Siirry sisältöön

Lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista edistetään tavoitteellisesti

Hyvinvointialueiden tehtävänä on osana julkista valtaa turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Myös hyvinvointialueita velvoittava YK:n lapsen oikeuksien sopimus luo perustan kestävälle lapsi- ja perhepolitiikalle. Lapsen oikeuksien sopimuksen läpileikkaavat yleisperiaatteet ovat:

  1. syrjimättömyys
  2. lapsen edun ensisijaisuus
  3. lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen sekä
  4. lapsen oikeus tulla kuulluksi ja hänen näkemystensä kunnioittaminen.

Lapsen oikeuksien sopimukseen, muihin ihmisoikeussopimuksiin ja perusoikeuksiin pohjautuva parlamentaarisessa komiteassa valmisteltu kansallinen lapsistrategia julkaistiin keväällä 2021. Lapsistrategia luo suuntaviivat myös hyvinvointialueen lapsia ja perheitä koskevalle työlle.

Toimenpiteet hyvinvointialueella

  • Kansallisen lapsistrategian linjaukset otetaan osaksi hyvinvointialuestrategiaa.
  • Perustetaan alueellisen lapsiasiavaltuutetun toimi, jonka tehtävänä on yhteistyössä hyvinvointialueen, kuntien ja valtion viranomaisten sekä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa edistää lasten etujen ja oikeuksien toteutumista hyvinvointialueella ja kunnissa.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös