Siirry sisältöön

Stödmaterial för skolfredsarbete

Skolfredsträdets frukter står för olika uppgifter som kopplar till begreppen vänlighet, omtanke, respektfullt bemötande och gemensamt engagemang för ett gott skolfredsår. Alla trivs i en skola där man blir vänligt bemött och där man frimodigt kan sträcka sig mot sina drömmar. Bygg därför ett skolfredsträd genom att utföra de uppgifter som frukterna står för!

De här äpplena uppmuntrar till respektfullt bemötande där andras åsikter och känslor beaktas. Det egna beteendet har stor betydelse för hurdan ens samverkan med andra blir.

De här äpplena uppmuntrar till små goda gärningar i skolan och hemma. Genom små gärningar i vardagen kan var och en påverka atmosfären i skolgemenskapen. Att göra det goda känns bra och bidrar också till ens eget välbefinnande.

De här äpplena uppmuntrar alla att våga vara sig själva och samtidigt lämna utrymme för och respektera andras perspektiv och åsikter. Genom att ge människor i vår omgivning positiv feedback kan vi uppmuntra dem att göra sitt bästa.

De här äpplena uppmanar oss att bära ansvar och engagera oss i gemensamma angelägenheter. Genom aktivt deltagande förstärks känslan av att alla behövs och att allas önskemål och idéer har betydelse för skolgemenskapen.

Ladda ner material

Mer information

[helpful]
Takaisin ylös