Siirry sisältöön

Koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen korotukset kohtuuttomia

Suuri osa Suomen kunnista järjestää koululaisille aamu- ja iltapäivätoimintaa, josta perittävien maksujen enimmäismäärästä on säädetty perusopetuslaissa. Parhaillaan lausuntokierroksella olevassa hallituksen esityksessä maksujen enimmäismäärään esitetään nyt 100 prosentin korotusta. Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Kehitysvammaisten Tukiliitto pitävät korotuksia kohtuuttomina ja erittäin paljon suurempina kuin yleinen kustannustason nousu edellyttäisi.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksessa esitetään asiakasmaksujen enimmäismäärän korotusta 60 eurosta 120 euroon ja 80 eurosta 160 euroon. Elinkustannusindeksin mukaan laskettuna olisivat korotetut maksut noin 72 euroa ja 94 euroa. Sen perusteella tehtävä korotus olisi siis vain noin 20 prosenttia, järjestöt muistuttavat.

Järjestöt pitävät ongelmallisena myös sitä, että jos lapsi on aamu- ja iltapäivätoiminnassa enemmän kuin 760 tuntia, ei ylimenevältä ajalta määriteltäisi hintaa lainkaan vaan se jäisi kunnan vapaan hinnoittelun varaan. Esitysluonnoksessa ei myöskään esitetä tarkempia perusteita sille, kenellä on tosiasiallisesti mahdollisuus saada maksun alennusta tai vapautus maksusta. Tiedotusta mahdollisuudesta hakea aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista alennusta tai vapautusta tulisi lisätä merkittävästi.

Ehdotetut korotukset vaarantavat järjestöjen mielestä lasten ja perheiden yhdenvertaisuuden ja ovat ongelmallisia perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta.

– Korotukset asettavat perheet eriarvoiseen asemaan sillä perheiden sosioekonominen asema tulee vaikuttamaan lasten mahdollisuuteen osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Maksujen korottumisen myötä osa pienituloisten perheiden lapsia tulee jäämään aamu- ja iltapäivätoiminnan ulkopuolelle.

Korotukset ovat myös ristiriitaisia hallitusohjelman lapsi- ja perhepalvelujen tavoitteiden kanssa, järjestöt muistuttavat. Tavoitteiksi hallitusohjelmaan on kirjattu vanhemmuuden ja matalan kynnysten palvelujen vahvistaminen sekä hallintorajojen ylittäminen palveluita järjestettäessä. hyvinvointia.

Esityksen lapsivaikutusten ja perhevaikutusten arviointi on myös puutteellinen.

– Esityksen painopiste on selkeästi taloudellisissa kysymyksissä. Kokonaisvaltaista lapsen edun pohdintaa enemmän esityksessä on keskitytty taloudellisten vaikutusten pohdintaan. Miten esitys toteuttaa hallitusohjelmaan kirjattua lapsen edun edistämistä jää hyvin epäselväksi.

Esityksessä ei ole otettu huomioon kokonaisuutena kaikkia niitä leikkauksia, joita perhe-, kasvatus- ja koulutuspalveluihin ollaan parhaillaan suunnittelemassa. Kyse ei ole vain yhdestä yksittäisestä maksusta ja toimenpiteestä vaan laajemmasta kokonaisuudesta, joka heikentää lapsiperheiden asemaa.

Esitysluonnoksen perusteluissa on myös puutteellisesti tuotu esille vammaisten lasten asemaa ja oikeuksia aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Järjestöjen mielestä vammaisten lasten, pitkäaikaissairaiden lasten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten osalta tarvitaan nykyistä enemmän panostusta aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestelyihin ja selkeyttä lainsäädäntöön.

– Vammaisten lasten, pitkäaikaissairaiden lasten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä tulee painottua inkluusioajattelu ja yhdenvertaisuus sekä myös se, että toiminta tulee järjestää lapsen ikäkauden mukaisesti. Tähän velvoittavat YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus sekä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus, jonka ratifiointiprosessi on Suomessa vielä kesken.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän. Aamu- ja iltapäivätoiminta on myös merkittävä varhaisen tuen toimintamuoto, joka toteuttaa ehkäisevää lastensuojelutyötä.

Ehdotettu korotus enimmäismaksuihin on niin suuri, että se olisi ehdottomasti kaivannut tuekseen selvityksiä ja tutkittua tietoa siitä, millainen vaikutus korotuksella tulee olemaan lapsien ja perheiden arjessa, järjestöt muistuttavat.

ohjelmajohtaja Miia Pitkänen, Lastensuojelun Keskusliitto, puh. 040 744 6505
johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, puh. 050 4111 562
toiminnanjohtaja Risto Burman, Kehitysvammaisten Tukiliitto, puh. 0207 718 201

[helpful]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös