Siirry sisältöön
MLL:n logo

MLL:n lausunto hallituksen esitysluonnokseen lapsilisän ja toimeentulotuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

 Esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi lapsilisälakia ja toimeentulotuesta annettua lakia. Kaikille lapsilisän saajille maksettaisiin joulukuun 2022 lapsilisä määrältään kaksinkertaisena. Joulukuulta 2022 maksettavan lapsilisän korotettua osuutta ei huomioitaisi tulona toimeentulotukitarvetta arvioitaessa. Esityksen tavoitteena on kertaluonteisella lapsilisän korotuksella lisätä kansalaisten ostovoimaa ja tukea yleisesti kaikkia lapsiperheitä poikkeuksellisessa taloustilanteessa, jossa mm. ruoan, energian ja liikkumisen kustannukset kotitalouksille ovat nousseet. Lisäksi tavoitteena on huomioida kaikkein pienituloisimpia perheitä siten, että myös toimeentulotukea saavat perheet hyötyvät esitetystä lapsilisän korotuksesta.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) kannattaa ja pitää perusteltuna sitä, että joulukuun 2022 lapsilisä maksettaisiin lapsilisän saajille kaksinkertaisena ja että korotettua osuutta ei otettaisi huomioon tulona toimeentulotukea myönnettäessä. Esityksen hyvänä puolena on myös se, että se on varsin nopeasti ja yksinkertaisesti toteutettavissa. MLL pitää erittäin tärkeänä lapsiperheiden toimeentulon tukemista tilanteessa, jossa välttämättömät elinkustannukset ovat merkittävästi kasvaneet ja kasvavat edelleen.  

Lapsilisä kompensoi lapsista aiheutuvia kustannuksia. Lapsilisää ei ole sidottu indeksiin toisin kuin valtaosa sosiaaliturvaetuuksista, minkä seurauksena lapsilisän ostovoima heikkenee elinkustannusten nousun myötä. Lapsilisien reaaliarvo on huomattavasti matalampi kuin 1990-luvun puolivälissä.

Elinkustannusten nousu on tänä vuonna ollut erittäin suuri ja nousun odotetaan jatkuvan ainakin lähitulevaisuudessa. Lapsilisän ostovoiman voimakas rapautuminen jatkuu korkean inflaation myötä.

Kelan, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlan, Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen syyskuussa julkaistun mallinnuksen mukaan lapsiperheköyhyys (viite- eli minimibudjettiköyhyys) on lisääntynyt hintojen nousun myötä merkittävästi. Viimeaikaisten hintojen nousun myötä noin 16 000 lapsiperhettä ja 30 000 lasta on joutunut köyhyyteen. Kertaluonteisella kaksinkertaisella lapsilisällä voidaan vain hieman parantaa tilannetta. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kahden vanhemman kotitalouksissa lapsilisän korotus kasvattaisi käytettävissä olevia vuosituloja vajaalla 0,3 prosentilla ja yhden vanhemman kotitalouksissa vajaat 0,7 prosenttia.

MLL pitää erittäin hyvänä, että joulukuussa maksettavaa korotettua lapsilisäosuutta ei huomioitaisi toimeentulotuessa, jolloin toimeentulotukea saavat hyötyisivät tuesta täysimääräisesti. Toimeentulotukea saavat ovat perheet ovat kaikkein pienituloisimpia perheitä.

Lapsilisän maksaminen yhden kuun ajalta kaksinkertaisena on MLL:n mielestä hyvä, mutta riittämätön toimi ottaen huomioon lapsilisän ostovoiman jälkeenjääneisyyden ja lapsiperheiden elinkustannusten merkittävän ja nopean nousun. Nyt tehtävän kertaluonteisen toimen lisäksi tarvitaan pysyviä toimia lapsilisän jälkeenjääneen tason korjaamiseksi. Lapsilisä on pikaisesti sidottava kansaneläkeindeksiin muiden sosiaaliturvaetuuksien tavoin. Tämän lisäksi tulee laatia tiekartta lapsilisän tason jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi.

Lapsilisän tarkastelun lisäksi tarvitaan muitakin toimia lapsiperheiden riittävän toimeentulon turvaamiseksi. Parhaillaan meneillään olevassa sosiaaliturvan uudistuksessa on huomioitava lapsiperheiden tilanne ja lapsiperheköyhyyden vähentäminen.

Sosiaaliturvauudistuksessa on huomioitava lapsiperheiden monimuotoisuus. Esimerkiksi yksinhuoltajaperheet, vuoroasumisperheet ja perheet, joissa on vammainen lapsi tai vanhempi, tulee huomioida nykyistä paremmin sosiaaliturvassa. Yksinhuoltajaperheillä köyhyysriski on moninkertainen kahden huoltajan perheisiin nähden ja toimeentulovaikeudet ovat huomattavasti yleisempiä. Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on moittinut Suomea perusturvan vähimmäistason liian matalasta tasosta. Perusturvan riittämättömyys lisää myös toimeentulotuen tarvetta ja siitä riippuvuutta.

Helsingissä 23.9.2022

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Milla Kalliomaa
pääsihteeri

Esa Iivonen
johtava asiantuntija

 

 

 

Kommentit

 1. Hei, kiitos kommentistasi. Lausunnossa toteamme, että tarvitaan pysyviä toimia lapsilisän jälkeenjääneen tason korjaamiseksi, minkä lisäksi tarvitaan muitakin toimia lapsiperheiden riittävän toimeentulon turvaamiseksi.

  MLL:ssä ajamme perheiden monimuotoisuuden nykyistä parempaa huomioon ottamista sosiaaliturvassa. Tämä koskee myös vuoroasuvien lasten perheiden parempaa huomioimista etuus- ja palvelujärjestelmässä.

  Lausunnossamme STM:lle tammikuussa 2022 koskien toimenpidesuunnitelmaa lasten vuoroasumistilanteiden huomioimista palvelu- ja etuusjärjestelmässä toteamme, että MLL olisi toivonut, että vuoroasuvien lasten ja heidän perheidensä arjen helpottamiseksi toimenpidesuunnitelmaan olisi kirjattu laaja-alaisesti konkreettisia toimenpiteitä, jotka olisi selkeästi aikataulutettu. Lapsilisästä toteamme, että MLL pitää tärkeänä, että lapsilisän jakaminen kahdelle vanhemmalle / huoltajalle mahdollistettaisiin lapsilisälakia muuttamalla. Tämä tulisi tehdä sosiaaliturvakomitean työtä nopeammassa aikataulussa.

  Tämäkin lausuntomme löytyy verkkosivuiltamme.

  MLL:n eduskuntavaaliohjelmassa, joka hyväksyttiin MLL:n liittohallituksessa toukokuussa 2022 todetaan muun muassa, että sosiaaliturvan uudistuksen tavoitteena tulee olla lapsiperheköyhyyden torjunta ja lapsiperheiden riittävän toimeentulon varmistaminen. Sosiaaliturvauudistuksessa on huomioitava lapsiperheiden monimuotoisuus. Esimerkiksi yksinhuoltajaperheet, vuoroasumisperheet ja perheet, joissa on vammainen lapsi tai vanhempi, tulee huomioida nykyistä peremmin sosiaaliturvassa. Ehdotamme muun muassa, että vuoroasuvien lasten lapsilisään liitetään vuoroasumislisä.

  Myös MLL:n eduskuntavaaliohjelma löytyy verkkosivuiltamme.

 2. Todellisuudessa päätös jonka päättäjät tekivät jota MLL tuki ja jonka KELA toteutti, jättää ulkopuolelle esimerkiksi vuoroasumisessa olevan lapsiperheen jossa lapsi asuu vuoroviikoin, mutta jonka osoitteessa lapsi ei ole kirjoilla. Tämä perustuu siihen, että lapsella voi olla vain yksi asuinosoite jonne lapsilisä menevät.

  On todella surullista, että esimerkiksi vuoroasuvia perhemuotoja ei huomioitu asiassa, eikä KELAn suunnalta tehty minkäänalaista tuloselvitystä asiassa. Päätös ei auta kuin lapsen lähivanhemman taloutta. Toinen vuoroasuva perhe hakee ylijäämäruokaa myös joulukuun ajan. Me haemme sitä tässäkin kuussa.

  Olin yhteydessä KELAan puhelimitse jo kuultuani tämän tuplalapsilisän suunnittelusta syksyn aikana. Kysyin heiltä kertoen meidän perheemme vuoroasumistilanteen esimerkkinä, että kuinka he aikovat joulukuussa huomioida vuoroasumisperheet joissa lapsi on viikko-viikko -rytmillä vanhemmillaan. Kerroin myös omasta työttömyystilanteesta. KELAn asiakaspalvelija ystävällisesti kertoi minulle, että tästä asiasta ei ole tietoa mutta hän koki että on hyvä että näitä epäkohtia tuodaan esille. Kerroin hänelle ottavani yhteyttä siinä vaiheessa jos tuplalapsilisäpäätös tulee. Olen ottanut yhteyttä ja saanut kirjallisen vastauksen heiltä, jossa osittain vastattiin esittämiini kysymyksiin, mutta se kysymys sivuutettiin jossa kysyin KUINKA TUETAAN MEIDÄN VUOROASUVAA PERHETTÄMME?

  Toimeentulotuen maininta asiaa, että ”tämä ei vaikuta toimeentulotukeen” on absurdia. Jos todella olisi haluttu tukea toimeentulotuella eläviä lapsiperheitä olisi toimeentulotuki maksettu tuplana heille. Tottahan tuossa on kuitenkin se, että tämä päätös ei vaikuttanut meidän toimeentulotukeemme joulukuussa, kun eihän meidän vuoroasuvaa perhettä tuettu millään tavoin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös