Siirry sisältöön

Yhdistysnetin rekisteriseloste

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (myöhemmin MLL) ylläpitää rekisteriä osoitteessa:
Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki
Rekisterin nimi
Yhdistysnetin käyttäjärekisteri
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Arja-Liisa Mauno
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
PL 141
00531 HELSINKI
arja-liisa.mauno@mll.fi

Yhdistysnetin käyttäjärekisteriin tallennetaan tietoja, joita tarvitaan Yhdistysnetin käyttäjähallintaa varten. Jäsennumerolla tunnistautuneen tiedot yhdistetään MLL:n jäsenrekisteriin.

Tietoja ei ilman jäsenen kirjallista tai sähköisesti antamaa suostumusta luovuteta järjestön ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle. Tietoja käytetään vain järjestön omassa toiminnassa.

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Kaikki henkilötiedot säilytetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Suomessa.

Rekisterinpitäjän (MLL:n keskusjärjestö) on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön (ks. tiedot yllä) tai Yhdistysnetin ylläpitoon yhdistysnetti@mll.fi.

Takaisin ylös