Siirry sisältöön

Mannerheimin Lastensuojeluliiton mentalisaatiokoulutusten osallistujatietojen tietosuojaseloste

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
PL 141, 00531 Helsinki
p 075 32451
www.mll.fi

Anna-Maija Okker
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
PL 141
00531 HELSINKI
anna-maija.okker(at)mll.fi

MLL:n Mentalisaatio-koulutusten osallistujatietojen tietosuojaseloste.

MLL:n Mentalisaatioon perustuva vanhempainryhmän ohjaajakoulutukseen hakevilta pyydetään nimi, työtehtävä, työpaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja työnantajan yhteystiedot sekä mahdollisia muita koulutukseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Yhteystietoja käytetään mentalisaatiokoulutukseen liittyvään yhteydenpitoon ja materiaalien lähettämiseen koulutuksen aikana ja sen jälkeen.

Henkilötietoja ja muita koulutukseen liittyviä tarpeellisia tietoja säilytetään rekisteröityneen koulutuksen ajan. Koulutuksen jälkeen henkilötiedoista säilytetään nimi ja sähköpostiosoite jatkokoulutuspäivien ja muiden mentalisaatioperustaisten tapahtumien tiedottamista varten. Omat tiedot voi pyynnöstä tarkistaa tai poistaa milloin tahansa.

Rekisteri voi sisältää muun muassa koulutukseen hakeneen yhteystiedot (etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), työtehtävänimikkeen, työpaikan nimen ja työnantajan yhteystiedot sekä muita mahdollisia koulutuksen toteuttamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.

Kurssille ilmoittautumisen yhteydessä osallistujilta kerättävät tiedot.

Tietoja ei luovuteta muille kuin MLL:n mentalisaatiokouluttajille.

Tiedot säilytetään MLL:n suojatussa tiedostokansiossa, johon pääsevät vain mentalisaatiotiimin toiminnasta vastaavat työntekijät. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 22.8.2022.

Takaisin ylös