Siirry sisältöön
MLL:n logo

Hallituksen esitysluonnos kaksivuotisesta esiopetuksen kokeilusta sekä varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) kannattaa lausunnolla olevaa esitystä, jossa ehdotetaan säädettäväksi laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä muutettavaksi varhaiskasvatuslakia niin, että varhaiskasvatuksen tietovarannon teknisten luovutustapojen moninaistettaisiin. Tämä sujuvoittaisi kokeilun toteuttamista.

MLL pitää ehdotettua kokeilua hyvänä tapana saada tietoa lainvalmistelun sekä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. Kokeilu tarjoaa laajat, monipuoliset ja syvälliset mahdollisuudet ennakkoarviointiin. MLL pitää tärkeänä, että kokeilussa kartoitetaan laajasti lasten, heidän vanhempiensa sekä esiopetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön näkemyksiä. Lasten ja heidän vanhempiensa näkemysten kartoittaminen on tärkeä osa lapsiin ja perheisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia. Lapsilta ja heidän vanhemmiltaan saadaan tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi.

MLL korostaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen alkuopetuksen vahvaa yhteyttä sekä niiden merkitystä lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle ja oppimisen polulle. Lapsen eheän päivän kannalta MLL pitää tärkeänä, että esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus tapahtuvat samassa paikassa eikä lapsi joudu kesken päivää vaihtamaan ympäristöä.

MLL pitää tärkeänä, että sekä kolmiportainen oppimisen tuki että oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ulotetaan kokeiltavana olevaan kaksivuotiseen esiopetukseen. MLL samalla toteaa, että sekä kolmiportainen tuki että oppilashuoltoa vastaava sääntely tulisi sisällyttää myös varhaiskasvatukseen.

Suomessa varhaiskasvatuksen osallistumisaste on muita Pohjoismaita matalampi. Esiopetuksen laajentaminen kaksivuotiseksi omalta osaltaan lisäisi ammatilliseen kasvatustoimintaan osallistuvien lasten osuutta, millä voitaisiin edistää lasten yhdenvertaisuutta, kaventaa eriarvoisuutta ja vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa.

Helsingissä 27.6.2020

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Esa Iivonen, johtava asiantuntija

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös