Siirry sisältöön

Alkoholimainonnan rajoittaminen perusteltua lasten ja nuorten suojelemiseksi

Viimeaikaisessa alkoholimainontaan liittyvässä keskustelussa on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Suomen Vanhempainliiton, Ensi- ja turvakotienliiton, Barnavårdsföreningen i Finlandin ja Lastensuojelun Keskusliiton mielestä unohdettu lasten ja nuorten näkökulma vaikka alkoholipolitiikka ja alkoholilainsäädäntöön liittyvät ratkaisut koskevat myös lapsia ja nuoria. Järjestöjen mukaan jo sovitut rajoitukset alkoholimainontaan ovat tärkeitä ja oikeansuuntaisia.

Eduskunnan jo hyväksymä alkoholilain mainontapykälä on noussut uudelleen keskustelun kohteeksi. Keskustelussa lasten ja nuorten näkökulma on jäänyt vähälle huomiolle, vaikka alkoholipolitiikka ja alkoholilainsäädäntöön liittyvät ratkaisut koskevat mitä suurimmassa määrin lapsia ja nuoria. Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Vanhempainliitto, Ensi- ja turvakotienliitto, Barnavårdsföreningen i Finland ja Lastensuojelun Keskusliitto korostavat, että alkoholilainsäädännöllä tulee tavoitella johdonmukaisesti lasten ja nuorten suojelua alkoholin haitoilta tupakkalainsäädännön tavoin. Järjestöt pitävät alkoholimainonnan rajoittamista tehokkaana, tarkoituksenmukaisena ja perusteltuna keinona vähentää alkoholihaittoja. Heidän mukaansa jo sovitut rajoitukset alkoholimainontaan ovat tärkeitä ja oikeansuuntaisia.

Tärkeä edistysaskel lasten ja nuorten suojeluun otettiin, kun eduskunta päätti alkoholin ulkomainonnan ja sosiaalisen median markkinoinnin rajoituksista noin vuosi sitten. Muutosten on määrä tulla voimaan 1.1.2015. Taustalla on tutkimusnäyttö (mm. Markku Soikkeli: Mitä tutkimusnäyttö kertoo alkoholimainonnan vaikutuksista lapsiin ja nuoriin? Yhteiskuntapolitiikka 75, 2010:5), joka osoittaa, että alkoholimainonta vaikuttaa lasten elämään.

Se aikaistaa alkoholinkäytön aloittamista sekä lisää nuoruudenaikaista alkoholinkäyttöä ja humalajuomista. Mitä enemmän lapset näkevät ympärillään alkoholimainontaa, sitä suurempi mainonnan vaikutus heidän käyttäytymiseensä on. Alaikäisten alkoholinkäyttö myös lisää väkivalta- ja tapaturmariskejä ja vahingoittaa nuoren kehitystä.

Tutkimukset osoittavat, että alkoholinkäytön aloittaminen liian nuorena ja sen säännöllinen käyttö nuoruusiässä altistavat henkilön myöhemmälle ongelmakäytölle ja riippuvuuksille. Suomalaisnuoret aloittavat alkoholinkäytön kansainvälisesti vertaillen hyvin nuorina ja juovat humalahakuisesti. On outoa, että viimeaikaisissa nuorten alkoholinkäyttöön liittyvissä keskusteluissa on vähätelty suomalaisnuorten edelleenkin runsasta alkoholinkäyttöä.

Sovitut rajoitukset alkoholimainontaan ovat järjestön mielestä tärkeitä ja oikeansuuntaisia. Mainonnan näkyvyyden ohella myös mainonnan sisällöllä on merkitystä. Lasten ja nuorten suojelun kannalta olisi perusteltua, että alkoholimainonta rajattaisiin vain tuotetietojen esittelyyn.

Samoin järjestöt pitävät tärkeänä, että verkkomaailmassa tapahtuvaan mainontaan puututaan haasteista huolimatta. Myös EU:n tulee kehottaa jäsenmaitaan rajoittamaan alkoholimainonnan vaikutuksia alaikäisiin ja etsiä keinoja puuttua rajat ylittävään alkoholimainontaan.

Lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artiklan mukaan lapsia koskevissa lainsäädännöllisissä ja hallinnollisissa toimissa lapsen edun on oltava harkinnassa etusijalla. Myös alkoholipolitiikkaa koskevien päätösten on toteutettava lapsen etua.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, pääsihteeri Mirjam Kalland p. 050 598 8133
Suomen Vanhempainliitto, toiminnanjohtaja Ulla Siimes p. 040 553 0981
Ensi- ja turvakotienliitto, kehittämispäällikkö Maarit Andersson p. 040 735 8221
Barnavårdsföreningen i Finland, toiminnanjohtaja Pia Sundell p. 040 501 9105
Lastensuojelun Keskusliitto, toiminnanjohtaja Seppo Sauro p. 040 504 2101

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin, valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. MLL:lla on 558 paikallisyhdistystä, joissa on lähes 92 000 jäsentä. www.mll.fi

Suomen Vanhempainliitto on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten yhteydessä toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö. Liitto kehittää kodin ja koulun yhteistyötä sekä kasvatuskumppanuutta, tukee vanhemmuutta ja vanhempaintoimintaa sekä edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Suomen Vanhempainliittoon kuuluu lähes 1400 rekisteröityä yhdistystä. www.vanhempainliitto.fi

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. 29 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea tarjoaa perheiden tarvitsemaa ammatillista apua ja vapaaehtoisten tukea. Ne ylläpitävät 10 ensikotia, 6 päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia avopalveluineen ja 12 turvakotia. Tapaamispaikkatoimintaa järjestetään 18 eri yhdistyksessä. Osa yhdistyksistä keskittyy avopalveluihin. Liiton ylläpitämä Neuvokeskus tarjoaa tukea erotilanteissa oleville lapsiperheille. www.ensijaturvakotienliitto.fi

Barnavårdsföreningen i Finland r.f., Suomen lastenhoitoyhdistys, työskentelee lapsen parhaaksi, lasta kunnioittavalla, tasa-arvoisella ja ammattitaitoisella tavalla. Järjestö seuraa aktiivisesti yhteiskunnan kehitystä ja on valmis ennakkoluulottomasti kehittämään työtään lasten ja perheiden tarpeita vastaavaksi. Kohderyhmänä ovat ruotsin- ja suomenkieliset lapsiperheet, lapset ja nuoret. Toiminnalla luodaan paremmat edellytykset hyvälle ja turvalliselle lapsuudelle mahdollisimman monelle lapselle. Lapsiperheiden arkea tuetaan vahvistamalla vanhemmuutta. www.bvif.fi

Lastensuojelun Keskusliitto on vuonna 1937 perustettu lastensuojelualan kattojärjestö, joka toimii aktiivisena vaikuttajana ja voimien yhdistäjänä lapsen oikeuksien asioissa sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla. Keskusliitto tavoittelee yhteiskunnassa tilannetta, jossa lasten tarpeet on aidosti asetettu etusijalle päätöksenteossa ja että lapselle kuuluvat oikeudet toteutuvat täysimääräisinä. Keskusliitolla on 91 jäsenjärjestöä ja 37 kunta- tai kuntayhtymäjäsentä. Linnanmäen huvipuistoa Helsingissä ylläpitävä Lasten Päivän Säätiö on toiminnan merkittävin rahoittaja. www.lskl.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös