Siirry sisältöön

Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa ja nuoruudessa

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin rakentumisessa ja hyvinvoinnin haasteiden voittamisessa hyvinvointialueella on merkittävä rooli. Lapsuuden ja nuoruuden ainutlaatuinen merkitys tulee ymmärtää ja huomioida hyvinvointialueen päätöksenteossa. Lapsuuden ja nuoruuden kehitys on ainutkertaista eikä se ole palautettavissa myöhemmissä elämänvaiheissa.

Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa ja nuoruudessa, sillä lapsuus- ja nuoruusiän olosuhteet vaikuttavat koko elämän terveyteen ja hyvinvointiin. Hyvä ja turvallinen lapsuus ja nuoruus ovat jokaisen lapsen ja nuoren oikeus.

Järjestöt ovat hyvinvointialueen tärkeitä kumppaneita

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ei selviä haasteistaan ilman järjestöjä ja niiden toimintaa.

Lue lisää

Järjestöjen toimintaedellytykset turvataan

Sote-järjestämislain mukaisesti sekä hyvinvointialueiden että kuntien on tehtävä yhteistyötä alueensa järjestöjen kanssa.

Lue lisää

Perhekeskustoiminta laajennetaan jokaisen kunnan alueelle

Perhekeskus yhteensovittaa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut, kunnan sivistyspalvelut sekä järjestöjen ja seurakuntien toiminnot.

Lue lisää

Lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista edistetään tavoitteellisesti

Hyvinvointialueiden tehtävänä on osana julkista valtaa turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Lue lisää

Lapsivaikutusten arviointi osaksi hyvinvointialueiden toimintaa

Lasten ja nuorten osallistaminen ja kuuleminen ovat tärkeä osa lapsivaikutusten arviointia.

Lue lisää

Lapsia ja nuoria kuullaan hyvinvointialueen toiminnassa

Lapsilla ja nuorilla on oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Tämä koskee myös hyvinvointialueen palveluita ja toimintaa.

Lue lisää

Kaikkien lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistetään

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on erityinen huomio kiinnitettävä lasten ja nuorten psykososiaaliseen hyvinvointiin, kuten kiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisemiseen ja mielenterveyden edistämiseen.

Lue lisää

Huolehditaan velvoitteiden ja suositusten mukaisista henkilöstömitoituksista

On välttämätöntä, että hyvinvointialue noudattaa henkilöstömitoituksista annettuja velvoitteita ja valtakunnallisia suosituksia.

Lue lisää

Vahvistetaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita

Huomattava osa mielenterveyden häiriöistä kärsivistä lapsista ja nuorista ei saa tarvitsemaansa hoitoa.

Lue lisää

Lasten ja nuorten hyvinvointi turvataan koronakriisin jälkihoidossa

Koronakriisin kielteisten pitkäaikaisten vaikutusten torjuminen kuuluu hyvinvointialueiden merkittävimpiin tehtäviin lähivuosina.

Lue lisää
Takaisin ylös