Perhe lasten hoitajan työnantajana

Perhe toimii hoitajan työnantajana

Lastenhoitajat eivät ole työsuhteessa Mannerheimin Lastensuojeluliittoon. Perhe toimii perheessä työskentelevän MLL:n välittämän lastenhoitajan työnantajana: Perhe vastaa työnantajana kaikista työnantajavelvoitteista.

Yhdellä hoitajalla voi olla hoidettavana enintään neljä (4) lasta.

Alla olevat työnantajavelvoitteet voi hoitaa lastenhoitotoiminnan varausjärjestelmään integroidun Palkkaus.fi-palvelun kautta. Velvollisuudet ja maksut hoituvat palvelulla helposti ja nopeasti, eikä niitä tarvitse itse opetella. Palvelun käyttäminen maksaa 1 prosentin bruttopalkasta, vähintään 4 euroa, mutta korkeintaan 10 euroa.

Myös maksuttoman Palkka.fi-palvelun avulla voi hoitaa työnantajavelvoitteet.

Palkanmaksu

Palkat 3.12.2018 alkaen:

Uusimaa: Hoitajalle maksetaan palkkaa 9,50 euroa/tunnilta (pyhäpäivinä 19 e/tunti).

Muu Suomi: Hoitajalle maksetaan palkkaa 9,00 euroa/tunnilta (pyhäpäivinä 18 e/tunti).

Perhe maksaa hoitajalle palkan käteisellä tai tilille hoitajan läsnä ollessa ja antaa palkkatositteen. Palkka maksetaan puolen tunnin tarkkuudella. Tämä on kokonaiskorvaus, joka sisältää lomakorvauksen. Minimiveloitus on 2 tunnin palkka.

Sunnuntaityöstä säädetään työaikalain 33 §:ssä. Sunnuntaityöstä perhe maksaa hoitajalle palkkaa 100 prosentilla korotettuna (kts. yltä). Korotettua palkkaa maksetaan myös kirkollisina juhlapäivinä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä.

HUOM! Kello 23 jälkeen päättyvässä hoidossa perheen tulee huolehtia hoitajan turvallisesta kotimatkasta joko tarjoamalla autokyydin tai kustantamalla taksin.

Tosite palkanmaksusta

Perhe antaa maksamistaan palkoista lasten hoitajalle palkkatositteen. Tilauskohtaisen palkkatositteen voi tulostaa MLL:n varausjärjestelmästä tilauksen kohdalta tai tehdä vapaamuotoisen tositteen, joka sisältää vastaavat tiedot. Katso mallit sivun alareunasta.

Tulorekisteri

Perhe ilmoittaa kaikki maksamansa tulot tulorekisteriin palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden 5. päivään mennessä. Tulorekisteriin liittyvistä asioista voi lukea lisätietoja ja kysyä neuvoa Verohallinnon sivuilta (linkki alla). Ohjeita löytyy myös oheiselta Verohallinnon YouTube-videolta.

TyEL-eläkevakuutusmaksu

TyEL-eläkevakuutusmaksu koskee 17–67-vuotiaita hoitajia. Maksu on kuukausi- ja työntekijäkohtainen, ja se maksetaan, mikäli samalle työntekijälle maksettujen palkkojen (brutto) määrä on yli 60,57 € kuukaudessa. Kun raja ylittyy, perhe vähentää hoitajan palkasta työntekijän osuuden, mikä on 17–52-vuotiailla ja 63–67-vuotiailla 7,15% ja 53–62-vuotiailla 8,65 %. Tulorekisteri-ilmoituksessa valitaan työeläkevakuutusyhtiö jota haluaa käyttää. Työeläkevakuutusyhtiö lähettää laskun. Perheeltä laskutetaan TyEL:n kokonaismaksu 25,30 % palkasta.

HUOM! Koronan vuoksi 1.5.–31.12.2020 TyEL-kokonaismaksu on 22,7 prosenttia palkoista. 2,6 prosenttiyksikön alennus koskee vain työnantajan maksuosuutta eli alennuksella ei ole vaikutusta työntekijältä vähennettävään osuuteen vakuutusmaksusta.

Työttömyysvakuutusmaksu

Perheen tulee vähentää palkanmaksun yhteydessä kaikilta 17–64-vuotiailta hoitajilta palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,25 % (vuonna 2020, katso erillinen taulukko sivun alaosasta). Tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella perhe saa laskun työttömyysvakuutusmaksusta, jos maksaa palkkoja yli 1 300 € vuodessa. Perheeeltä laskutetaan sekä työnantajan (0,45 %) että palkansaajan (1,25 %) työttömyysvakuutusmaksut.

Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksusta Työttömyysvakuutusrahaston internet-sivuilta (osoite sivun alareunassa) tai asiakaspalvelusta p. 075 757 0500.

Ennakonpidätys

Kotitalouteen palkatulle lastenhoitajalle maksetuista palkoista ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä, jos samalle työntekijälle maksetaan enintään 1 500 euroa vuodessa.

Tapaturmavakuutus

Perheen tulee vakuuttaa hoitaja/hoitajat lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Tapaturmavakuutus tulee ottaa, jos maksaa työntekijöille palkkaa yli 1 300 €/vuodessa. Perhe voi hankkia tapaturmavakuutuksen sopivaksi katsomastaan vakuutusyhtiöstä.

Kotitalousvähennys

Perheellä on mahdollisuus tietyin edellytyksin saada omassa verotuksessaan kotitalousvähennys lastenhoidon kustannuksista.

Ladattavat aineistot

Vuoden 2020 taulukot ja ohjeet

Vuoden 2019 taulukot ja ohjeet

Aiheeseen liittyvät