Lausunto kehittämistyöryhmän ehdotukseen toimintamallista rikoksilla oireileville nuorille

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n lausunto 16.8.2019

Asia:  VN/538/2018-OM-2

Toimintamalli rikoksilla oireileville nuorille. Kehittämistyöryhmän ehdotus.

Kysymykset

Tulisiko työryhmän ehdottamaa toimintamallia rikoksilla oireileville nuorille valmistella edelleen?

Kannatamme valmistelun jatkamista.

Pitäisikö rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin ikärajat muuttaa? Miksi?

On hyvä, että toimintamalli ulottuu tarpeen mukaan myös alle 15-vuotiaisiin, vaikka heillä ei ole rikosoikeudellista vastuuta. Alle 15-vuotiaat rikoksilla oirehtivat nuoret voivat muutoin jäädä ilman tarvitsemiaan palveluita, joita toimintamallissa kehitetään ja tarjotaan.

Selkeyden vuoksi olisi hyvä määrittää toimintamalliiin osallistuvien yläikäraja.

Jos toimintamallissa (kuvio 1) esitetyt palvelut eivät ole mielestänne riittäviä, niin miten täydentäisitte mallia?

Toimintamallin kuviosta puuttuvat somaattiset terveyspalvelut, lasten ja nuorten kuntoutuspalvelut ja Ohjaamo-toiminta. Myös vanhemmuuden tuki eri muodoissaan voisi näkyä kuviossa, mm. perhetyö.

 Onko teillä ehdotuksia, miten rikoksilla oireilevien nuorten ohjaaminen toimintamalliin tulisi järjestää?

Ammattilaisten laaja tietoisuus toimintamallista ja moniammatillinen työote ovat keskeisessä roolissa siinä, että toimintamallin piiriin ohjataan sitä tarvitsevia nuoria. Poliisin, lastensuojelun/muun sosiaalihuollon ja nuorisotyön yhteistyö ja sen rakenteet ovat tärkeitä.

Onko teillä ehdotuksia systemaattiseen BAROfi -arvioon nuoren tilanteen ja tuen tarpeiden määrittämiseksi (kappale 3.3)?

Onko teillä ehdotuksia liitteessä 2 esiteltyihin työmenetelmiin rikoksilla oireilevien nuorten tukemiseksi?

Onko teillä ehdotuksia järjestämislakiin (kappale 4.1)?

Kehittämistyöryhmä esittää järjestämislain laatimista. Jotta toimintamalli tulisi yhdenvertaisella tavalla käyttöön koko maassa, toimintamallista tulee säätää lailla. Tulee kuitenkin arvioida, tarvitaanko toimintamallista oma järjestämislakinsa, vai voidaanko säännökset sisällyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ja rikosseuraamusalan nykyiseen (tai tulevaan) muuhun lainsäädäntöön.

Miten toimintamallin ohjaus, seuranta ja kouluttaminen tulisi järjestää paikallisesti ja valtakunnallisesti (kappale 4.2)?

Toimintamallin ohjaukseen, seurantaan ja koulutusten järjestämiseen tulee olla valtakunnallinen rakenne ja paikalliset rakenteet.

Toimintamallia esitetään perustettavaksi samaa aluejakoa noudattaen kuin yhdyskuntaseuraamustoimistoilla on tällä hetkellä (14 kpl). Jos tämä ei ole mielestänne toimiva ratkaisu, mitä ehdottaisitte tilalle?

Myös maakuntaperusteista aluejakoa tulisi harkita.

Haluatteko olla mukana toimintamallin toteutuksessa?

Mikä olisi roolinne toimintamallissa?

Onko teillä ehdotuksia pilotointialueista tai pilottipaikkakunnista?

Mitä lyhyttä ja kuvaavaa nimeä ehdottaisit rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallille?

Virta tai Voima

Onko teillä muita ehdotuksia toimintamallin toimeenpanoa varten?

Alle 18-vuotiaat ovat lapsia ja heitä koskevassa toiminnassa ja päätöksenteossa erityisen merkittävässä roolissa on YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus. Toimintamallin kehittämisessä on tärkeä ottaa huomioon sopimusmääräysten lisäksi YK:n lapsen oikeuksien komitean antamat yleiskommentit, kuten Lapsen oikeudet nuoriso-oikeudessa (yleiskommentti nro 10), Lapsen oikeuksien täytäntöönpano nuoruusikässä (yleiskommentti nro 20), Lapsen edun ensisijaisuus (yleiskommentti nro 14), Lapsen oikeus tulla kuulluksi (yleiskommentti nro 12) ja Lapsen oikeuksien sopimuksen yleiset täytäntöönpanotoimet (yleiskommentti nro 5) Yleiskommentit löytyvät muun muassa lapsiasiavaltuutetun toimiston sivuilta.

 

Iivonen Esa
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Aiheeseen liittyvät

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.