Siirry sisältöön

MLL:n kannanotto rahapelitoiminnan tuottojen kanavoinnista

Hallituksen tekemän linjauksen mukaisesti Raha-automaattiyhdistyksen (RAY), Veikkauksen ja Fintoton tilalle perustetaan uusi peliyhtiö ja nykyinen RAY:n avustusosasto siirtyy osaksi sosiaali- ja terveysministeriötä. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan uutta avustusjärjestelmää ja järjestöiltä on pyydetty näkemyksiä valmistelun tueksi.

Rahapelitoiminnan tuotoilla on aivan keskeinen merkitys suomalaisille kansalaisjärjestöille. Rahapelijärjestelmän tuottojen kanavointi on vaikuttanut merkittävästi siihen, että Suomessa on kansainvälisesti vertaillen laaja ja vaikuttava kolmas sektori.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on yksi RAY:n perustajajärjestöistä. RAY:n osuus MLL:n rahoituksesta on tällä hetkellä noin 40 %. MLL:n toiminta kattaa lähes kaikki kunnat ja siihen osallistuu yhteensä 24 000 vapaaehtoista. Paikallisen toiminnan tuki edellyttää järjestöltä laadukasta ammatillista ohjausta. Vapaaehtoistoiminnan ohjaus rahoitetaan MLL:ssa pääasiassa RAY:n kohdennetuilla avustuksilla, minkä lisäksi MLL saa myös yleisavustusta ja kehittämisavustuksia.

On esitetty, että jatkossa avustuslajeja olisivat yleisavustus, kehittämisavustus ja investointiavustus. MLL korostaa, että myös kohdennettu avustus tulee säilyttää avustuslajina. Kohdennetulla avustuksella on elintärkeä merkitys järjestöjen auttamistyölle. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelin, Vanhempainpuhelin ja perhekeskustoiminta tavoittavat vuosittain yli 880 000 lasta, nuorta ja vanhempaa. Tukioppilastoiminta kattaa lähes kaikki maan yläkoulut. Nämä toiminnot perustuvat kohdennettuihin RAY-avustuksiin. Jos kohdennetuista avustuksista luovutaan, tulee em. kaltaisten toimintojen jatkuvuus ja avustustaso turvata. Avustuslajien muutokset eivät saa johtaa avustustason leikkaamiseen.

Kansalaisjärjestöt tarjoavat ihmisille osallistumisympäristön, jossa tunnistetaan ihmisten tarpeita ja luodaan uusia auttamisen muotoja. Monet palveluinnovaatiot ovat syntyneet kansalaisjärjestöissä. Avustuksilla tulee tukea järjestöjen pitkäjänteistä työtä ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Avustukset eivät siksi voi olla yksinomaan kulloisenkin hallitusohjelman toteuttamiseen perustuvia.

Sosiaali- ja terveysjärjestöihin kuuluu hyvin monenlaisia yhdistyksiä. MLL pitää tärkeänä, että kaikki edunsaajat ovat mukana avustuslinjausten ja -strategian valmistelussa. Tämä voisi käytännössä toteutua riittävän laajasti ja tasapuolisesti eri järjestöryhmiä edustavan edunsaajaneuvoston tai toimikunnan kautta. Edunsaajaneuvoston tehtävä olisi osallistaa järjestökenttä linjausten valmistelusta käytävään keskusteluun ja antaa lausunto ministeriön valmistelemista linjauksista.

Avustusjaon tulee olla läpinäkyvää ja yleistä luottamusta herättävää. Ehdotettu edunsaajaneuvosto tai vastaava toimikunta voisi jatkossa antaa lausunnon ministeriön valmistelemasta avustusesityksestä. Päätös avustusjaosta tehtäisiin ministeriössä.

MLL pitää tärkeänä, että myös uusi avustusjärjestelmä perustuu avustusvalmistelijoiden ja avustuksensaajien hyvään vuorovaikutukseen ja että se tukee avustuksensaajien omaa kehittämistyötä. Arviointia ja seurantaa tulee jatkossakin kehittää yhdessä järjestöjen kanssa niiden erityispiirteet huomioon ottaen ja järjestöjen omaa vaikutusten arviointia tukien.

Nykyisessä avustusjärjestelmässä kehittämishankkeiden haku on mahdollista kerran vuodessa, minkä vuoksi moniin ihmisten hyvinvointia koskeviin haasteisiin pystytään vastaamaan melko hitaasti. MLL toivoo, että uudessa avustusjärjestelmässä toteutuu aikaisemmin jo tavoitteena ollut joustavampi hakukäytäntö.

Helsingissä 16.10.2015
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Linnea Karlsson, puheenjohtaja

Milla Kalliomaa, vt. pääsihteeri

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös