Partiolaisten harrastusvinkit

Harrastaminen on lapselle tärkeä oma juttu

Harrastamisella on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia lapsen kehitykseen. Ystävät ja mielekäs tekeminen tuovat turvaa myös epävarmoina aikoina.

Harrastamisella on iso merkitys lapsen elämässä ja se tukee monia lapsen kehitykseen liittyviä asioita. Turvallisessa harrastusympäristössä voi oppia ottamaan muita huomioon ja toimimaan ryhmässä, kehittää itseään ja löytää omia vahvuuksiaan.

Harrastuksissa yhdistyy kaverisuhteiden vaaliminen, uusien taitojen kartuttaminen sekä mielekäs ja innostava tekeminen. Otetaan vastuuta itsestä ja muista ja opetellaan sitoutumaan yhteisiin asioihin. Monen lapsen elämässä harrastus on lisäksi tärkeä “oma juttu”.

Harrastuksesta eväitä elämään

On hyvä huomata, ettei harrastaminen aina tarkoita ohjattua ja määrätietoista harjoittelua montaa kertaa viikossa. Se voi aivan yhtä hyvin olla myös lapselle mielekästä omaehtoista tekemistä vaikkapa skeittiparkissa, lähimetsässä tai keppihevosen selässä. Mikään harrastus ei itsessään ole oikea tai väärä – olennaista on, että harrastus on lapselle itselleen mielekäs.

Harrastaminen vaikuttaa monilla tavoin lapsen kehitykseen. Esimerkiksi keväällä 2020 julkaistun Partion vaikuttavuustutkimuksen mukaan partiolaiset erottuvat positiivisesti muista saman ikäisistä nuorista erityisesti sitoutuneisuudessa, yhteisöllisyydessä, ulospäin suuntautuneisuudessa sekä auttamisessa ja muiden tukemisessa.

Tutustu Partion vaikuttavuustutkimukseen

Ystäviä ja iloista yhdessäoloa

Harrastuksilla on tärkeä rooli myös lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumisessa. Niiden hyödyt ovat samat perheen varallisuudesta riippumatta: harrastuksissa saa kavereita, ne opettavat hyödyllisiä taitoja ja antavat onnistumisen kokemuksia.

”Erityisesti vähävaraisten perheiden lapsille harrastuksissa on lisäksi se etu, että harrasteryhmässä eivät välttämättä päde lasten ja nuorten välillä samat sosiaaliset hierarkiat kuin vaikkapa koulussa, jossa vähävaraisuus saattaa olla muiden oppilaiden tiedossa”, kertoo tutkija, Helsingin yliopiston dosentti Päivi Berg Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Harrastamisessa on kuitenkin selviä eroja perheen tulotason mukaan: vähävaraiset lapset harrastavat muita harvemmin. Taloudellisesti epävarmoina aikoina joudutaan monissa perheissä miettimään, miten menoja karsitaan. Koronan tuoman epävarmuuden keskellä hyvä uutinen on se, että yleisesti ottaen perheissä tingitään ensin muusta kuin lasten harrastuksista, mutta uusien harrastusten aloittamiseen voi olla kynnys.

Partiossa haluamme varmistaa, ettei kenenkään harrastus ole rahasta kiinni. Partion ystävien lahjoitusten turvin tarjoamme jäsenmaksuvapautuksia niitä tarvitseville perheille.

Aloita harrastus

Helppo tapa aloittaa harrastaminen on tutustua oman alueen harrastustarjontaan. Vinkkejä alueen harrastuksista voi kysyä koulusta tai esimerkiksi alueen Facebook-ryhmästä.

Tutustu oman alueesi partiotoiminnan järjestäjiin täällä

Tule mukaan

• Partion viikkotoiminta ja uudet ryhmät käynnistyvät jälleen elo-syyskuussa, joten nyt on hyvä aika ilmoittautua mukaan!
• Partiota harrastetaan partion paikallisyhdistyksissä eli lippukunnissa, joita on yli 700 eri puolilla Suomea.
• 7-9-vuotiaita partiolaisia kutsutaan sudenpennuiksi, ja he kokoontuvat oman pienryhmänsä kanssa yleensä kerran viikossa. Lisäksi järjestetään erilaisia retkiä ja leirejä.
• Partiotoiminta tukee lapsen kasvua ja kannustaa itsensä kehittämiseen.
• Partio on kaikille avoin, maailmanlaajuinen harrastus kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja taustaan katsomatta.

Lue lisää ja tule mukaan: partio.fi/liity

Tekstin on tuottanut Hyvä alku koulutielle -kampanjan yhteistyökumppanin Suomen Partiolaisten viestintäpäällikkö Anna Koroma-Mikkola.