Vinkkejä yhteisöllisyyteen

Miten lisätä yhteisöllisyyttä koulussa?

Kouluyhteisön yhteisöllisyyttä voidaan lisätä järjestämällä yhteistä tekemistä, joka edesauttaa toisiin tutustumista ja luottamuksen syntymistä. Yhteisöllisyyden toteutumisessa on tärkeää, että kukin yhteisön jäsen voi tuntea olevansa tarpeellinen ja hyväksytty. Yhteisten tapahtumien järjestämisessä tuleekin kiinnittää huomio siihen, että kaikilla on aidosti yhtäläinen mahdollisuus osallistua.

Lehtikankaan koulun oppilaiden työryhmä keksi seuraavia vinkkejä yhteisöllisyyden lisäämiseen:

  • Järjestäkää yhteinen tapahtuma, jossa toimitaan ryhmissä tai pareittain. Jakakaa parit esimerkiksi siten, että jokainen ottaa numerolapun ja etsii parikseen henkilön, jolla sama numero. Ryhmien jakamisessa voi kokeilla jakoa niin, että kuhunkin ryhmään tulee esim. 2 oppilasta jokaiselta luokkatasolta.
  • Toteuttakaa ”Anna hyvän kiertää” -tempaus. Siinä luokka tekee jonkin hyvän teon toiselle luokalle, joka jatkaa hyvän tekemistä toteuttamalla tempauksen seuraavalle luokalle jne.
  • Järjestäkää pikkukummi & isokummi -toimintaa. Valitkaa kummiluokat siten, että alakoulun luokka saa yläkoulun luokan kummiluokakseen. Järjestäkää yhteistä toimintaa, esimerkiksi välitunneille.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät