Tukioppilaat ja kiusaamisen ehkäiseminen koulussa

  • 12.10.2022
  • Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Tukioppilaiden tehtävä on olla mukana rakentamassa myönteistä kouluilmapiiriä. Se tarkoittaa esimerkiksi ryhmäyttämistä, yhteisöllisiä tapahtumia ja yksin olevien pyytämistä mukaan yhteiseen tekemiseen.

Tukioppilastoiminnalla on rooli myös koulun kiusaamisen ehkäisytyössä. Kun ryhmäyttävää toimintaa tehdään yhteistyössä yhteisöllisen oppilashuollon kanssa, se on tehokkaampaa.

Sisältö: Koulutuksessa keskustellaan koulun kiusaamisen puuttumisen käytännöistä, oppilaiden kokemuksista kiusaamisesta (MLL:n Hyvinvointikyselyn valossa) sekä kaikkien oppilaiden vastuuta turvallisesta ilmapiiristä. Alustuksia, ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia.
 
Kesto ja toteutus: Koulutus järjestetään vuorovaikutuksellisena verkkototeutuksena 12.10.2022 klo 9-15.

Kenelle: Koulutus on suunnattu tukioppilaiden ohjaajille ja muille aiheesta kiinnostuneille ammattilaisille. 
 
Ilmoittautuminen: Koulutukseen otetaan 40 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessa. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuneille lähetetään noin viikko ennen koulutusta sähköpostitse tarkempaa tietoa koulutuksesta, koulutuksen linkki sekä kirjautumisohjeet.

Kouluttajat: Kouluttajina toimivat MLL:n kouluhyvinvoinnin asiantuntijat

Ilmoittaudu tapahtumaan