Tule vapaaehtoiseksi

Monia mahdollisuuksia vapaaehtoisille 

Mannerheimin Lastensuojeluliitossa on mahdollista tehdä monenlaista vapaaehtoistyötä ympäri Suomen. 

MLL:n vapaaehtoisena voit

  • luoda lapsille ja perheille aktiivista toimintaa ja erilaisia virikkeitä kerhon ohjaajana, Kylämummina tai -vaarina, tapahtumien järjestäjänä tai Terhokerhon ohjaajana 
  • auttaa ohjaajana ylläpitämään perhekahvilaa, jossa pienten lasten vanhemmat voivat tavata, ja tutustua ja jakaa  iloja ja huolia 
  • kuunnella ja tukea lapsia ja nuoria Lasten ja nuorten puhelimen päivystäjänä  
  • rakentaa yläkouluihin hyvää kouluhenkeä tukioppilaana 
  • vaikuttaa paikkakuntasi lapsiperheitä koskevaan päätöksentekoon sekä ympäristösi elämään ja hyvinvointiin
  • tukea vanhempia kasvatuksen pulmissa Vanhempainpuhelimen päivystäjänä 
  • helpottaa lapsiperheiden ja vanhempien arkea vertaisryhmän ohjaajana, perhekummina tai maahanmuuttajaäidin ystävänä 

Esimerkkejä vapaaehtoistyöstä MLL:n keskusjärjestössä, piireissä ja paikallisyhdistyksissä. Vapaaehtoistoiminnan muodot vaihtelevat paikkakunnittain, joihinkin voi osallistua lyhytaikaisesti, toisiin vaaditaan koulutus ja pidempi sitoutuminen.

MLL:lla on 557 paikallisyhdistystä, joilla on 87 951 jäsentä (2014). Yhdistyksissä toimii yli 8 000 aktiivista vapaaehtoista, jotka tekevät vuosittain yli 200 000 tuntia vapaaehtoistyötä järjestämällä mm. kerhoja ja ylläpitämällä perhekahviloita. 

Heidän lisäkseen MLL:ssa toimii 14 000 tukioppilasta, jotka edistävät kouluissaan hyvää kouluhenkeä sekä 288 päivystäjää, jotka vastaavat auttavissa puhelimissa vuosittain lähes 30 000 puheluun ja nettikirjeeseen.  

Yhteenä kaikki MLL:n vapaaehtoiset tekevät yli miljoona tuntia vapaaehtoistyötä vuodessa.

Lasten harrastus- ja kerhotoiminta

MLL:n paikallisyhdistykset ja piirit järjestävät lapsille mm. muskari-, liikunta- ja kuvataidekerhoja. Kerhoihin osallistuu vuosittain noin 13 000 lasta. Osa MLL:n kerhojen ohjaajista toimii vapaaehtoisesti, osa saa yhdistykseltä korvausta. MLL:n piirit ja keskusjärjestö järjestävät kerhonohjaajille koulutusta ja kehittämispäiviä.  Lyhytaikaista vapaaehtoistyötä voi tehdä toimimalla kerhojen apuohjaajana.

Tiedustele lähimmästä yhdistyksestä harrastus- ja kerhotoiminnasta sekä mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena.

Katso paikallisyhdistykset

Vertaisryhmät

MLL:n yhdistykset järjestävät vanhemmille erilaisia vertaisryhmiä. Ryhmiä järjestetään osallistujien tarpeiden mukaan ja ohjaajat toimivat vapaaehtoisesti. Myös isille järjestetään omia ryhmiä. MLL:n piirit ja keskusjärjestö järjestävät ohjaajille koulutusta ja kehittämispäiviä. Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat vertaisryhmänohjaajakoulutus, jatkokoulutus ja vertaisopintoryhmät. Ohjaajille tarjotaan vuosittain koulutus- ja kehittämispäiviä yhdessä piirien kanssa.  Vertaisryhmissä voi toimia myös kertaluontoisesti asiantuntijana.

Tiedustele lähimmästä yhdistyksestä vertaisryhmätoiminnasta sekä mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena.

Katso paikallisyhdistykset

Kylämummi- ja vaaritoiminta

MLL:n piirit ja eräät paikallisyhdistykset  kylämummi- ja -vaaritoimintaa. Kylämummit ja vaarit ovat vapaaehtoisia, jotka vierailevat perhekahviloissa, kirjastojen lastenosastolla, sairaaloissa ja päiväkodeissa.  Kylämummit ja -vaarit voivat esimerkiksi  lukea lapsille kirjoja, tehdä heidän kanssaan lämpimiä voileipiä tai järjestää heille luontorasteja. Tärkeintä on kuitenkin läsnäolo, kuunteleminen, tukeminen ja rohkaiseminen. Kylämummeille ja vaareille järjestetään yhteisiä tapaamisia ja heitä autetaan tarvittaessa toiminnan suunnittelussa.

Tiedustele lähimmästä piiristä kylämummi- ja vaaritoiminnasta sekä mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena.

Katso piirit

Perhekummit

Perhekummit ovat MLL:n työntekijöiden kouluttamia vapaaehtoisia, jotka sitoutuvat vuoden ajaksi toimimaan yhteistyössä tuettavan perheen kanssa. Perhekummit saavat 20 tunnin mittaisen peruskoulutuksen ja he tapaavat perhettä tai tuettavaa vanhempaa sopimuksen mukaan, yleensä kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa.  MLL:n piiri ohjaa toimintaa tukisuhteen ajan.

Tiedustele lähimmästä piiristä lapsiperheiden tukihenkilötoiminnasta sekä mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena.

Katso piirit

Perhekahvilat

MLL:n paikallisyhdistykset ja piirit ylläpitävät n. 430 perhekahvilaa. Perhekahvila kokoontuu useimmiten kerran viikossa ja vetäjänä toimii vapaaehtoinen, vapaaehtoispari tai vapaaehtoisista koostuva perhekahvilatiimi. Ohjelma perustuu osallistujien tarpeisiin ja toiveisiin. MLL:lla on koulutusmalli perhekahvilan vastuuhenkilöille, johon kuuluu 4 osaa, perehdytys , peruskoulutus, vuosittain järjestettävä jatkokoulutus sekä perhekahvilatreffit.

Perhekahvilatoimintaan voi osallistua myös lyhytaikaisesti olemalla vain läsnä ja tarjoamalla ylimääräisen sylin ja korvat, auttamalla tarjoiluissa ja muissa järjestelyissä, suunnittelemalla ja ohjaamalla laulu-, loru ja leikkihetkiä sekä kertaluontoisesti asiantuntijana.

Tiedustele lähimmästä yhdistyksestä perhekahvilatoiminnasta sekä mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena.

Katso paikallisyhdistykset
 

Kevätilo-keräys

Kevätilo-keräys on MLL:n vuosittainen, koko liiton yhteinen keräys. Kevään keräys alkaa 1.4.2015. Keräyksen tuotto käytetään MLL:n paikallisyhdistysten työhön. Kukin paikallisyhdistys nimeää oman keräyskohteensa.

Kevätilokeräykseen voi osallistua lipaskerääjänä. Tiedustele lähimmästä yhdistyksestä mahdollisuuksista toimia lipaskerääjänä.

Paikallisyhdistykset

 

Lasten ja nuorten puhelin ja -netti

Lasten ja nuorten puhelimessa MLL:n kouluttamat vapaaehtoiset päivystäjät tarjoavat lapsille ja nuorille aikuisen tukea ja aikaa. Vapaaehtoisten päivystäjien tukena päivystysvuorojen aikana toimii aina MLL:n työntekijä. Päivystyspisteet sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. Vapaaehtoinen päivystäjä voi toimia puhelimessa tai kirjepalvelussa, tai halutessaan molemmissa palveluissa. Peruskurssin käymisen lisäksi päivystäjät sitoutuvat päivystämään vähintään kaksi kertaa kuussa. Vapaaehtoistyön tueksi päivystäjät saavat jatkuvaa tukea ja jatkokoulutusta. Kurssista kiinnostuneet haastatellaan ennen peruskoulutukseen valitsemista. Päivystäjiltä edellytetään vähintään 25 vuoden ikää, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä kuunnella ja/tai kirjoittaa sekä halua kehittyä päivystäjänä. Toiminnasta vastaa MLL:n keskusjärjestö.

Lue lisää

Vanhempainpuhelin ja Vanhempainnetin kirjepalvelu

Vanhempainpuhelimessa ja -netin kirjepalvelussa MLL:n kouluttamat vapaaehtoispäivystäjät tarjoavat vanhemmille aikaa ja mahdollisuuden purkaa ajatuksiaan ja huoliaan. Päivystäjät, jotka ovat itsekin vanhempia voivat myös tarvittaessa antaa neuvoja ja vinkkejä vanhemmuuden haasteisiin liittyen. Vapaaehtoisten päivystäjien tukena päivystysvuorojen aikana toimii aina MLL:n työntekijä. Päivystyspiste sijaitsee Helsingissä. Edellytyksenä on vähintään 25 vuoden ikä ja omakohtainen kokemus vanhemmuudesta. Toiminnasta vastaa MLL:n keskusjärjestö.

Lue lisää

Mahdollisuuksia nuorille

  • kuka tahansa nuori voi tarjota tekstejä, videoita yms julkaistavaksi Nuortennettiin
  • koulutuksen kautta nuoret voivat toimia verkkotukioppilaana eli verkk@rina
  • Melkein jokaisessa yläkoulussa on tukioppilastoimintaa. Hakuprosessi ja valintakriteerit vaihtelevat koulukohtaisesti

Lisätietoja Nuortennetistä sekä verkkaritoiminnasta antaa suunnittelija Reetta Pauni 075 3245 427

Paikallisyhdistyksissä myös muuta vapaehtoistyötä

Paikallisyhdistyksissä tehdään lisäksi paljon muuta vapaaehtoistyötä, kuten järjestetään tempauksia, leirejä ja retkiä. Tiedustele lähimmästä paikallisyhdistyksestäsi mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena.

Katso kaikki paikallisyhdistykset