Siirry sisältöön

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennetin Selviytyjät -ryhmien osallistujatietojen tietosuojaseloste

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (Myöhemmin MLL)
PL 141, 00531 Helsinki
p 075 32451
www.mll.fi

Suvi Myllärniemi
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
PL 141
00531 HELSINKI
suvi.myllarniemi(at)mll.fi

MLL:n Nuortennetin Selviytyjät -verkkoryhmät

MLL:n Nuortennetin Selviytyjät -verkkoryhmien osallistujilta kysytään koko nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Yhteystietoja käytetään vain ryhmien kokoontumisiin liittyvään yhteydenpitoon ja palautekyselyn lähettämiseen.

Tiedot säilytetään Selviydytään kiusaamisesta- verkkoryhmän keston ajan.
Omat tiedot voi pyynnöstä tarkistaa tai poistaa milloin tahansa.

Rekisteri voi sisältää ryhmien osallistujista seuraavat tiedot:
Yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
Lupatiedot (esim. mahdolliset yhteydenottokiellot)
Osallistumistiedot (Mihin Selviytyjät -ryhmään osallistuu / on osallistunut/ kuinka monta kertaa)

Ryhmään osallistuvilta alaikäisiltä huoltajan yhteystiedot
Ryhmäläisen alkuhaastattelussa itse kertomat tiedot (esim. hoitotahot)

Ryhmään ilmoittautumisen ja alkuhaastattelun yhteydessä osallistujilta kerättävät tiedot sekä tiedot siitä, mihin Selviytyjät -ryhmään henkilön osallistuu.

Tietoja ei luovuteta muille kuin Nuortennetin Selviytyjät -ryhmien toiminnasta vastaaville työntekijöille.

Tiedot säilytetään MLL:n suojatussa tiedostokansiossa, johon pääsevät vain Nuortennetin Selviytyjät -ryhmien toiminnasta vastaavat työntekijät.  Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
  • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 2.6.2023.

Takaisin ylös