Siirry sisältöön

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennetin Selviytyjät -ryhmien osallistujatietojen tietosuojaseloste

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (Myöhemmin MLL)
PL 141, 00531 Helsinki
p 075 32451
www.mll.fi

Suvi Myllärniemi
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
PL 141
00531 HELSINKI
suvi.myllarniemi(at)mll.fi

MLL:n Nuortennetin Selviytyjät -verkkoryhmät

MLL:n Nuortennetin Selviytyjät -verkkoryhmien osallistujilta kysytään koko nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Yhteystietoja käytetään vain ryhmien kokoontumisiin liittyvään yhteydenpitoon ja palautekyselyn lähettämiseen.

Tiedot säilytetään Selviydytään kiusaamisesta- verkkoryhmän keston ajan.
Omat tiedot voi pyynnöstä tarkistaa tai poistaa milloin tahansa.

Rekisteri voi sisältää ryhmien osallistujista seuraavat tiedot:
Yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
Lupatiedot (esim. mahdolliset yhteydenottokiellot)
Osallistumistiedot (Mihin Selviytyjät -ryhmään osallistuu / on osallistunut/ kuinka monta kertaa)

Ryhmään osallistuvilta alaikäisiltä huoltajan yhteystiedot
Ryhmäläisen alkuhaastattelussa itse kertomat tiedot (esim. hoitotahot)

Ryhmään ilmoittautumisen ja alkuhaastattelun yhteydessä osallistujilta kerättävät tiedot sekä tiedot siitä, mihin Selviytyjät -ryhmään henkilön osallistuu.

Tietoja ei luovuteta muille kuin Nuortennetin Selviytyjät -ryhmien toiminnasta vastaaville työntekijöille. Rikostapauksessa, lastensuojeluilmoitusta tai hätäkeskusyhteydenottoa edellyttävissä
tilanteissa henkilötiedot voidaan luovuttaa poliisille, lastensuojelun työntekijälle tai
hätäkeskuspäivystäjälle. Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eikä siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisteri on tarkoitettu vain Selviydytään kiusaamisesta -toiminnan sisäiseen käyttöön. Henkilötiedot kerätään sähköisessä muodossa ylläpidettäviin dokumentteihin. Tiedot on suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja käyttäjäkohtaista salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Rekisteritietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan kohdassa kaksi kuvatut henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
  • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 7.2.2024.

Takaisin ylös