Tukioppilaat ja kiusaamisen ehkäiseminen koulussa

  • 6.4.2022
  • Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Helsinki

Tukioppilaiden tehtävä on olla mukana rakentamassa myönteistä kouluilmapiiriä. Se tarkoittaa esimerkiksi ryhmäyttämistä, yhteisöllisiä tapahtumia ja yksin olevien pyytämistä mukaan yhteiseen tekemiseen.

Tukioppilastoiminnalla on rooli myös koulun kiusaamisen ehkäisytyössä. Kun ryhmäyttävää toimintaa tehdään yhteistyössä yhteisöllisen oppilashuollon kanssa, se on tehokkaampaa.

Koulutuksessa keskustellaan koulun kiusaamisen puuttumisen käytännöistä, oppilaiden kokemuksista kiusaamisesta (MLL:n Hyvinvointikyselyn valossa) sekä kaikkien oppilaiden vastuuta turvallisesta ilmapiiristä. Alustuksia, ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia.
 
Koulutus järjestetään vuorovaikutuksellisena verkkototeutuksena 6.4.2022 klo 9-15. Koulutus on suunnattu tukioppilaiden ohjaajille ja muille aiheesta kiinnostuneille ammattilaisille. Koulutus on maksuton.
 
Koulutukseen otetaan 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittautuneille lähetetään lähempänä koulutusta sähköpostikutsu, jossa on koulutuksen linkki ja kirjautumisohjeet.

Ilmoittaudu tapahtumaan