Siirry sisältöön

Opiskeluhuollon riittävistä voimavaroista huolehdittava

Hallituksen esitysluonnoksessa esitetään muutettavaksi 1.8.2014 voimaantullutta oppilas- ja opiskelijahuoltolakia siten, että myös yksityisissä ja valtion kouluissa opiskelevat oppilaat siirtyisivät oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämien psykologi- ja kuraattoripalvelujen piiriin. Tällä hetkellä yksityisissä ja valtion oppilaitoksissa olevat perusopetuksen oppilaat ovat opetuksen järjestäjän järjestämien psykologi- ja kuraattoripalvelujen piirissä.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) mielestä esitys on kannatettava, koska se edistää perusopetuksen oppilaiden yhdenvertaisuutta psykologi- ja kuraattoripalveluissa. Lapsen oikeuksien sopimuksen 2 artikla ja perustuslain 6 § edellyttävät lasten yhdenvertaista ja tasa-arvoista kohtelua. Muutos myös selkeyttäisi opiskeluhuoltopalvelujen kokonaisuutta.

Opiskeluhuollon palveluilla edistetään lapsen oikeuksien sopimuksen 6 artiklan toteutumista. Artikla edellyttää lapsen kehittymisen edellytysten mahdollisimman täysimääräistä toteuttamista. Opiskeluhuoltoa toteutettaessa on kunnioitettava lapsen näkemyksiä lapsen oikeuksien sopimuksen 12 artiklan mukaisesti. Lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artiklan mukaisesti lapsia koskevissa toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Opiskeluhuollon palveluista säädettäessä ja niitä toteutettaessa on huomioitava myös lapsen oikeuksien sopimuksen 24 artikla lapsen oikeudesta terveyteen ja terveyspalveluihin mukaan lukien sairauksien hoitamiseen ja kuntoutukseen tarkoitetuista palveluista. Myös 28 artiklan säännökset lapsen oikeudesta opetukseen – mukaan lukien velvoite ryhtyä toimenpiteisiin koulunkäynnin säännöllisyyden edistämiseksi ja koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseksi – ovat tärkeitä opiskeluhuollossa.

MLL painottaa, että muutoksessa tulee huolehtia psykologi- ja kuraattoripalvelujen riittävistä voimavaroista. Muutos ei saa johtaa psykologi- ja kuraattoripalvelujen heikkenemiseen minkään oppilasryhmän kohdalla. Opiskeluhuollon henkilöstövoimavarojen tulee olla kaikissa oppilaitoksissa riittävät sekä yhteisöllisen että yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttamiseen.

Koulupsykologeilla ja kuraattoreilla ja muulla opiskeluhuollolla on tärkeä tehtävä lasten ja nuorten tukemisessa. Lapset ja nuoret tarvitsevat kasvuympäristöönsä kynnyksettömiä palveluja, joihin heidän on helppo ottaa yhteyttä ja tulla. Näin lasten ongelmiin voidaan tarjota tukea mahdollisimman varhain eivätkä pienet pulmat pääse kasvamaan suuriksi ongelmiksi. Elokuun alussa voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ei toteudu riittävällä tavalla ilman riittäviä henkilöstövoimavaroja. Tällä hetkellä voimavaroissa on suuria alueellisia ja oppilaitoskohtaisia eroja.

MLL esittää huolensa suunnitteilla olevien kuntien valtionosuuksien leikkausten vaikutuksista opiskeluhuollon järjestämiseen. Kuntaliitto on kunnille suuntaamansa kyselyn tulosten (julkaistu 30.6.2014) perusteella todennut, että kunnilla on taloudellisia vaikeuksia toimenpanna oppilas- ja opiskelijahuoltolain velvoitteita. Mahdolliset kuntien valtionosuuksien leikkaukset vaikeuttavat entisestään tilannetta. Kuntien mukaan myös henkilöstön saatavuudessa on ongelmia. Tämä tulee ottaa huomioon psykologi-, sosiaalityöntekijä- ja sosionomikoulutuksen mitoituksessa.

MLL muistuttaa myös, että eduskunnan tarkastusvaliokunta on vaatinut nuorten syrjäytymistä koskevassa tuoreessa mietinnössään (1/2014), että palvelujärjestelmää uudistettaessa painopiste siirretään korjaavasta toiminnasta ennalta ehkäisevään toimintaan ja varhaiseen tukeen.

Lausunnon keskeinen sisältö

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) mielestä esitys on kannatettava, koska se edistää perusopetuksen oppilaiden yhdenvertaista kohtelua psykologi- ja kuraattoripalveluissa. Lapsen oikeuksien sopimuksen 2 artikla ja perustuslain 6 § edellyttävät lasten yhdenvertaista ja tasa-arvoista kohtelua. Muutos myös selkeyttäisi opiskeluhuoltopalvelujen kokonaisuutta.

MLL painottaa, että muutoksessa tulee huolehtia psykologi- ja kuraattoripalvelujen riittävistä voimavaroista. Muutos ei saa johtaa psykologi- ja kuraattoripalvelujen heikkenemiseen minkään oppilasryhmän kohdalla. Opiskeluhuollon henkilöstövoimavarojen tulee olla kaikissa oppilaitoksissa riittävät sekä yhteisöllisen että yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttamiseen.

Koulupsykologeilla ja kuraattoreilla ja muulla opiskeluhuollolla on tärkeä tehtävä lasten ja nuorten tukemisessa. Lapset ja nuoret tarvitsevat kasvuympäristöönsä kynnyksettömiä palveluja, joihin heidän on helppo ottaa yhteyttä ja tulla. Näin lasten ongelmiin voidaan tarjota tukea mahdollisimman varhain eivätkä pienet pulmat pääse kasvamaan suuriksi ongelmiksi. Elokuun alussa voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ei toteudu riittävällä tavalla ilman riittäviä henkilöstövoimavaroja. Tällä hetkellä voimavaroissa on suuria alueellisia ja oppilaitoskohtaisia eroja.

MLL esittää huolensa suunnitteilla olevien kuntien valtionosuuksien leikkausten vaikutuksista opiskeluhuollon järjestämiseen. Kuntaliitto on kunnille suuntaamansa kyselyn tulosten (julkaistu 30.6.2014) perusteella todennut, että kunnilla on taloudellisia vaikeuksia toimenpanna oppilas- ja opiskelijahuoltolain velvoitteita. Mahdolliset kuntien valtionosuuksien leikkaukset vaikeuttavat entisestään tilannetta. Kuntien mukaan myös henkilöstön saatavuudessa on ongelmia. Tämä tulee ottaa huomioon psykologi-, sosiaalityöntekijä- ja sosionomikoulutuksen mitoituksessa.

 

Helsingissä 15.8.2014

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Mirjam Kalland
pääsihteeri

Esa Iivonen
asiantuntijalakimies

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös