Tule vapaaehtoiseksi

Tukioppilaaksi 

                                  Perhekahvilan ohjaajaksi

Kerhonohjaajaksi 

                            Vertaisryhmäohjaajaksi

 

Leikkilähetti 

Oletko kiinnostunut leikistä ja sukupolvien kohtaamisesta? Tule vapaaehtoiseksi leikkilähetiksi!

Terhokerhot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia MLL:n ja SPR:n vapaaehtoisten ohjaamia kohtaamispaikkoja, joissa lapset ja aikuiset voivat leikkiä ja viettää aikaa yhdessä. Parasta on kiireetön yhdessäolo. 

Koulutamme Terhokerho-toiminnasta innostuneita leikin lähettejä eri puolille Suomea. Vapaaehtoisena leikkilähettinä tuet Terhokerhojen jatkumista ja edistät yhteisöllisyyttä. Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet toimia Terhokerhon vastuuvapaaehtoisena ja olet osa valtakunnallista leikkilähettien perhettä. Koulutus on maksuton ja avoin kaikille halukkaille.

Lue lisää 

Lasten kerhot

MLL:n paikallisyhdistykset ja piirit järjestävät lapsille mm. muskari-, liikunta- ja kuvataidekerhoja. Vuonna 2015 MLL ylläpiti 1 613 lasten ja nuorten harrastuskerhoa. Osa MLL:n kerhojen ohjaajista toimii vapaaehtoisesti, osa saa yhdistykseltä korvausta. MLL:n piirit ja keskusjärjestö järjestävät kerhonohjaajille koulutusta ja kehittämispäiviä.  Lyhytaikaista vapaaehtoistyötä voi tehdä toimimalla kerhojen apuohjaajana.

Tiedustele lähimmästä yhdistyksestä harrastus- ja kerhotoiminnasta sekä mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena.

Katso paikallisyhdistykset

Vertaisryhmät

MLL:n yhdistykset järjestävät vanhemmille erilaisia vertaisryhmiä. Ryhmiä järjestetään osallistujien tarpeiden mukaan ja ohjaajat toimivat vapaaehtoisesti. Myös isille järjestetään omia ryhmiä. MLL:n piirit ja keskusjärjestö järjestävät ohjaajille koulutusta ja kehittämispäiviä. Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat vertaisryhmänohjaajakoulutus, jatkokoulutus ja vertaisopintoryhmät. Ohjaajille tarjotaan vuosittain koulutus- ja kehittämispäiviä yhdessä piirien kanssa.  Vertaisryhmissä voi toimia myös kertaluontoisesti asiantuntijana.

Tiedustele lähimmästä yhdistyksestä vertaisryhmätoiminnasta sekä mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena.

Katso paikallisyhdistykset

Kylämummi- ja vaaritoiminta

MLL:n piirit ja eräät paikallisyhdistykset järjestävät kylämummi- ja -vaaritoimintaa. Kylämummit ja -vaarit ovat vapaaehtoisia, jotka vierailevat perhekahviloissa, kirjastojen lastenosastolla, sairaaloissa ja päiväkodeissa.  Kylämummit ja -vaarit voivat esimerkiksi  lukea lapsille kirjoja, tehdä heidän kanssaan lämpimiä voileipiä tai järjestää heille luontorasteja. Tärkeintä on kuitenkin läsnäolo, kuunteleminen, tukeminen ja rohkaiseminen. Kylämummeille ja vaareille järjestetään yhteisiä tapaamisia ja heitä autetaan tarvittaessa toiminnan suunnittelussa.

Tiedustele lähimmästä piiristä kylämummi- ja vaaritoiminnasta sekä mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena.

Katso piirit

Perhekummit

Perhekummit ovat MLL:n työntekijöiden kouluttamia vapaaehtoisia, jotka sitoutuvat vuoden ajaksi toimimaan yhteistyössä tuettavan perheen kanssa. Perhekummit saavat 20 tunnin mittaisen peruskoulutuksen ja he tapaavat perhettä tai tuettavaa vanhempaa sopimuksen mukaan, yleensä kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa.  MLL:n piiri ohjaa toimintaa tukisuhteen ajan.

Tiedustele lähimmästä piiristä lapsiperheiden tukihenkilötoiminnasta sekä mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena.

