Siirry sisältöön
Huolestunut

Mitä tehdä tytöni kaverisuhteelle, joka on haitallinen hänen mielenterveydelleen? Tyttöni on muuttunut tämä kaverin myötä paljon, on ahdistuneempi ja masentuneempi. Tyttöni elää niin vahvasti kaverin tunnetiloissa mukana, että huomaan tällä olevan vaikutusta hänen henkiseen hyvinvointiin. Olen yrittänyt ottaa asiaa puheeksi, mutta tyttöni kieltää ettei se johdu siitä. Miten tässä pitäisi toimia?

MLL:n vanhemmuuden tuen ammattilainen

Tämä on kysymys, jota moni vanhempi pohtii; mitä tehdä, jos nuoren kaverisuhteilla on ei-toivottu vaikutus. Murrosiässä kavereiden merkitys korostuu, kun aletaan irtautumaan vanhemmista. Ystävien kanssa vietetään yhä enemmän aikaa ja heidän kanssaan jaetaan asioita, joita ei välttämättä haluta vanhemmille kertoa. Tämä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ystävyyssuhteissa. Ystävyyssuhteet ovatkin tärkeitä nuoren kehityksen kannalta – niissä opitaan ihmissuhdetaitoja sekä nuori oppii samalla itsestään uusia asioita. Kaikilla ystävyyssuhteilla ei kuitenkaan ole positiivista vaikutusta nuoren elämään ja onkin tärkeätä, että vanhemmat tietävät kenen kanssa oma nuori viettää aikaa.

Ystävyyteen kuuluu, että jaetaan ilot ja surut sekä ollaan tarvittaessa tukena. Ystävyyssuhteen tulisi kuitenkin olla vastavuoroinen eikä se saisi kuormittaa kumpaakaan osapuolta. Kerroit ystävän tunnetilojen heijastuvan vahvasti tyttäreesi ja olet nyt ymmärrettävästi huolissasi tilanteesta. Hienoa, että olet jo ottanut asian puheeksi ja tuonut huoltasi esiin. Onkin yleistä, että nuorella saattaa nousta vastareaktio, jos hänen hyvästä ystävästä puhutaan edes hieman negatiiviseen sävyyn. Tyttäresi saattaa myös pelätä, että häntä kielletään olemasta kyseisen kaverin kanssa ja siksi kieltää muuttuneen mielialansa liittyvän ystäväänsä.

Voisiko asiaa yrittää lähestyä toiselta kannalta eli pohtia yhdessä tyttäresi kanssa, miten hänen ystävänsä voi, onko hänellä tarvittava tuki olemassa? Puhu tyttäresi kanssa siitä, että hän ei ole vastuussa ystävänsä hyvinvoinnista vaan ystävä voi tarvittaessa saada apua esim. koulukuraattorilta tai terveydenhoitajalta. Kehu tytärtäsi siitä, miten hyvä ja ihana ystävä hän on, mutta ystävänkään ei tarvitse kantaa kaikkia toisen murheita hartioillaan.

On tärkeätä, että tuot jatkossakin omaa huoltasi esiin, kerro tyttärellesi, että arvostat hänen mielipidettään, mutta sinulla on huoli hänen hyvinvoinnistaan. Mikäli huoli tyttäresi mielialasta jatkuu, voitte olla myös yhteydessä koulukuraattoriin tai terveydenhoitajaan.

Kaverisuhteiden merkityksestä nuorelle keskustellaan Onks kaikki ok? Podcastin Hyvä kaveri on lapsen suoja -jaksossa. Pääset kuuntelemaan sen alla olevasta linkistä. Podcastissa syvennytään siihen mikä merkitys kaverisuhteilla on nuorelle sekä miten vanhempi voi niitä tukea.

Onks kaikki ok? Podcast murrosikäisen vanhemmalle – Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)

Jos asia tai muut nuoren kehitykseen liittyvät seikat pohdituttavat, voit varata ajan maksuttomaan ja anonyymiin chattiin täältä:

Ajanvarauschat – Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)

Alueelle ‘Kysy ammattilaiselta murrosiästä’ ei voi kirjoittaa uusia aiheita eikä vastauksia olemassaoleviin aiheisiin.

Takaisin ylös