Siirry sisältöön
MLL:n logo

Yhteislausunto valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisoinnista

Lastensuojelun Keskusliiton, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Vanhempainliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 14/2018 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi on parhaillaan valiokuntakäsittelyssä. Lastensuojelun keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Vanhempainliitto haluavat tuoda esiin käsittelyssä olevan lainsäädäntöesityksen puutteen:

Lakiesityksessä Valtion lupa- ja valvontavirastolle (Luova) ei olla säätämässä oma-aloitteista ohjaus-, valvonta- ja puuttumisoikeutta perusopetukseen, toisen asteen koulutukseen ja taiteen perusopetukseen, vaikka nykyisen aluehallintoviraston puutteelliseen toimivaltaan sivistyksellisten perusoikeuksien osalta on kiinnitetty huomiota jo aiemmin. Tämä puute lainsäädännössä korostuu jatkossa, sillä Luovalle ollaan säätämässä oma-aloitteinen oikeus ohjata, valvoa ja puuttua varhaiskasvatuksen lainsäädännön mukaiseen järjestämiseen.

Lastensuojelun keskusliiton, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Vanhempainliiton mielestä lapsen oikeuksien toteutumisen näkökulmasta Luovalla tulisi olla käytössään samanlainen oma-aloitteinen oikeus ohjata, valvoa ja puuttua niin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen kuin taiteen perusopetuksenkin järjestämiseen. Samalla tulee huolehtia siitä, että Luova saa riittävät resurssit tehtävän hoitamiseen.

Lastensuojelun keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Vanhempainliitto kohtaavat toimintansa kautta koulutukseen liittyviä epäkohtia, jotka on todettu myös useissa koulutusta koskevissa arvioinneissa. Näitä ovat muun muassa lapsen oppimisympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen, koulumatkoihin ja kuljetusjärjestelyihin, kolmiportaiseen tukeen sekä häirintään ja kiusaamiseen liittyvät epäkohdat. Näissä tilanteissa huoltajat ja vanhemmat saattavat kokea, että asioihin ei puututa riittävän nopeasti ja voimakkaasti koulun tai kunnan toimesta, jolloin kantelun tekeminen jää ainoaksi mahdollisuudeksi. Lapsen näkökulmasta ennakollinen puuttuminen ja tehokas valvonta ovat välttämätön osa oikeusturvaa.

Järjestöt pitävät tärkeänä, että hallintovaliokunta täydentää käsittelyssä olevaa lakiesitystä siten, että Valtion lupa- ja valvontavirasto saa oma-aloitteisen ohjaus-, valvonta- ja puuttumisoikeuden perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen sekä taiteen perusopetuksen osalta.

Helsingissä 5.12.2018

Lastensuojelun keskusliitto
Hanna Heinonen
Toiminnanjohtaja

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Milla Kalliomaa
Pääsihteeri

Suomen Vanhempainliitto ry, Finlands Föräldraförbund rf
Ulla Siimes
Toiminnanjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös