Siirry sisältöön
MLL:n logo

MLL:n lausunto hallituksen esitysluonnokseen lapsilisälain, työttömyysturvalain, toimeentulotuesta annetun lain, opintotukilain ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Valmisteilla olevalla hallituksen esityksellä toteutetaan budjettiriihessä päätettyjä ja erityisesti lapsiperheiden ostovoiman vahvistamista tukevia määräaikaisia etuuksien korotuksia. Työttömyysturvan lapsikorotukseen tehtäisiin 20 prosentin korotus, toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden lasten perusosaan 10 prosentin korotus, opintorahan huoltajakorotukseen 10 euron korotus ja lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen 5 euron korotus kuukaudessa. Lisäksi yksityisen hoidon tuen hoitolisän täyttä määrää korotettaisiin pysyvästi 100 eurolla. Näiden lisäksi sairausvakuutuslain lääkekorvausjärjestelmän vuosiomavastuun määrään ei vuonna 2023 tehtäisi indeksitarkistusta.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) kannattaa ja pitää hyvin perusteltuina hallituksen esitysluonnokseen sisältyviä toimia. MLL pitää erittäin tärkeänä lapsiperheiden toimeentulon tukemista tilanteessa, jossa välttämättömät elinkustannukset ovat merkittävästi kasvaneet. MLL pitää perusteltuna etuuksien korotusten suuntaamista pienituloisiin, köyhyysriskissä oleviin perheisiin. Käytettävä rahamäärä huomioiden toimien vaikuttavuus on näin suurempi.  

MLL kuitenkin toteaa, että nyt tehtävät määräaikaiset korotukset ovat pieniä ottaen huomioon elinkustannusten poikkeuksellisen nousun. Lapsilisän yksinhuoltajakorotusta nostettaisiin 5 eurolla / kk, opintorahan huoltajakorotusta 10 eurolla / kk, toimeentulotuen perusosaa lasta kohden noin 32 eurolla / kk sekä työttömyysturvan lapsikorotusta yhdestä lapsesta noin 24 eurolla / kk, kahdesta lapsesta yhteensä noin 35 eurolla / kk ja kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä noin 46 eurolla / kk.

Lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen nostaminen määräaikaisesti 5 eurolla on hyvin vaatimaton toimi tilanteessa, jossa yksinhuoltajaperheiden köyhyysriski on jo ennen tämänhetkistä elinkustannusten nousua ollut moninkertainen ja toimeentulovaikeudet huomattavasti yleisempiä kahden huoltajan perheisiin verrattuna. Opintorahan huoltajakorotuksen nostaminen määräaikaisesti 10 eurolla / kk on myös varsin vaatimaton toimi. Lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen ja opintorahan huoltajakorotukseen tulisikin tehdä nyt ehdotettua suuremmat korotukset ja niiden tulisi olla pysyviä.

MLL toteaa, että ehdotukseen sisältyvät toimet ovat määräaikaisia koskien vain vuotta 2023 (lukuun ottamatta yksityisen hoidon tuen hoitolisän korotusta). MLL muistuttaa myös tässä yhteydessä, että lapsilisää ei ole sidottu indeksiin toisin kuin valtaosa sosiaaliturvaetuuksista, minkä seurauksena lapsilisän ostovoima heikkenee elinkustannusten nousun myötä. Lapsilisien reaaliarvo on huomattavasti matalampi kuin 1990-luvun puolivälissä.  Lapsilisän ostovoiman voimakas rapautuminen jatkuu korkean inflaation myötä.

Nyt tehtävien kertaluonteisen toimien (esitysluonnokseen sisältyvä yksinhuoltajakorotuksen määräaikainen nostaminen 5 eurolla / kk sekä erillisellä, aiemmin lausunnolla olleella hallituksen esityksellä toteutettava joulukuun 2022 lapsilisien maksaminen kaksinkertaisena) lisäksi lapsilisän jälkeenjääneen tason korjaamiseksi tarvitaan pysyviä toimia. Lapsilisä on pikaisesti sidottava kansaneläkeindeksiin muiden sosiaaliturvaetuuksien tavoin. Tämän lisäksi tulee laatia tiekartta lapsilisän tason jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi.

Lapsiperheiden toimeentulon turvaamiseksi ja lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi tarvitaan myös muita pysyviä toimia. Sosiaaliturvauudistuksen keskeisenä tavoitteena tulee olla lapsiperheiden riittävän toimeentulon turvaaminen ja lapsiperheköyhyyden vähentäminen.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on kehottanut Suomea tehostamaan pyrkimyksiään tukea vähäosaisia perheitä sekä takaamaan kaikille lapsille oikeuden riittävään elintasoon. Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on moittinut Suomea perusturvan vähimmäistason liian matalasta tasosta. Perusturvan riittämättömyys lisää myös toimeentulotuen tarvetta ja siitä riippuvuutta.

Sosiaaliturvauudistuksessa on myös huomioitava lapsiperheiden monimuotoisuus. Esimerkiksi yksinhuoltajaperheet, vuoroasumisperheet ja perheet, joissa on vammainen lapsi tai vanhempi, tulee huomioida nykyistä paremmin sosiaaliturvassa.

 

Helsingissä 5.10.2022

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
Milla Kalliomaa
pääsihteeri

Esa Iivonen
johtava asiantuntija

 

 

 

[helpful]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös