Perhe lastenhoitajan työnantajana

Perhe toimii hoitajan työnantajana

Lastenhoitajat eivät ole työsuhteessa Mannerheimin Lastensuojeluliittoon. Perhe toimii perheessä työskentelevän MLL:n välittämän lastenhoitajan työnantajana: Perhe vastaa työnantajana kaikista työnantajavelvoitteista.

Yhdellä hoitajalla voi olla hoidettavana enintään neljä (4) lasta.

Palkanmaksu

Hoitajan palkat tarkistettiin syksyllä 2018. Uudet palkat 3.12.2018 alkaen:

UUSIMAA: Hoitajalle maksetaan palkkaa 9,50 euroa/tunnilta (pyhäpäivinä 19 e/tunti).

MUU SUOMI: Hoitajalle maksetaan palkkaa 9,00 euroa/tunnilta (pyhäpäivinä 18 e/tunti).

Perhe maksaa palkan käteisellä lastenhoitajalle puolen tunnin tarkkuudella ja antaa palkkatositteen. Tämä on kokonaiskorvaus joka sisältää lomakorvauksen. Minimiveloitus on 2 tunnin palkka.

Sunnuntaityöstä säädetään työaikalain 33 §:ssä. Sunnuntaityöstä perhe maksaa hoitajalle palkkaa 100 prosentilla korotettuna (kts. yltä). Korotettua palkkaa maksetaan myös kirkollisina juhlapäivinä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä.

Huom! Kello 23 jälkeen päättyvässä hoidossa perheen tulee huolehtia hoitajan turvallisesta kotimatkasta joko tarjoamalla autokyydin tai kustantamalla taksin.

Tosite palkanmaksusta

Perhe antaa maksamistaan palkoista lastenhoitajalle tositteen. Katso mallit sivun alareunasta.

TyEL-eläkevakuutusmaksu

TyEL-eläkevakuutusmaksu koskee 17–67-vuotiaita hoitajia. Maksu on kuukausi- ja työntekijäkohtainen ja se maksetaan, mikäli samalle työntekijälle maksettujen palkkojen määrä on yli 58,27€/kk.

Kokonaisprosentti vuonna 2018 on 25,30%. Työntekijän osuus tästä on 17–52-vuotiailla ja 63–67-vuotiailla 6,35 % ja 53–62-vuotiailla 7,85 %. Työnantaja on vastuussa koko vakuutusmaksun maksamisesta.

Vakuutusmaksun voi maksaa seuraavissa vakuutusyhtiöissä: Veritas, Etera, Ilmarinen, Elo, Varma, Eläke-Fennia tai Pensions-Alandia. Vakuutusyhtiöillä on yleensä verkkopalvelu, jossa maksaminen hoituu. Lisätietoja vakuutusyhtiöistä.

Työttömyysvakuutusmaksu

Perheen tulee vähentää palkanmaksun yhteydessä kaikilta 17–64-vuotiailta hoitajilta palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,90% (maksu vuonna 2018, katso erillinen taulukko sivun alaosasta). Perheen tulee tehdä palkkasummailmoitus, jos he maksavat 17–64-vuotiaille työntekijöille kalenterivuoden aikana yli 1200€. Kun perhe on tehnyt palkkasummailmoituksen lähettää työttömyysvakuutusrahasto laskun perheelle. Perhe maksaa sekä työnantajan (0,65% vuonna 2018) että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusrahastolle. Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksusta Työttömyysvakuutusrahaston internet-sivuilta (osoite sivun alareunassa) tai asiakaspalvelusta p. 075 757 0500.

Ennakonpidätys

Kotitalouteen palkatulle lastenhoitajalle maksetuista palkoista ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä, jos samalle työntekijälle maksetaan enintään 1 500 euroa vuodessa.

Sosiaaliturvamaksu

Työnantajan sosiaaliturvamaksu vuonna 2018 on 0,86 % palkasta. Sitä ei tarvitse maksaa, jos työntekijälle maksettu palkka on alle 1 500 euroa vuodessa.

Tapaturmavakuutus

Perheen tulee vakuuttaa hoitaja/hoitajat lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Tapaturmavakuutus tulee ottaa, jos maksaa työntekijöille palkkaa yli 1200€/vuodessa. Perhe voi hankkia tapaturmavakuutuksen sopivaksi katsomastaan vakuutusyhtiöstä.

Vuosi-ilmoituksen tekeminen

Perhe tekee maksamistaan palkoista muistiinpanot ja niiden perusteella antaa vuosi-ilmoituksen kotilääninsä verovirastolle. Vuosi-ilmoitus annetaan verohallinnon lomakkeella. Vuosi-ilmoitus on annettava silloinkin, kun ennakonpidätystä ei ole toimitettu, jos työntekijälle maksetun palkan määrä on vähintään 200 euroa kalenterivuodessa.

Kotitalousvähennys

Perheellä on mahdollisuus tietyin edellytyksin saada omassa verotuksessaan kotitalousvähennys lastenhoidon kustannuksista.

Ladattavat aineistot

Aiheeseen liittyvät