506. Kunnioittava keskustelu

500. Yhdenvertaisuus

Tehtävä

Harjoitellaan rakentavaa mielipiteen ilmaisua, toisen kuuntelemista ja pyrkimistä toisen mielipiteen ymmärtämiseen. Oppilaat ymmärtävät, miten tärkeää on, että oma ja toisen näkemys tulee kuulluksi.

Tila

Luokkahuone.

Tarvikkeet

-

Kesto

15-45 min.

KohtaaminenVuorovaikutusYhdenvertaisuus
5 - 9 luokatNuorisotyöToinen aste

Kerro, että nyt harjoitellaan toisen mielipiteen kuuntelemista ja vastaanottamista. Jaa oppilaat pareiksi, joista toinen on mielipiteen puolustaja ja toinen sen vastustaja.

Aluksi valitaan jokin helppo aihe ja päätetään, mitä eri näkökulmaa kumpikin edustaa. Sovitaan, kumpi aloittaa keskustelun. Mielipiteen puolustaja kertoo lyhyesti oman näkökulman asiasta, esimerkiksi: ”Mielestäni nuorilla pitäisi olla ääniokeus 16-vuotiaana, koska…” Mielipiteen vastustaja kuuntelee keskeyttämättä ja toistaa kuulemansa. ”Ymmärsinkö oikein, että mielestäsi nuorilla pitäisi siis olla äänioikeus, koska…” Kun mielipiteen vastustaja on varmistanut, että ymmärsi kuulemansa oikein, hän alkaa kertoa omaa kantaansa asiasta. ”Minun mielestäni nuorten äänioikeus ei kuitenkaan ole hyvä idea, koska…” Toinen kuuntelee keskeyttämättä. Näin jatketaan hetken aikaa niin, että parit ehtivät käydä vuoropuhelua.

Aiheena voi olla esimerkiksi

 • ydinaseet: ovat/eivät ole oivallinen keino maailmanrauhan säilyttämiseksi.
 • kännykän käyttö: pitää/ ei pidä kieltää kaikilla oppitunneilla.

Keskustellaan yhdessä

 • Miltä keskusteleminen tällä tavalla tuntui, tulitteko kuulluksi?
 • Mitä hyötyä on siitä, jos keskittyy kuuntelemaan toisen mielipidettä ja yrittää ymmärtää sitä?
 • Missä olette nähneet tai kuulleet toisia ihmisiä loukkaavia mielipiteitä?
 • Miten asiat etenevät, jos omat mielipiteet tuodaan esille hyökkäävästi? Millaisen reaktion se aiheuttaa keskustelukumppanissa?

 

Taustaa

Kaikilla ihmisillä on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi ilman pelkoa leimaamisesta tai lannistamisesta. Jokaisella on myös oikeus kertoa mielipiteensä. Kuitenkin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja julkisuudessa keskusteluja syyllistytään usein ylilyönteihin ja muiden mitätöimiseen ja haukkumiseen, tai oman mielipiteen puolustaminen hinnalla millä hyvänsä. Sananvapauteen kuuluu aina vastuu sanoistaan. On tärkeää harjoitella toisten kuuntelemista ja oman mielipiteen ilmaisua rakentavasti. Oppilaiden kanssa kannattaa koulussa puhua myös siitä, miten sosiaalisessa mediassa puhutaan muita kunnioittavasti, eikä itse olla mukana lietsomassa vihapuhetta.

Koulussa keskustelukulttuuria voi kehittää niin, että kaikki osapuolet osallistuvat keskusteluun tasavertaisesti, eriäviä mielipiteitä kuunnellaan ja kunnioitetaan. Kunnioittavaa keskustelukulttuuria voidaan rakentaa siten, että jokainen pyrkii ymmärtämään oikein, mitä toinen haluaa sanoa. Tukioppilastoiminnassa voidaan harjoitella mielipiteiden rakentavaa ja perusteltua esittämistä, muiden kuuntelemista ja yhteisymmärryksen rakentamista.

Kerro osallistujille

 • Vihapuhetta voidaan ehkäistä vahvistamalla myönteistä keskustelukulttuuria. Siinä omia mielipiteitä ilmaistaan rakentavasti ja kuunnellaan toisten erilaisia näkemyksiä.
 • Vastakkainasettelu, syyttely ja nimittely eivät auta keskustelussa. Päinvastoin.
 • Pysy keskusteluissa rauhallisena, sillä silloin sinua kuunnellaan ja seurataan varmemmin.
 • Omat mielipiteet saa ja tuleekin esittää, mutta ne pitää pystyä perustelemaan.
 • Pohdi, mitä ennakkoluuloja sinulla on keskusteltavasta aiheesta. Näin olet valmiina haastamaan myös omia käsityksiäsi keskustelukumppanin avulla.