Siirry sisältöön
MLL:n logo

Järjestöt: Hallituksen leikkauspolitiikka pahentaa elinkustannuskriisin vaikutuksia Suomessa

Järjestöt antoivat Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle lausunnon elinkustannuskriisin vaikutusten torjumisesta Suomessa. Järjestöt tuovat esiin huolensa siitä, että hallituksen leikkauspolitiikka pahentaa elinkustannuskriisin vaikutuksia Suomessa.

Viime vuosien korkea inflaatio on lisännyt pienituloisten ihmisten ahdinkoa Euroopassa. Tämän vuoksi taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumista valvova Euroopan neuvoston alainen sosiaalisten oikeuksien komitea pyysi valtioita raportoimaan sille toimenpiteistä, joilla ne turvaavat ihmisoikeuksien toteutumisen elinkustannuskriisin oloissa.

Suomen hallitus antoi komitealle oman raporttinsa joulukuussa 2023. Raportissaan se korosti edellisen hallituksen aikana luotuja väliaikaisia tukitoimia. Tämä ei järjestöjen mielestä anna todenmukaista kuvaa vallitsevasta tilanteesta Suomessa.

Järjestöt ovat huolissaan siitä, että elinkustannuskriisin vaikutusten kompensoimisen sijaan Suomen hallituksen toimeenpanemat sosiaaliturvaleikkaukset voimistavat hintojen noususta kärsivien pienituloisten ihmisten ahdinkoa. Järjestöt nostivat esiin mm. seuraavaa:

  • Suomen hallitus on toimeenpannut useita leikkauslakeja, joiden yhteisvaikutukset kohdistuvat dramaattisella tavalla pienituloisiin henkilöihin ja perheisiin.
  • Sosiaaliturvan leikkausten yhteisvaikutusten ja perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi on ollut puutteellista, eikä esimerkiksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean Suomelle antamia ratkaisuja ole huomioitu. Pienituloisia ihmisiä ja heitä edustavia järjestöjä ei ole kuultu riittävästi lainvalmistelussa.
  • Sosiaaliturvan leikkaukset kasvattavat köyhyyttä ja eriarvoisuutta. (THL:n arvion mukaan köyhyysriskissä elävien ihmisten määrä kasvaa niiden seurauksena 94 000 henkilöllä vuoteen 2027 mennessä. Näistä 12 000 lapsia.)
  • Leikkaukset kohdistuvat kohtuuttomasti pienituloisimpiin ihmisiin. Suhteellinen pienituloisuus lisääntyy eniten nuorten aikuisten, yksinhuoltajien sekä vanhempien, yksin asuvien työikäisten keskuudessa.
  • Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean mukaan valtioiden tulee kehittää sosiaaliturvaa suuntaan, joka vähentää viimesijaisen tuen ja ruoka-avun tarvetta. Suomen hallituksen toimeenpanemat leikkaukset kuitenkin lisäävät toimeentulotuen käyttöä. Samalla hallitus systematisoi ruoka-aputoimintaa.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea* on toistuvasti todennut, että useiden suomalaisten sosiaaliturvaetuuksien taso ei ole riittävä täyttämään Euroopan sosiaalisen peruskirjan vaatimuksia.

Lausunnossa ovat mukana Ihmisoikeusliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry sekä Suomen sosiaalioikeudellinen seura.

Lue koko englanninkielinen raportti täältä: Järjestöjen raportti ESOKille

Lisätietoja:

Anna Salmivaara
Taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien asiantuntija
Ihmisoikeusliitto
044 491 9422
anna.salmivaara@ihmisoikeusliitto.fi

Esa Iivonen, vaikuttamistyön johtaja
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
p. 075 324 5521
esa.iivonen@mll.fi

*) Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on Euroopan neuvoston alainen elin, joka valvoo Euroopan sosiaalisen peruskirjan toimeenpanoa. Kyseessä on keskeinen eurooppalainen ihmisoikeussopimus, jonka Suomi on ratifioinut ja sisällyttänyt osaksi suomalaista lainsäädäntöä vuonna 2002. Sopimuksen ratifioidessaan Suomi on sitoutunut noudattamaan komitean ratkaisukäytäntöä.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös