Siirry sisältöön

Kaikkien lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistetään

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte) kuuluu sekä hyvinvointialueen että kunnan tehtäviin. Järjestöt ovat tärkeitä hyvinvointialueen ja kunnan kumppaneita. Hyte-työssä painopisteen tulee olla eriarvoisuuden kaventamisessa. Hyvinvointi- ja terveyserot alkavat muodostua jo lapsuuden aikana.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on erityinen huomio kiinnitettävä lasten ja nuorten psykososiaaliseen hyvinvointiin, kuten kiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisemiseen ja mielenterveyden edistämiseen.

Toimenpiteet hyvinvointialueella

  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kiinnitetään erityistä huomiota lapsiin ja nuoriin sekä heidän moninaisiin tilanteisiinsa ja taustoihinsa, kuten vammaisuuteen, neuropsykiatrisiin erityispiirteisiin, maahanmuuttotaustaan, etniseen tai alkuperäiskansataustaan, sijoitettujen lasten ja nuorten tilanteisiin sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöasemaan.
  • Lapsuuden ja nuoruuden eriarvoisuutta torjutaan systemaattisesti. Varmistetaan, ettei perheen vähävaraisuus estä kenenkään lapsen ja nuoren osallisuutta tai pääsyä hyvinvointialueen palveluihin.
  • Lasten ja nuorten psykososiaalinen hyvinvointi ja terveys huomioidaan vähintään vastaavan tasoisesti kuin fyysinen terveys.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös