Mannerheimin Lastensuojeluliiton mentalisaatiokoulutusten osallistujatietojen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
PL 141, 00531 Helsinki
p 075 32451
www.mll.fi

2. Yhteyshenkilö

Anna-Maija Okker
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
PL 141
00531 HELSINKI
anna-maija.okker(at)mll.fi

3. Rekisterin nimi

MLL:n Mentalisaatio-koulutusten osallistujatietojen tietosuojaseloste.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

MLL:n Mentalisaatioon perustuva vanhempainryhmän ohjaajakoulutukseen hakevilta pyydetään nimi, työtehtävä, työpaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja työnantajan yhteystiedot sekä mahdollisia muita koulutukseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Yhteystietoja käytetään mentalisaatiokoulutukseen liittyvään yhteydenpitoon ja materiaalien lähettämiseen koulutuksen aikana ja sen jälkeen.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja ja muita koulutukseen liittyviä tarpeellisia tietoja säilytetään rekisteröityneen koulutuksen ajan. Koulutuksen jälkeen henkilötiedoista säilytetään nimi ja sähköpostiosoite jatkokoulutuspäivien ja muiden mentalisaatioperustaisten tapahtumien tiedottamista varten. Omat tiedot voi pyynnöstä tarkistaa tai poistaa milloin tahansa.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää muun muassa koulutukseen hakeneen yhteystiedot (etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), työtehtävänimikkeen, työpaikan nimen ja työnantajan yhteystiedot sekä muita mahdollisia koulutuksen toteuttamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.

7. Tietolähteet

Kurssille ilmoittautumisen yhteydessä osallistujilta kerättävät tiedot.

8. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta muille kuin MLL:n mentalisaatiokouluttajille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään MLL:n suojatussa tiedostokansiossa, johon pääsevät vain mentalisaatiotiimin toiminnasta vastaavat työntekijät. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 22.8.2022.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?