollisuus aidosti kohdata ja kuulla lapsia, nuoria ja heidän perheitään. Lapset, nuoret ja perheet tarvitsevat avukseen ammattilaisia, jotka tuntevat lapsuuden ja nuoruuden kehitysvaiheet. He toivovat ammattilaisilta yksilöllisesti huomioivia kohtaamistapoja ja nykyistä enemmän aikaa.

Ammattilaisilla tuleekin olla riittävästi aikaa kuulla ja kuunnella. Jos henkilöstöä on liian vähän, ammattilaisilla on jatkuva kiire, eikä lapsen tai nuoren ja hänen perheensä asiaan ehditä syventyä riittävästi. Onkin välttämätöntä, että hyvinvointialue noudattaa henkilöstömitoituksista annettuja velvoitteita ja valtakunnallisia suosituksia.

Toimenpiteet hyvinvointialueella

  • Hyvinvointialue varmistaa, että palveluissa ammattilaisilla on aito mahdollisuus kuulla ja kohdata sekä perehtyä lapsen tai nuoren ja hänen perheensä tilanteeseen.
  • Hyvinvointialue varmistaa, että lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut toteutetaan vähintään henkilöstömitoituksista annettujen velvoitteiden ja valtakunnallisten suositusten mukaisina.

Aiheeseen liittyvät

[helpful]
Takaisin ylös