Katso piirit

Perhekahvilat

MLL:n paikallisyhdistykset ja piirit ylläpitävät n. 430 perhekahvilaa. Perhekahvila kokoontuu useimmiten kerran viikossa ja vetäjänä toimii vapaaehtoinen, vapaaehtoispari tai vapaaehtoisista koostuva perhekahvilatiimi. Ohjelma perustuu osallistujien tarpeisiin ja toiveisiin. MLL:lla on koulutusmalli perhekahvilan vastuuhenkilöille, johon kuuluu 4 osaa, perehdytys , peruskoulutus, vuosittain järjestettävä jatkokoulutus sekä perhekahvilatreffit.

Perhekahvilatoimintaan voi osallistua myös lyhytaikaisesti olemalla vain läsnä ja tarjoamalla ylimääräisen sylin ja korvat, auttamalla tarjoiluissa ja muissa järjestelyissä, suunnittelemalla ja ohjaamalla laulu-, loru ja leikkihetkiä sekä kertaluontoisesti asiantuntijana.

Tiedustele lähimmästä yhdistyksestä perhekahvilatoiminnasta sekä mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena.

Katso paikallisyhdistykset
 

Lapset ensin -keräys

Lapset ensin -keräys (ent. Kevätilo) on MLL:n vuosittainen, koko liiton yhteinen keräys. Keräys järjestetään vuosittain 1.4.–15.5. Keräyksen tuotto käytetään MLL:n paikallisyhdistysten työhön. Kukin paikallisyhdistys nimeää oman keräyskohteensa.

Paikallisyhdistykset

 

Lasten ja nuorten puhelin 

Lasten ja nuorten puhelimessa MLL:n kouluttamat vapaaehtoiset päivystäjät tarjoavat lapsille ja nuorille aikuisen tukea ja aikaa. Vapaaehtoisten päivystäjien tukena päivystysvuorojen aikana toimii aina MLL:n työntekijä. Päivystyspisteet sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. Vapaaehtoinen päivystäjä voi toimia puhelimessa tai kirjepalvelussa, tai halutessaan molemmissa palveluissa. Peruskurssin käymisen lisäksi päivystäjät sitoutuvat päivystämään vähintään kaksi kertaa kuussa. Vapaaehtoistyön tueksi päivystäjät saavat jatkuvaa tukea ja jatkokoulutusta. Kurssista kiinnostuneet haastatellaan ennen peruskoulutukseen valitsemista. Päivystäjiltä edellytetään vähintään 25 vuoden ikää, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä kuunnella ja/tai kirjoittaa sekä halua kehittyä päivystäjänä. Toiminnasta vastaa MLL:n keskusjärjestö.

Lue lisää

Vanhempainpuhelin ja Vanhempainnetin kirjepalvelu

Vanhempainpuhelimessa ja -netin kirjepalvelussa MLL:n kouluttamat vapaaehtoispäivystäjät tarjoavat vanhemmille aikaa ja mahdollisuuden purkaa ajatuksiaan ja huoliaan. Päivystäjät, jotka ovat itsekin vanhempia voivat myös tarvittaessa antaa neuvoja ja vinkkejä vanhemmuuden haasteisiin liittyen. Vapaaehtoisten päivystäjien tukena päivystysvuorojen aikana toimii aina MLL:n työntekijä. Päivystyspiste sijaitsee Helsingissä. Edellytyksenä on vähintään 25 vuoden ikä ja omakohtainen kokemus vanhemmuudesta. Toiminnasta vastaa MLL:n keskusjärjestö.

Lue lisää

Mahdollisuuksia nuorille

  • kuka tahansa nuori voi tarjota tekstejä, videoita yms julkaistavaksi Nuortennettiin
  • koulutuksen kautta nuoret voivat toimia verkkotukioppilaana eli verkk@rina
  • Melkein jokaisessa yläkoulussa on tukioppilastoimintaa. Hakuprosessi ja valintakriteerit vaihtelevat koulukohtaisesti

Lisätietoja Nuortennetistä sekä verkkaritoiminnasta antaa suunnittelija Reetta Pauni 075 3245 427

Paikallisyhdistyksissä myös muuta vapaehtoistyötä

Paikallisyhdistyksissä tehdään lisäksi paljon muuta vapaaehtoistyötä, kuten järjestetään tempauksia, leirejä ja retkiä. Tiedustele lähimmästä paikallisyhdistyksestäsi mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena.

Katso kaikki paikallisyhdistykset